Zachowek chroni rodzinę

Jeśli spadkodawca pominie w testamencie swoich bliskich, mogą oni wystąpić o zachowek. Przysługuje on małżonkowi, dzieciom, rodzicom oraz wnukom zmarłego.

 


Są to spadkobiercy ustawowi i chroni ich prawo, gdy ich bliski zmarły zapisze w testamencie lub przekaże w darowiźnie cały swój majątek innym osobom.

Pozew o zachowek można napisać samemu, niepotrzebna jest pomoc prawnika. Przy składaniu pozwu należy wnieść opłatę: 5% żądanej kwoty zachowku (np. od kwoty 200 tys. zł - 10 tys. zł).

Uwaga! Bez opłaty są nie rozpatrzy sprawy.

Jak napisać pozew o zachowek?

1. Napisz datę złożenia pozwu oraz nazwę sądu 

W prawym górnym rogu kartki należy podać datę złożenia pozwu, a poniżej - adres sądu.

Uwaga! Jeśli zachowek wynosi powyżej 75 tys. zł, pozew trzeba złożyć do sądu okręgowego, jeżeli zachowek będzie niższy od tej kwoty - do sądu rejonowego.


2. Podaj swoje dane i dane pozwanego w lewym górnym rogu kartki

Składasz pozew - jesteś powodem - podaj swoje imię i nazwisko i adres. Poniżej napisz dane pozwanego, czyli osoby, od której domagasz się zachowku.

3. Wyjaśnienie żądań 

Pozew o zachowek zaczyna się od przedstawienia swoich żądań. Trzeba określić w przybliżeniu wysokość kwoty, jakiej się domagasz jako zachowek od osoby, która została uwzględniona w testamencie (lub obdarowanej przez zmarłego, po którym powinieneś dziedziczyć jako jego spadkobierca ustawowy).

4. Uzasadnienie pozwu

Krótko należy umotywować swoje żądania. Napisz, dlaczego przysługuje Ci prawo do zachowku. Podaj stopień pokrewieństwa ze zmarłym, po którym powinieneś dziedziczyć. 

5. Załączniki

Dokumenty, na które się powołujesz, trzeba dołączyć do pozwu.

Uwaga! Należy też załączyć drugi egzemplarz pozwu, który zostanie wysłany przez sąd pozwanemu. 


6. Podpis

Na końcu własnoręcznie się podpisz. Pozew bez podpisu nie będzie rozpatrzony i sad Cię wezwie do jego uzupełnienia.

Wysokość zachowku 


Zachowek dla małżonka, dzieci, rodziców wynosi 1/2 udziału, który przysługiwałby im, gdyby spadkodawca, po którym dziedziczą, nie zostawił testamentu (ani nie przekazał darowizny).

Jeśli któraś z osób jest trwale niezdolna do pracy lub nie ma 18 lat, zachowek wynosi 2/3 należnego udziału.

Uwaga! O zachowek można wystąpić w ciągu 5 lat od ogłoszenia testamentu (lub daty śmierci spadkodawcy), jeśli przekazał darowiznę wliczoną do spadku).

Licencja: Creative Commons