Odzysk ciepła

Okazuje się, że znaczną ilość ciepła w naszym domu jesteśmy wstanie zaoszczędzić odzyskując je w systemie wentylacji.

 

Chcąc uświadomić sobie ile ciepła jesteśmy w stanie zaoszczędzić stosując wentylację mechaniczną opartą na rekuperatorach, najpierw zobaczmy jak kształtują się straty ciepła w przykładowym budynku. Prezentowane wyniki obliczeń wykonano w ramach audytu energetycznego dla domu wielorodzinnego, ale podobnie (procentowo) wyglądają one dla domku jednorodzinnego.

 

Budynek przed termomodernizacją

Pierwszy z wykresów przedstawia procentowy podział strat ciepła dla budynku przed termomodernizacją.

d4c58b3899d62f67352138562d13ca03.jpg

 

Budynek po termomodernizacji

Drugi wykres to procentowy udział strat ciepła dla tego samego budynku po termomodernizacji, ociepleniu ścian, wymianie okien, ociepleniu stropodachu i stropu piwnicy. W budynku zastosowano wentylacje grawitacyjną higrostetowaną.

e314094dab91f45db29613547442becc.jpg

Jak widać na pokazanych wykresach w budynku przed termomodernizacją wszystkie straty ciepła były duże, a te na wentylację stanowiły jedynie 35, 1% strat całkowitych. Po modernizacji, gdy budynek jest szczelny i ciepły, wtedy ciepło tracone w procesie wentylacji to już 57,1 %. strat całkowitych. Zatem czy nie warto zainwestować w jego oszczędzanie ? Rekuperatory Mistral pozwalają na zredukowanie tych strat od 70% do 95 %.

Skąd bierze się ta oszczędność ciepła ?
Jak działa rekuperator ?

Nawiewane do domu świeże powietrze przechodzi przez rekuperator (wymiennik ciepła) i tu ogrzewa się powietrzem usuwanym z domu (ale się z nim nie miesza !). Dla wymienników krzyżowych – jak na schemacie - max. odzysk ciepła w normalnych warunkach eksploatacyjnych w domu może wynieść 75 %. I z ekonomicznego punktu widzenia (w standardowym domu) biorąc pod uwagę koszty zakupu i montażu w stosunku do oszczędności, zastosowanie takiej centrali w domu jest zupełnie wystarczające.

52f0ecc061b45dcc1bdc2928f2659120.jpg

Wiekszy odzysk ciepła zapewnia centrala dwurekuperatorowa (nazywana zamiennie rekuperatorem duo).

Prezentowany na rysunku układ pozwoli na odzyskanie do 95% ciepła traconego w procesie wentylacji zwykłą centralą wentylacyjną bez odzysku ciepła.

Powietrze nawiewane i usuwane przechodzi przez dwa kolejne wymienniki krzyżowe, w których następuje odzysk ciepła.

b88af3f7c10bad022c6545bc2a903f56.jpg

Jeśli porównamy powierzchnię wymiany dwóch wymienników krzyżowych central, do wymiennika przeciwprądowego centrali o tej samej wydajności, to okaże się że w pierwszym przypadku jest ona zdecydowanie większa, zatem i odzysk ciepła jest bardziej skuteczny.

Oszczędność, odzysk ciepła w liczbach

Policzmy sobie szacunkowo ile potrzeba energii do grzania powietrza wentylacyjnego w domu o kubaturze np. 500 m3.
Przyjmijmy 0,5 wymiany na godzinę czyli 250 m3/h.
Ciepło potrzebne do ogrzania powietrza wentylacyjnego Q=0,34V*ΔT [W].
Przyjmijmy, że mieszkamy na wschodzie Polski i nasz sezon grzewczy zaczyna się we wrześniu i obejmuje 5 dni, potem X, XI, XII, I, II, III, IV, i w maju tez 5 dni grzania.
Opierając się na normie PN – B-02025 obliczamy ciepło potrzebne do ogrzania powietrza wentylacyjnego i otrzymujemy wartość Q=7 828 kWh na cały sezon grzewczy.

Przeliczając to na nośniki energii otrzymamy:

Rodzaj ogrzewania domu Sprawność systemu grzewczego Realne zużycie ciepła Koszty podgrzania powietrza wentylacyjnego
Olej opałowy 0,8 33 816,96 MJ 3 400 zł
Gaz ziemny 0,9 30 998,88 MJ 2 109 zł
Gaz propan-butan 0,85 32 407,92 MJ 2 952 zł
Elektryczne 1 28 180,8 MJ 3 121,91 zł

Ilość energii elektrycznej zużytej przez centralę (do napędu wentylatorów) wyniesie średnio ok. 895 kWh, a przeliczając to na pieniądze otrzymamy 358 zł. Musimy też sobie zdać sprawę, że część tej energii zostanie dodatkowo przekazana w formie ciepła do powietrza wentylacyjnego, czyli realny koszt napędu wentylatorów centrali jest niższy.

Widać zatem z wyliczeń, że koszty ogrzewania powietrza wentylacyjnego są zależne od paliwa, którym ogrzewamy nasz dom.

Wydatki nie są małe, ale możemy je ograniczyć wykorzystując rekuperację. Oszczędność ciepła może wynieść od 70% do 95 % ilości zużywanej na cele wentylacyjne. Dodatkowo możemy także poczynić oszczędności rezygnując w trakcie budowy z murowanych szybów i kominów wentylacyjnych. Okna nie muszą mieć mikrowentylacji, nawet nie wszystkie muszą być otwierane. Dodatkowo montowany kocił może mieć mniejszą moc (bo redukujemy straty ciepła), możemy zmniejszyć ilość grzejników.

A co zyskujemy dodatkowo ?

Przeliczając oszczędność na pieniądze widzimy konkret, ale zyskujemy coś jeszcze – lepsze zdrowie.
Nawiewamy do domu wciąż świeże powietrze, usuwamy zużyte a wraz z nim znaczną ilość alergenów, grzybów, roztoczy.
Przebywając w pomieszczeniach zamkniętych wciąż narażeni jesteśmy na kontakt z powietrzem o małej jonizacji ujemnej, przesiąkniętym "wyziewami" z tworzyw sztucznych, mebli, dywanów, detergentów itp. Dlatego zdając sobie z tego sprawę musimy szczególnie dbać o jego wymianę.
Czyste powietrze potrzebne jest nam jak czysta woda – nie da się bez niego żyć.
Dlatego zadbajmy by w naszych domach go nie brakowało. Jak już nie jednokrotnie wspominaliśmy na naszych stronach i w rożnych artykułach – we współczesnym budownictwie energooszczędnym nie da się stosować już wentylacji grawitacyjnej, ona nie dostarczy już odpowiednich ilości świeżego powietrza.
Tylko wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepła może wydajnie i oszczędnie zapewnić nam odpowiednie ilości świeżego i dodatkowo przefiltrowanego powietrza.

Podobne artykuły w eioba.pl

dom pasywny, odzysk ciepła, rekuperator

Licencja: Creative Commons