Jak spłacić kredyt?

Jeśli nie masz pieniędzy na spłatę rat kredytu, nie unikaj kontaktu z bankiem...

 

Bank ma możliwości, by pomóc klientom, a już zwłaszcza jeśli popadli w kłopoty nie z własnej winy. W dzisiejszym artykule opiszę sposoby na łatwiejszą spłatę rat kredytu. Kredytobiorca może o to wystąpić do banku.

Zmniejszenie wysokości rat kredytu


Kredytobiorca może złożyć wniosek o restrukturyzację zadłużenia, czyli zmniejszenie i wydłużenie okresu spłaty rat kredytu.

Uwaga! Swoją prośbę trzeba uzasadnić i dołączyć dokumentację świadczącą o stałych miesięcznych wydatkach (czynsz, opłaty za media itd.). Należy też napisać o swoich długach, np. kredytach i kartach w innych bankach.

Zmiana warunków spłaty kredytu 


Kredytobiorca może poprosić bank o zmianę sposobu spłacania kredytu, np. o to, by zamiast rat płacić tylko odsetki przez pewien czas. Może też złożyć wniosek o okresowe obniżenie oprocentowania.


Uwaga!
W tej sprawie nie przepisów, które obowiązują wszystkie banki i dlatego każdy bank podejmuję więc indywidualne decyzje co do zmiany warunków spłaty kredytu.

Konsolidacja kilku kredytów


Jeśli masz kilka kredytów, możesz rozważyć ich połączenie. Wtedy zamiast kilku rat w rożnych bankach, będziesz spłacał jedną, która może być niższa suma dotychczasowych comiesięcznych zobowiązań.

Uwaga! Skonsolidować można różne długi np.: kredyt hipoteczny, kredyty konsumenckie, karty kredytowe.

Wykup kredytu (cesja)


Nie chodzi tutaj o sprzedaż kredytu przez bank (bo one sprzedają kredyty firmom windykacyjnym), lecz o samodzielne znalezienie osoby, która będzie zainteresowana zakupem niespłaconego kredytu. Może to być np. ktoś z rodziny, dobry znajomy.

Uwaga! Jeśli znajdzie się taka osoba, powinna ona złożyć wniosek do banku o wykup kredytu za jakąś część zadłużenia. Gdy ta osoba wykupi kredyt, to potem może ustalić dalsze warunki spłaty z kredytobiorcą, na korzystniejszych dla niego zasadach.

Przystąpienie kredytu 


Polega to na tym, że w trakcie umowy kredytowej może do niej przystąpić osoba trzecia (np. rodzic lub rodzeństwo zadłużonej osoby).

Uwaga! Przystąpienie do kredytu przez osobę trzecią nie oznacza, że zostaniesz zwolniony z długu. Wszyscy odpowiadają solidarnie za spłatę.

 

Upadłość konsumencka


Opłata za wniosek do sądu o ogłoszenie upadłości konsumenckiej wynosi 30 zł. Nie ma konieczności posiadania środków na koszty postępowania w sądzie. 

Po zmianie przepisów wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest prostszy do napisania.

Uwaga! O upadłość konsumencką można wystąpić, nawet jeśli ma się tylko jeden niespłacony kredyt


Sąd może umorzyć zobowiązania, jeśli sytuacja dłużnika jest wyjątkowo trudna.

Licencja: Creative Commons