Jak się spowiadać?

Uklęknij przy konfesjonale, powiedz :  Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus .

Kapłan  odpowiada Na wieki wieków . Amen.

Przeżegnaj się : W imię Ojca i Syna , i Ducha Świętego . Amen .

Kapłan uczyni znak krzyża i zachęci do ufności w miłosierdzie Boże, na przykład  ,  może to uczynić słowami  : Bóg niech będzie w twoim sercu , abyś skruszony w duchu wyznał swoje grzechy .

Rozpoczynając wyznanie grzechów powiedz : ostatni raz spowiadałem (am) się przed : tygodniem , miesiącem , latami . pokutę odprawiłem . Popełniłem następujące grzechy  :  Wyliczam te    grzechy , a przy ciężkich podaję  liczbę i okoliczności . na zakończenie mów , więcej grzechów nie pamiętam , za wszystkie serdecznie żałuję i proszę Boga Ojca o przebaczenie .

Następnie słuchaj uważnie pouczeń kapłana i zapamiętaj zadaną  pokutę .

Przed przyjęciem rozgrzeszenia  okaż  jeszcze raz skruchę – Słowami – Boże bądź miłości w mnie grzesznemu .

Udzielając rozgrzeszenia kapłan wypowiada słowa – Bóg Ojciec Miłosierdzia ,który pojednał świat ze sobą , przez śmierć i zmartwychwstanie swojego Syna i zesłał Duch Świętego na odpuszczenie grzechów ,niech ci udzieli przebaczenia i pokoju ,przez posługę Kościoła i ja odpuszczam Tobie grzechy , w imię Ojca , Syna i ducha Świetego  .

Puka w konfesjonał

Odpowiedz   :,,Amen „- po udzielaniu rozgrzeszenia, kapłan morze  zwrócić  się do ciebie  słowami – Wysławiajmy Pana bo jest dobry.

Odpowiedź- Bo jego miłosierdzie trwa na wieki

Pan odpuścił tobie grzechy. Idź w pokoju.

Źródło: materiały kościelne

 

Autor: Materiały kościelne