Długi mogą być sprzedane

Masz długi? Mogą być sprzedane...

 

Każdy Twój dług (niespłacona wierzytelność): pożyczka, kredyt, należności za czynsz czy usługi telekomunikacyjne może być sprzedany. Najczęściej dotyczy to pożyczek (zarówno zaciągniętych w bankach, jak i tych od firm prywatnych oferujących tzw. chwilówki).

Uwaga! Wystarczy, że nie zapłacisz kilka rat (zazwyczaj trzech), by firma, której jesteś winien pieniądze (wierzyciel) mogła bez Twojej wiedzy i zgody sprzedać Twój dług innej firmie. Podstawą są tutaj przepisy Kodeksu cywilnego (art. 509-516). Formalnie nazywa się to cesją lub przelewem wierzytelności.

Kto skupuje długi?


Robią to firmy windykacyjne, które płacą za nie jedynie część ich wartości - średnio dług konsumencki kosztuje na rynku 10-35% wartości nominalnej.

Uwaga! Wbrew pozorom taka sytuacja często jest dla dłużnika korzystna. Firma windykacyjna to nie fundacja dobroczynna i chce mieć z tego jak największy zysk. Jednak skoro wykupiła dług wynoszący np. 10 tys. zł za 30% jego wartości, to zarobi na nim, jeśli dłużnik spłaci cokolwiek ponad te 3 tys. zł. 


Dlatego największe firmy zajmujące się skupem wierzytelności chętnie idą z dłużnikiem na ugodę i rozkładają należności na raty, które jest on w stanie spłacić. Czasami proponują też umorzenie części zadłużenia, jeśli dłużnik będzie wypełniał warunki podpisanej ugody. Tak więc ta sytuacja wbrew pozorom nie musi być dla dłużnika niekorzystna.

Uwaga! By tak się jednak stało, dłużnik nie może unikać kontaktu z firmą windykacyjną. Warto z nią rozmawiać, negocjować i szczerze przedstawić swoją sytuację, bo jeśli tego nie zrobi, nie będzie odpowiadać na listy i przestanie odbierać telefony, jego dług nie zniknie, a wręcz przeciwnie, tylko będzie się powiększał. Co prawda firma, która kupiła długi nie może pobierać żadnych dodatkowych opłat, ale ma prawo naliczać odsetki do czasu spłaty zadłużenia.

Wysokość odsetek od długu


Według Kodeksu cywilnego maksymalne odsetki nie mogą być wyższe niż czterokrotność wysokości kredytu lombardowego NBP (obecnie nie mogą przekraczać 10% w skali roku). Przepisy te obowiązują od 20 lutego 2006 r.

Uwaga! Umowy dotyczące wcześniej zaciągniętych pożyczek mogą przewidywać dużo wyższe odsetki.

Pożyczki w prywatnych firmach


Zadłużenie wobec banku zazwyczaj obliczane jest zgodnie z prawem. Nie można tego powiedzieć o prywatnych firmach pożyczkowych (tzw. parabanki). Stosują one często niedozwolone opłaty, zarówno przy zaciąganiu pożyczki, jak i w sytuacji, gdy nie jest ona spłacana w terminie.

Przykłady bezprawnie pobieranych opłat

  • pobieranie kary pieniężnej za brak terminowej spłaty;
  • zawyżone opłaty za koszty windykacyjne (np. monity wyceniane na 30-150 zł, czy czynności windykacyjne obliczane procentowo od sumy niespłaconej pożyczki - co nie ma żadnego uzasadnienia, patrząc na rzeczywiście ponoszone koszty, np. wysłania listu poleconego czy SMS);
  • zawyżone koszty ubezpieczenia pożyczki (np. tylko niewielka część tej opłaty jest przekazywana firmie ubezpieczeniowej).

Uwaga! Należy dokładnie zapoznać się z umową kredytową i wezwaniami do zapłaty. Wszystkie dodatkowe należności (oprócz kwoty udzielonej pożyczki - pieniądze, które dostałeś do ręki) - trzeba skontrolować i stanowczo przedstawić swoje wątpliwości. 


Pomoc w wyszukiwaniu argumentów prawnych znajdziesz u powiatowych i miejskich rzeczników praw konsumenta.

Licencja: Creative Commons