Co robić po kolizji na drodze?

Kolizja na drodze. Co należy robić w takiej sytuacji?

 


Jeśli podczas kolizji drogowej ucierpiały jedynie pojazdy i nikt nie został ranny, a także nie ma problemu z określeniem, kto jest jej sprawcą, a kto poszkodowanym, to wtedy nie trzeba wzywać policji.

 

Auta należy zepchnąć na pobocze, a jeśli to niemożliwe, oznakować miejsce zdarzenia. Trzeba też włączyć światła awaryjne i ustawić trójkąt ostrzegawczy (na autostradzie lub drodze ekspresowej w odległości 100 m od aut, na innych drogach poza obszarem zabudowanym 30-50 m, a w terenie zabudowanym - przy samochodzie).

 

Warto też zrobić zdjęcia powstałych szkód, bo przydadzą się one jako materiał dowodowy dla ubezpieczyciela. Jeśli są świadkowie kolizji, to trzeba poprosić ich o dane.

 

Następnie spisuje się oświadczenie, które będzie podstawą do uzyskania odszkodowania.

 

Warto mieć przy sobie gotowy wzór, ale można napisać je także odręcznie.

 

Oświadczenie powinno zawierać:

 

  • opis miejsca, dane kierowców (imiona, nazwiska, adresy, PESEL, numery dowodów osobistych lub praw jazdy), dane identyfikujące auta (marki, numery rejestracyjne).

 

Musi być w nim określony winowajca, wymieniony numer jego polisy OC, nazwa ubezpieczyciela oraz data zawarcia umowy.

 

Trzeba też opisać, w jaki sposób doszło do kolizji drogowej i co zostało uszkodzone.

 

Prawo do żądania danych ma nie tylko poszkodowany, ale i sprawca kolizji drogowej.

 

Na dokumencie podpisują się obie strony. Warto też dołączyć oświadczenie, że nikt nie był pod wpływem alkoholu.

 

Następnie z oświadczeniem należy się udać do ubezpieczyciela.

 

Ma on 7 dni na przeprowadzenie postępowania (oględziny oraz ocenę techniczną samochodu), a odszkodowanie powinno być wypłacone w ciągu 30 dni od powiadomienia ubezpieczyciela o szkodzie. W wyjątkowych wypadkach termin ten może być wydłużony do 90 dni, a jeśli się okaże, że sprawca nie miał OC, to wówczas pieniądze zostaną wypłacone przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

 

Kierowcy nie doszli do porozumienia

 

W takiej sytuacji należy wezwać policję, która ustali sprawcę kolizji drogowej, spisze protokół przydatny w dalszym postępowaniu przed sądem albo w formie ubezpieczeniowej.

 

Drogówkę należy wezwać także wtedy, gdy mamy wątpliwości co do stanu technicznego drugiego pojazdu, jego dokumentów (polisy OC, dowodu rejestracyjnego itp.) lub stanu trzeźwości kierowcy.

 

Podstawa prawna: Prawo drogowe DzU z 2012 r., poz. 1137 ze zm.

Licencja: Creative Commons - bez utworów zależnych