ŞEDE TENVİYN TECVİYD ŞİRKTİR TECVİYDSİZ VEHY GUR-ENÜ KERIYM BEGARA SÜVRASİ EYET 34.

34.jpg

EL-LEHİN VEHYİ BEGARA SÜVRA’Sİ EYET 34.
.
Q وَاِذْ قُلْنَاَ لِلْمَلَيِكَةِ اُسْجُدُوْاَ لِاَدَمَ فَسَجَدُوْاَ اِلَاَ اِبْلِيْسَ اَبَىْ وَاَسْتَكْبَرَ وَكَاَنَ مِنْ اَلْكَفِرِيْنَ
.
WE İ Z GU-L-NE-E Lİ-L-ME-LE-Yİ-KE-Tİ Ü S-CÜ-DÜ W E Lİ-E DE ME FE-SE-CE-DÜ W E İ LE-E İ-B-Lİ-Y-SE E BE-Y WE E S-TE-K-BE-RA WE KE-E NE Mİ-N E L-KE-Fİ-RI Y-NE.
.
WE İZ GULNE-E LİLMELEYİKETİ ÜSCÜDÜW-E LİEDEME FESECEDÜW-E İLE-E İBLİYSE EBEY WE ESTEKBERA WE KE-ENE MİN EL-KEFİRIYNE.
.
Q وَ اِ ذْ قُ لْ نَ اَ لِ لْ مَ لَ ىِ كَ تِ اُ سْ جُ دُ وْ اَ لِ اَ دَ مَ فَ سَ جَ دُ وْ اَ اِ لَ اَ اِ بْ لِ ىْ سَ اَ بَ ىْ وَ اَ سْ تَ كْ بَ رَ وَ كَ اَ نَ مِ نْ اَ لْ كَ فِ رِ ىْ نَ
.
WE İ Z GU L NE E L ME LE  KE Ü S W E E DE ME FE SE CE W E İ LE E İ B Y SE E BE Y WE E S TE K BE RA WE KE E NE N E L KE RI Y NE.
.

1-WE وَ
.
2-İ اِ
.
3-Z ذْ
.
4-GU قُ
.
5-L لْ
.
6-NE نَ
.
7-E اَ
.
8-Lİ لِ
.
9-L لْ
.
10-ME مَ
.
11-LE لَ
.
12-Yİ ىِ
.
13-KE كَ
.
14-Tİ تِ
.
15-Ü اُ
.
16-S سْ
.
17-CÜ جُ
.
18-DÜ دُ
.
19-W وْ
.
20-E اَ
.
21-Lİ لِ
.
22-E اَ
.
23-DE دَ
.
24-ME مَ
.
25-FE فَ
.
26-SE سَ
.
27-CE جَ
.
28-DÜ دُ
.
29-W وْ
.
30-E اَ
.
31-İ اِ
.
32-LE لَ
.
33-E اَ
.
34-İ اِ
.
35-B بْ
.
36-Lİ لِ
.
37-Y ىْ
.
38-SE سَ
.
39-E اَ
.
40-BE بَ
.
41-Y ىْ
.
42-WE وَ
.
43-E اَ
.
44-S سْ
.
45-TE تَ
.
46-K كْ
.
47-BE بَ
.
48-RA رَ
.
49-WE وَ
.
50-KE كَ
.
51-E اَ
.
52-NE نَ
.
53-Mİ مِ
.
54-N نْ
.
55-E اَ
.
56-L لْ
.
57-KE كَ
.
58-Fİ فِ
.
59-RI رِ
.
60-Y ىْ
.
61-NE نَ
.

Q [ ١ اَلْقُرْاَنُ اَلْمُبِيْنُ ٢ سُوْرَةُ اَلْبَقَرَةِ [ ٢ ] ٣ اَلْاَيَةِ [ ٣٤ ] ٤ عَدَدْ اَيَاَ تُهَاَ [ ٢٨٦
.
1-EL-GUR-ENÜ EL-MÜBİYNÜ 2-SÜWRA’TÜ EL-BEGARA’Tİ [ 2 ] 3-EL-EYETİ [ 34 ]
4-ADED EYE-ETÜHE-E [ 286 ]

.

BEGARA SÜWRA’Sİ EYET 34’DE EL-LEH SÜBHAENE’HÜ WE TEAELEYİN WEHY ETTİ’Ğİ HARF SAYI’SI 61.
.
İYİ’CE GÖZ’LERİNİZİ AÇIN BAKIN EL-LEHÜ TEAELEY FÜRGAENÜ KERIYM’DEKİ SÜWRA’TÜ EL-BEGARA’Tİ EYET 34’DE 61 HARF WEHY ET’Tİ TECWİYD’SİZ TEK TEK WEHIY’DEKİ EYET’LERDEKİ HARF’LERİ OKU’YUNCA 61 HARFİ OKU’YORUZ SİZLER İSE
.
TECWİYD ŞİRKİ İLE GUR-ENÜ AZİYZİ OKU’DUĞUNUZDA RABİ TEAELEYİN WEHYİN’DEKİ EYET’LERDE OLMAYAN KAÇ’TANE HARF ILE-EWE EDİP OKUYOR’SUNUZ HATTA WEHIY’DE EYET’LERDE OLAN KAÇ’TANE HARFİ OKU’MADAN ES GEÇİYOR’SUNUZ
.
BU YAP’TIĞINIZ AÇIK’ÇA EL-LEH AZE WE CELE’YE SAWAŞ AÇMAK’TIR AÇIKÇA SİZ HEPİNİZ TECWİYD ŞİRKİ ŞEDE TENWİYN İLE OKU’DUĞUNUZDA KENDİNİZİ RAB İLEH IALE-EN EDEREK TAEĞUWT OLUYOR’SUNUZ
.
İYİCE DİGAT EDİP BAKIN İNCELE’YİN TECWİYDİN ŞİRK OLDU’ĞUNU GÖZ’LERİNİZLE GÖRÜP ŞE-EHİD OLUN ÜŞENMEDEN BU YAZDIK’LARIMI OKU’YUN TECWİYD ŞİRKİ İLE OKU’DUĞUNUZ
.
ŞEYTAENİN WEHYİ’Nİ KARŞILAŞ’TIRIN GÖRECEK’SİNİZKİ SİZ’LER EL-LEH TEBE-ERAKE WE TEAELEYİN WEHY ETTİ’Ğİ EYET’LERİ DEĞİL TEM TERSİ ASLİNDA OKU’DUĞUNUZ ŞEYTAENİN SİZE WEHY ETTİ’Ğİ EYET’LERDİR YANİ
.
SİZİN TECWİYD ŞİRKİ ŞEDE TENWİYN HARAKE’LERİ İLE OKUDU’ĞUNUZUN EL-LEH CELE CELE-ELÜHÜ’NÜN WEHY ET’TİĞİ EYET’LERLE ALAKA’SI YOK’TUR HEPSİ ŞEYTAENİN UYDURMA’SI ŞİRK OLAN WEHIY’LERDİR ASLA WE ASLA KÜRE YUWARLAK OLMA’YAN KESİN’LİKLE WE KESİN’LİKLE DÜZ OLAN
.
DÜNYE-E’DAKİ TÜM İNSE-EN’LARI UYARI’YORUM UYANIN SİLKELENİN KENDİ’NİZE GELİN BİR’AN ÖNCE ŞİRKİNİZ’DEN DOLAYI EL-LEH  SÜBHAENE’HÜ WE TEAELEYE TEWBE EDİP HEMEN ŞİMDİ RAB AZE WE CELE’YE İYME-EN EDİN.
.
Q شَيْخْ اِبْرَاَهِيْمْ رَضِىَ اَلْلَهُ عَنْهُ
.
ŞEYH İBRAEHİYM RADIYE EL-LEHÜ ANHÜ.
.

1-RABİ TEAELEYİN WEHYİ GUR-ENİ AZİYZ’DEKİ EYET’LERİ RENK’Lİ OLARAK OKU’YUN.

.
https://justpaste.it/begara-suwrasi-eyet-34
.
2-EL-LEH AZE WE CELE’NİN WEHYİ GUR-ENİ KERIYM’DEKİ EYET’LERİ RENK’Lİ PDF OLARAK OKU’YUN.
.
https://justpaste.it/begara-suwrasi-eyet-34/pdf

.
3-TECWİYDİN ŞİRK OLDU’ĞUNU DİGAT’LİCE OKU’YUN DÜŞÜNÜN.
.
https://justpaste.it/fe-etiha-eyet-1
.
ASLA WE ASLA YUWARLAK KÜRE OLMAYAN KESİN’LİKLE WE KESİN’LİKLE DÜZ ️OL️AN YER’YÜZÜNDE 1366 SENE İÇİNDE BİR İLK اَلْلَهُ أَكْبَرُ EL-LEHÜ EKBER.
.
begara süwrasi eyet 34 tecwiyd şirki şede tenwiyn ile gur-eni aziyzi yazanlar okuyanlar yayanlar sawunanlar paylaşanlar ebedi cehenemlik neces müşrıktir.
.
EL-LEH SÜBHAENE’HÜ VE TEAELEYİN, NEBİYİ RASÜVLÜ MÜHAMED ALEYHİ EL-SELE-EMİN SAHAEBE’LERİN, GUR-ENİ HAKİYM, EYET, ŞERIY’AT مِلَةِ اِبْرَاَهِيْمَ MİLETİ İBRAEHİYM‘LERİN, MÜSLİM’LERİN MÜVMİN’LERİN TEGVİYMİ:
.
Q اَلْتَقْوِيْمُ اَلْهجْرِىْ EL-TEGVİYMÜ EL-HICRIY ALTINCI AY جُمَاَدِىَ اَلْأَخِرَةُ CÜME-EDİYE EL-EHIRATÜ 29 يَوْمُ اَلْجُمْعَةِ YEVMÜ EL-CÜM-ATİ ( CÜMÜA GÜNÜ ) 06-29-1442
.
KEFİR LAİK’LERİN, KEFİR BÜVDİST’LERİN, KEFİR ATEİST’LERİN, KEFİR YEHÜVDİY’LERİN, KEFİR KOMİNİST’LERİN, KEFİR DEİST’LERİN, KEFİR NESRAENİY’LERİN, KEFİR DEMOKRAT’LARIN, KEFİR KEME-ELİST’LERİN, KEFİR HAÇLI‘LARIN ASLA VE ASLA YUVARLAK KÜRE OLMAYAN KESİN‘LİKLE VE KESİN‘LİKLE DÜZ ️OL️AN DÜNYE-E’DA KENDİNİ MÜSLİM SANAN 2 MİLYAR KEFİR’LERİN TEGVİYMİ:
.
Q تَقْوِيْمُ مِيِْلَاَدِىْ TEGVİYMÜ MİYLE-EDİY İKİNCİ AY ŞUBAT 12 CÜMÜA GÜNÜ 02-12-2021
.
tecviyd’siz gur-eni aziyz’deki eyet’ler harf harf tek tek yazı’lıyor ve tek tek harf’ler sayı’lıyor asla ve asla yuvarlak küre olmayan kesin’likle ve kesin’likle düz olan yeryüzünde ilk defa tecviyd’siz gur-eni meciyd’deki eyet’leri yalnız’ca bu sahıyfe’de görecek’siniz kanal’ları sahıyfe’leri takip edin beğenin abone olun paylaşın herkese tevsiye edin duyurun tüm gur-eni kerıym’deki eyet’ler yazıldıktan sonra hem eyet’leri kelime kelime harf harf soru’lu ceve-eb’lı meane verip tefsiyr edilecek’tir ve ses’li ders’ler başlayacak’tır
.
haye-etinız’da ilk defa şirk ehli’nin müayen isim isim tekfiyr edildi’ğini duyacak’sınız ve haye-etinız’da ilk defa küfür ehli’nin silsile zincir’leme tekfiyr edildi’ğini duyacak’sınız ve tüm eyet’ler tecviyd’siz şede’siz tenviyn’siz şirk’siz okunacak’tır ve etraf’taki tüm taeğuvt’lara etraf’taki tüm küfrun önder’lerine etraf’taki tüm cehenem deavetçi’lere etraf’taki tüm kefir aelim’lere etraf’taki tüm müşrık şeyh’lere
.
etraf’taki tüm diynsiz ime-em’lara miyde-en okunacak’tır tüm nebiy’ler tüm rasüvler ve el-leh sübhaene’hü ve teaeley nasıl şirk küfür ehli’ni açık’ça tekfiyr ettiyse biz müvmin’lerde ses’li ders’lerde aynı şekil’de korkma’dan hagı gizleme’den açık ve net herkesin anla’yacağı şekil’de tekfiyr edeceğiz
.
evet ey inatçı egoist bencil azmış olan kibir’li iki yüz’lü müne-efig ibliys kefir’ler her’şey tekfiyr’den ıbe-erat’tir sabe-eh akşam tüm ses’li ders’ler tekfiyr üzere bine-e edilecek’tir sade’ce tekfiyr duyacak’sınız hiç’bir ses’li ders tekfiyr’siz geçmeyecek’tir her ses’li ders’de tekfiyr duyacak’sınız ve ey kendine müslim deyip müslim olmayan el-leh düşman’ları gur-eni hakiym’deki eyet’lerin teme-emi tekfiyr üzere bine-e edilmiş’tir
.
bunu bilin ey kendine müslim diyen şeytaen’lar tekfiyr’siz yaşadı’ğınız haye-et sizin ebedi cehenem ateşi’ne girme’nize sebeb olacak’tır tekfiyr’siz geçirdi’ğiniz her’gün için ehırat’de çok pişman olacak’sınız ama iş iş’ten çok’tan geç’miş olacak ve amel hase-eb defter’leri açıldı’ğında beni’de o an karşı’nızda görecek’siniz siz’ler deavetime ıceabet etmedi’ğiniz için kulak asmadı’ğınız için çok vah’lar edecek’siniz dünye-e’nin hiç’bir yerin’de böyle kanal’lar sahıyfe’ler asla ve asla bulamaz’sınız bunu bilin yeryüzünde bir ilk’tir
.
bu video kanalı’nı takip edin tüm video’lara tüm fotoğraf’lara bakın hem video başlık’larını oku’yun hem’de video’ları izleyin’ki kim kefir kim müslim öğrenin çok yarar’lı video kanalı’dır başlık’ları okuyarak ve video’lara bakarak agıyde’nizi düzeltebilir’siniz bu kanal’daki olumlu başlık’lar iyme-enim’dır agıydem’dir ve olumsuz şirk ehli tekfiyr edilerek olan başlık’larda iyme-enim’dır agıydem’dir kanalın teme-emi iyme-enim’dır agıyde beye-enim’dır asla ve asla yuvarlak küre olmayan kesin’likle ve kesin’likle
.
düz olan yeryüzünde böyle bir video kanalı bulmanız asla mümkün değil’dir bu video kanalın çizgi’si
.
1-tecviyd’siz vehy gur-eni kerıym üzere bine-e edilmiş’tir
.
2-şirk ehli’ni müayen isim isim tekfiyr et’mek üzere bine-e edilmiş’tir ve şirk ehli’ni silsile zincirleme tekfiyr et’mek üzere bine-e edilmiş’tir
.
3-asla ve asla yuvarlak küre olmayan kesinlik’le ve kesinlik’le düz olan yeryüzünde 1366 sene için’de yaşa’mış olan 99 milyar inse-ene asli kefir deyip tekfiyr et’mek üzere bine-e edilmiş’tir ve bu asır’da yaşa’yan 9 milyar inse-ene asli kefir deyip tekfiyr et’mek üzere bine-e edilmiştir şunuda hatırlatayım
.
bende dahil bir asli kefir’dim yeni müslim oldum benim babam’da annem’de asli kefir’dir yani sizler gibi kendini müslim sanmakta’dırlar bende zeme-eninda kendi’mi öyle asli müslim sanardım ne ben ne babam ne annem hatta ne kardeş’lerim ne egrabe-e’larım ne tanıdık’larım asla asli müslim değildir şuan yeryüzünde yaşa’yan 9 milyar inse-enin hepsi asli kefir’dir birtane dahi asli müslim yok’tur
.
4-asla ve asla yuvarlak küre olmayan kesin’likle ve kesin’likle düz olan dünye-eda ne 1366 sene içinde bir isle-em devleti var olmuş’tur nede bu zeme-enda bu asır’da bir isle-em devleti vardır yeryüzünde bulunan 215 devletin teme-emi şirk küfür devleti’dir isle-em toprağı denilen 65 devlet’de şirk küfür devleti’dir ne 1366 sene içinde müslim bir haliyfe var olmuştur nede bu zeme-en’da müslim bir haliyfe var’dır
.
made’ler halinde yazdı’ğım bu yazı agıyde’min ilk başlangıcı’dır bu dört made’den biri’sini dahi kabul etmeyen kefir ebedi cehenem’liktir tekfiyr ediyo’rum bu video kanal’daki bin’lerce video’ları seyrederek başlık’ları okuyarak agıyde’mi öğren’miş olur’sunuz.
.
bu üç video kanal’daki video’ları izle’yin başlık’ları okuyun’ki kim’ler tekfiyr ediliyor anla’yın.
.
1- www.veto.social/u/milete_ibraehiyme_haniyfe_tecviydsiz_vehy
.
2- https://bittube.tv/profile/tecviydsizvehy
.
3- www.tune.pk/user/gur-eni-aziym/videos
.
bizi bu sahıyfe’lerde takip edin beğenin paylaşın herkese tevsiye edin duyurun.
.
1- www.instagram.com/tecwiydsizwehy
.
2- www.twitter.com/tecviydsizvehy
.
3- www.tecviydsizvehy.simplesite.com
.
4- www.facebook.com/tecviydsizvehy
.
ASLA YUVARLAK KÜRE OLMAYAN KESİN’LİKLE DÜZ OLAN YER’YÜZÜNDE 1366 SENE İÇİN’DE YAŞA’MIŞ OLAN 99 MİLYAR İNSE-EN VE BU ASIR’DA YAŞA’YAN 9 MİLYAR İNSE-EN MÜSLİM DEGİL’DİR HEPSİ ASLİ KEFİR’DİR EBEDİ CEHENEM’LİKTİR PAYLAŞILAN VİDEO’LARDA FOTO’LARDA YAZI’LARDA LİNK’LERDE SİTE’LERDE OLUMLU VEYA OLUMSUZ BAŞLIK’LARI İYİ OKUYUN’Kİ AGIYDE’MİZİ İYİ ANLA’YIN İYİ ÖĞRENİN İYİ BİLİN 
.
BU ASIR’DA MÜSLİM İME-EM MÜSLİM ŞEYH MÜSLİM AELİM ASLA TANIMIYO’RUZ BİLMİYO’RUZ BİZ MÜSLİM’LER HERKESİ MÜAYEN İSİM İSİM TEKFİYR EDİYO’RUZ VE SİLSİLE ZİNCİR’LEME TEKFİYR EDİYO’RUZ KEFİR DIYO’RUZ BU VİDEO’LARIN FOTO’LARIN YAZI’LARIN LİNK’LERİN SİTE’LERİN PAYLAŞILMA NEDENİ HERKES GERÇEK’LERİ KENDİ GÖZ’LERİYLE GÖR’SÜN 
.
KİM KEFİR KİM MÜSLİM ŞİRK NE’DİR İYME-EN NE’DİR KENDİ’NİZ BİLİN ÖĞRENİN BU VİDEO’LAR FOTO’LAR YAZI’LAR LİNK’LER SİTE’LER ŞİRK HARAEM DOLU BAŞKA SAHIYFE’LERDE PAYLAŞILIR’SA BİLİNİZ’Kİ PAYLAŞAN DİYNSİZ’LERİN AGIYDE’SİNDEN ASLA DEĞİLİZ BİZ MÜVMİN’LER AGIYDE DAHİ ARAŞTIR’MADAN ANINDA 
.
TÜM ŞİRK KÜFÜR EHLİ’Nİ AYIRD ETME’DEN TEK TEK TEKFİYR EDİYO’RUZ TÜM MÜŞRIK’LERİN PAYLAŞTIĞI HARAEM’LARI ŞİRK’LERİ RAD İNKE-ER EDİP AGIYDE DAHİ ARAŞTIR’MADAN HEMEN TEKFİYR EDİYO’RUZ ASLA HİÇ’BİR SORUMLU’LUĞUDA KABUL ETMİYO’RUZ SİZİN UYAN’MANIZI VE HARAEM’LARINIZDAN VE ŞİRK’LERİNİZDEN DOLAYI
.
EL-LEH SÜBHAENE’HÜ VE TEAELEYE TEVBE İSTİĞFER EDİP İYME-EN ET’MENİZİ İSTİYO’RUZ BU ASIR’DA BU SAHIYFE’DEN BAŞKA HAGI GERÇEK’LERİ ANLA’TAN TEK BİR SAHIYFE DAHİ YOK’TUR HEPSİ İYME-ENSIZ’DIR HEPSİ’Nİ SORUŞTURMA’DAN TEK TEK TEKFİYR EDİYO’RUZ.
.
FOTO’LARI YAZI’LARI KENDİM TEK TEK UĞRAŞIP RENK’LENDİRİYORUM YARDIM EDEN ÇIKAR’SA ÇOK RAEHAT’LARIM ÇÜNKÜ YALNIZ BAYA ÇOK ZORLANIYO’RUM VE EYET’LERİN HEPSİ’Nİ KENDİM HARAKE’LENDİRİYORUM YANİ DÜNYE-EDA SANALDA İNTERNET’TE BÖYLE EYET’LER HARAKE’LENDİRİLMİŞ YOK’TUR TEK TEK KENDİM DİGAT’LİCE BAKIP EYET’LERE HARAKE VERİYO’RUM
.
YERYÜZÜNDE BİR İLK’TİR KEFİR ARAB’LAR DAHİ TECVİYD ŞİRKİ ŞEDE TENVİYN’LE YAZI’YOR OKU’YOR HEPİNİZ EL-LEHE SAVAŞ AÇAN EBEDİ CEHENEM’LİK KEFİR’LERSİNİZ HEPİNİZİ TEK TEK MÜAYEN OLARAK TEKFİYR EDİYO’RUM VE
.
SİZ İBLİYS’LERİDE TEKFİYR ETMEYEN MÜŞRIK’LERİDE TEK TEK MÜAYEN OLARAK TEKFİYR EDİYO’RUM WE SİZ’LERİN EBEDİ CEHENEM’LİK TAEĞUVT’LAR OLDUĞU’NUZA İYME-EN EDİYO’RUM FOTO ÜZERİNDE SAĞ’DA EK VE SOL’DA EK OLACAK BİRİNCİ’Sİ BU FOTO’DUR
.
ASLA YUVARLAK KÜRE OLMA’YAN KESİN’LİKLE VE KESİN’LİKLE DÜZ OLAN YERYÜZÜNDE MÜSLİM’LERİN TEK BAŞINA NAMAZ KILABİLECEĞİ SADE’CE ÜÇ MESCİDİ TEGVEY VAR’DIR
.
Q ١ اَلْمَسْجِدِ اَلْحَرَاَمْ
.
1-EL-MESCİDİ EL-HARAEM.
.
Q اَلْبَكَ
.
EL-BEKE
.
Q ٢ اَلْمَسْجِدِ اَلْاَقْصَىْ
.
2-EL-MESCİDİ EL-EGSAY.
.
Q اَلْقُدُسْ
.
EL-GUDÜS
.
Q ٣ اَلْمَسْجِدِ اَلْنَبَوِىْ
.
3-EL-MESCİDİ EL-NEBEVİY.
.
Q اَلْمَدِيْنَ
.
EL-MEDİYNE.
.
BUNU BİLİN ÖĞRENİN ÜÇ MESCİDİ TEGVEY SADECE MÜVMİN’LERİN MESCİD’LERİDİR ELBET BİR’GÜN TEKFİYR’Cİ MÜSLİM’LER İSTİLA EDİLMİŞ O ŞİRK DİYE-ER’LARI TOPRAK’LARI FETH EDECEK’LERDİR YERYÜZÜNDE BULUNAN 1 MİLYON MESCİDİN
.
HEPSİ MESCİDİ DIRAER’DIR YANİ ŞİRK KÜFÜR FİTNE FESE-ED TUĞYE-EN YAYAN İBLİYSİN MESCİD’LERİDİR İSLE-EM DEVLETİ HAEKİYM OLDUĞUNDA GUR-ENİ AZİYZ’DE GEÇEN EYET’LERDEKİ HUKÜM HEPSİNE UYGULANACAK’TIR
.
DÜNYE-E’DAKİ O 1 MİLYON MESCİDİ DIRAER’LARDA NAMAZ KILAN’LARDA KEFİR’DİR O 1 MİLYON MESCİDİ DIRAER’LARDA NAMAZ KILAN HERKESİ TEKFİYR EDİYO’RUM BU ÜÇ MESCİDİ TEGVEY’DEN BAŞKA HİÇBİR DİĞER MESCİD’LERDE NAMAZ KILINMAZ EWET KILINABİLİR DİYEN HERKES KEFİR EBEDİ CEHENEM’LİKTİR
.
YERYÜZÜNDE’Kİ 1 MİLYON MESCİDİ DIRAER’LARDA NAMAZ KILAN KİM OLURSA OLSUN TEKFİYR EDİYO’RUM HATTA YERYÜZÜNDE’Kİ 1 MİLYON MESCİDİ DIRAER’LARDA NAMAZ KILAN’LARI TEKFİYR ETMEYEN’LERİDE TEKFİYR EDİYO’RUM BUNU DİYNİN ASLİNDAN GÖRÜYO’RUM
.
YERYÜZÜNDE BU ÜÇ MESCİDİ TEGVEY’DEN BAŞKA YERDE NAMAZ KILINMAZ ZATEN KEFİR İME-EM’LARIN ARKASINDA NAMAZ KILAN’LARIDA TEKFİYR EDİYO’RUM YANİ YERYÜZÜNDE BULUNAN 1 MİLYON MESCİDİ DIRAER’LARDA İSTER YALNIZ NAMAZ KILAN OLSUN İSTER KEFİR İME-EM’LARIN ARKASINDA NAMAZ KILAN OLSUN
.
HEPSİNİ MÜAYEN OLARAK TEKFİYR EDİYO’RUM WE BU 1 MİLYON MESCİDİ DİRAER’LARDA HEM YALNIZ NAMAZ KILAN KEFİR’LERİ HEM’DE MÜŞRIK İME-EM’LARIN ARKASINDA NAMAZ KILAN TAEĞUVT’LARI TEKFİYR ETMEYEN’LERİDE TEKFİYR EDİYO’RUM WE BU DIRAER MESCİD’LER KONUSUNDA SİLSİLE TEKFİYR YAPIYORUM
.
AYASOFYA MESCİD OLDU DİYE SEVİNEN KEFİR’LER KİLİSE MESCİD OLAMAZ BU ŞİRK’TİR SİZ HİÇ DUYDUNUZ’MU GÖRDÜNÜZ’MÜ SON NEBİY MÜHAMEDİN FETH ETTİ’Ğİ BEKE’DE MEDİYNE’DE SÜ-UVDİY ARABİSTE-EN’DA KİLİSE HAVRA MANASTIR SİNAGOG OLDUĞUNU ASLA YOK’TUR İSLE-EM DEWLETİNDE KİLİSE HAVRA MANASTIR SİNAGOG OLAMAZ ZATEN KİLİSE HAVRA MANASTIR SİNAGOG İNŞE-E ETMEK’TE ŞİRK’TİR VE
.
İSLE-EM DEVLETİNDE KİLİSE HAVRA MANASTIR SİNAGOG OLMASI O DEVLETİN ŞİRK KÜFÜR DEVLETİ OLDU’ĞUNU GÖSTERİR İSLE-EM DEVLETİNDE ASLA VE ASLA KİLİSE HAVRA MANASTIR SİNAGOG OLAMAZ WE İNŞE-E’DA EDİLEMEZ VE KİLİSE’DE HAVRA’DA MANASTIR’DA SİNAGOG’DA NAMAZ KILINMAZ KILAN’LARDA KEFİR’DİR
.
USME-EN’LI DEVLETİ’DE KEFİR’DİR FE-ETİH SULTAEN MEHMED’DE KEFİR’DİR O ŞİRK KÜFÜR İFTİRAE UYDURMA HADİYS’DE GEÇEN’DE BU KEFİR FE-ETİH SULTAEN MEHMED DEĞİL’DİR ÇÜNKÜ KENDİSİ TAEĞUVT’DUR MÜSLİM DEĞİL’DİR
.
TEVHIYD TEVHIYD DEYİP BAĞIRAN HATTA HILE-EFET HILE-EFET DİYE BAGIRAN ARDINA AYASOFYA MESCİD OLDU DİYE SEVİNEN CE-EHİL EHME-EG KEFİR’LER AYASOFYA’DA NAMAZ KILINMAZ AYASOFYA’DA NAMAZ KILAN HERKES EBEDİ CEHENEM’LİK MÜŞRIK’LERDİR NASIL’Kİ
.
NEBİY MÜVSEY ZEME-ENİNDA KEFİR FİR-AVN GAVMİ’Nİ HALKI’NI HOR HAGIYR GÖRÜP AŞAĞILAYARAK APTAL’LAŞTIRDI AYNI ŞEKİL’DE TÜRKİYE-E’Yİ YÖNETEN KEFİR TAEĞUVT FİR-AVN’DA SİZİ APTAL’LAŞTIRDI SİZ’LER NE UTANMAZ KEFİR’LERSİNİZ AYASOFYA’DAKİ RESİM’LER MOZAİK’LER HEPSİ TANRIÇA MOZAİK’LERİDİR YANİ HEPSİ İLEH RAB YERİNE KONAN TESVİYR’LERDİR
.
SİZ DİYNSİZ’LER NE UTANMAZ ARLANMAZ PİS NECES MÜŞRIK’LERSİNİZ HAÇ’LI KEFİR’LERİN TANRIÇA’LARININ PUT’LARIN BULUNDU’ĞU YERLER’DE NAMAZ KILIYOR’SUNUZ BİDE UTANMA’DAN SEVİNİYOR’SUNUZ SİZ’LERİN GALB’LERİ MÜHUR’LENMİŞTİR GÖZ’LERİNİZDE KULAK’LARINIZDA PERDE VAR’DIR SAĞIR VE KÖR’SÜNÜZ
.
YAŞA’YAN ÖLÜ’LERSİNİZ BUKADAR APTAL OLDU’NUZ PUT BULUNAN YERLER’DE NAMAZ OLMAZ DUWARLAR’DAKİ TAWANLAR’DAKİ RESİM’LER MOZAİK’LER HEPSİ TANRIÇA’LARDIR İLEH RAB’LERDİR CANLI YAYIN’DA O İĞRENÇ MANZARA’YI İZLE’DİK KEFİR FETO DİYALOG DİYNİN MİME-ERI DER’DİK SİZ’DE AYNI
.
DİYNSİZ FETO’NUN YOLUNDA GİDEN ŞEYTAEN’LARSINIZ KADIN ERKEK AYNI SAFTA NAMAZ KILAN EL-LEH DÜŞMAN’LARISINIZ YENİ BİR DİYN UYDURDUNUZ SİZLER’DE DİYALOG DİYNİ MENSUBU’SUNUZ SİZİN’DE KEFİR FETO’DAN HİÇ’BİR FERGINIZ YOK’TUR
.
HEPİNİZ SALE-ET NAMAZ KILAN KEFİR’LERSİNİZ HEPİNİZ SAVM SIYE-EM ORUÇ TUTAN KEFİR’LERSİNİZ HEPİNİZ ZEKE-ET VEREN KEFİR’LERSİNİZ HEPİNİZ SAKAL’LI KEFİR’LERSİNİZ HEPİNİZ ÇARŞAF’LI PEÇE’Lİ TESETÜR’LÜ KEFİR’LERSİNİZ HEPİNİZ SARIK’LI CÜBBE’Lİ ŞALVAR’LI KEFİR’LERSİNİZ HEPİNİZ HACE UMRA’YE GİDEN KEFİR’LERSİNİZ HEPİNİZ GURBE-EN KESEN KEFİR’LERSİNİZ HEPİNİZ GUR-EN OKU’YAN KEFİR’LERSİNİZ HEPİNİZ KENDİNİ’Zİ MÜSLİM SANAN KEFİR’LERSİNİZ.
.
önemli olduğu için digat’lice oku’yun 1366 sene içinde yaşa’mış 99 milyar inse-eni tekfiyr etmeyen ve bu asır’da yaşayan 9 milyar inse-eni tekfiyr etmeyen kişi’lerde asla ve asla el-leh aze ve cele’ye iyme-en edemez bunu bilin öğrenin ne 1366 sene içinde yaşa’mış 99 milyar inse-enin içinde ne’de bu asır’da yaşa’yan 9 milyar inse-enin içinde asli müslim yok’tur hepsi asli kefir’dir
.
ondan dolayı’dırki mürted diye tekfiyr eden herkes diyni bilmeyen taeğuvt’lardır biri’si başkası’na mürted der’se bilin’ki o edemin kendi’si müslim değil kefir ebedi cehenem’liktir çünkü mürted olmak için öncelik’le müslim olması gerekir ne 1366 sene içinde yaşa’mış olan 99 milyar inse-enin içinde asli müslim var’dır
.
ne’de bu asır’da yaşa’yan 9 milyar inse-en içinde asli müslim var’dır hepsi asli kefir’dir ondan dolayı ne 1366 sene içinde yaşa’mış 99 milyar inse-enin içinde mürted var’dır ne’de bu asır’da yaşa’yan 9 milyar inse-enin içinde mürted var’dır çünkü bir’tek asli müslim yok’tur bu asır’da ilk müslim olanlardan birisi ben oldum
.
ilk defa bu asır’da tecviyd’siz şirk’siz şede’siz tenviyn’siz wehy gur-eni kerıym’deki eyet’leri yazarak herkesi el-leh tebe-erake ve teaeleye iyme-ene deavet ediyorum ben dahi 
.
1366 sene içinde yaşa’mış 99 milyar inse-ene asli kefir deyip tekfiyr etti’ğim haelde hatta bu asırda yaşa’yan 9 milyar inse-ene asli kefir deyip tekfiyr etti’ğim haelde wve müayen isim isim tekfiyr silsile zincir’leme tekfiyr yaptığım haelde ben’de asli müslim değil’dim ben’de asli kefir’dim çünkü 
.
babam’da annemde dedem’de ninem’de asli kefir’dir yeni öğrendim tecviyd’siz şirk’siz şede’siz tenviyn’siz vehyi gur-eni meciydi rabi teaeleye yeni tevbe edip yeni iyme-en et’tim bir inse-enin asli müslim olabilmesi için ancak bizim gibi agıyde’si olan birisi’nin anne ve babanın tevbe edip müslim olması ardına yeni bir bebeği doğması le-ezim ondan sonra 
.
o yeni doğan bebeği küçük’lükten büyü’yüne kadar tekfiyr’ci yetiştirilmesi le-ezim’ki ondan sonra asli müslim olabilsin veya şuan evli olupta baba ve anne müslim olursa ve şuan daha küçük bebeği çocuğu varsa aynı bizim 
.
agıyde’miz gibi yetiştirir’se o bebek o çocukta büyüyün’ce asli müslim olmuş olur ben ise hiç evlenmedim ne çocuğum var ne hanımım var bekarım yalnızım tek sebebi var’dır bu asır’da müslim kadın kız bulunamaz 
.
bu konuda detaylı yazı’larımı yayın’lamıştım neden bu asır’da müslim kadın kız bulunamaz diye hatta birisi derse ben evli’yim hatta çocuğum var dedi’mi anında o kişiyi tekfiyr edin demiş’tim yani bu asır’da evli olmak ve çocuğu’nun olması tekfiyr edilme sebebi’dir 
.
evli olup’ta hatta çocuğu olup’ta müslim olması kalabilmesi imke-ensız’dır zeme-en’la eski yazı’larımı yayınla’rım okur’sunuz şuan odak’landığım gur-eni haekiym’deki tüm eyet’lerin arab’çasını tecviyd’siz şirk’siz şede’siz tenviyn’siz harake’leyerek yazmak’tır çünkü yeryüzünde gur-eni azıym’deki eyet’leri tecviyd’siz şirk’siz şede’siz tenviyn’siz harake’lendirme yoktur ilk defa bu sahıyfe’de yayınlanıyor
.
bu video kanal’larını kefir’ler hep kapatıyor 8 sene içinde 100’den fazla video kanalı kapandı ve 10’binler’cede video silindi emeg vegit zeme-en harcandı wideo’lar 1 milyonun üstün’de izlendi tıklandı sanal’da tekfiyr’ci geçinen kefir’ler laf’ta görüntü’de söz’de müslim olan tüm kefir’ler ehli hadiys’çi diynsiz’ler
.
vehye uyuyoruz diyen kefir’ler tevhıyd sünet’çi ibliys’ler selefiy taeğuvt’lar necdiy şeytaen’lar cihe-ed’çı müşrık’ler tevhıyd’çi zaelim’ler kesin’likle bu video’lara bakmış’tır asla ve asla yuvarlak küre olmayan kesin’likle ve kesin’likle düz olan dünye-e’daki
.
tüm kefir tevhıyd sünet’çileri tüm vehye uyuyoruz diyen kefir’leri tüm kefir selefiy’leri tüm kefir necdiy’leri tüm kefir tevhıyd’çileri tüm kefir ceme-at’ları tüm kefir cihe-ed’çıları tüm tekfiyr’ci geçinen kefir’leri tüm kendine müslim ismi veren kefir’leri ebedi cehenem ateşiyle müjde’liyorum 
.
hepiniz yakıtı inse-en’lar ve taş’lar olan alev’li ebedi cehenem ateşi’ne girecek’siniz sanal’da yazı yazan paylaşım yapan video’lar çekip paylaşan herkes ebedi cehenem’lik kefir’dir sanal’da asla ve asla müslim yok’tur bir’tek sen’mi müslim’sin bir’tek sen’mi cenete girecen diyen’ler evet 
.
ey ebedi cehenem’lik kefir’ler büğzünuz’la kininiz’le geberin siz’ler asla ve asla müslim değil’siniz hepiniz ebedi cehenem’lik kefir’lersiniz yeryüzünde kendine müslim diyen 2 milyar inse-enin 
.
hepsi asla ve asla müslim değil’dir hepsi ebedi cehenem’lik kefir’lerdir bu söyledik’lerimden azı’cık dahi şübhe edende kefir ebedi cehenem’liktir 1366 sene içinde yaşa’mış 99 milyar inse-eni tekfiyr etmeyen ve bu asır’da yaşayan 9 milyar inse-eni tekfiyr etmeyen kişi’lerde asla ve asla el-leh aze ve cele’ye iyme-en edemez.