ZUS rozdaje pieniądze dla przedsiębiorców

ZUS postanowił zadbać o poprawę warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w firmach.

 

Główny Urząd Statystyczny opublikował dane o liczbie wypadków przy pracy w I kwartale 2015 r. Z jednej strony dane są lepsze niż roku poprzednim - ogólna liczba wypadków zmalała o ponad 8%. Jednak patrząc na problem z innej strony, trzeba ze smutkiem stwierdzić, że znacznie zwiększyła się liczba osób, które dotychczas uległy wypadkom ciężkim (o 13,5%) i wypadkom śmiertelnym (aż o 24,5%!). 

W tym kontekście bardzo pozytywnie należy ocenić inicjatywę ZUS, który realizuje program dotacji na poprawę warunków bhp w przedsiębiorstwach. Adresowany jest do wszystkich płatników składek na Fundusz Wypadkowy ZUS, ze szczególnym uwzględnieniem sektora małych i średnich przedsiębiorstw. „To doskonała okazja dla firm”, tłumaczy Jakub Banaś, prezes firmy Open Qualis, która zajmuje się między innymi dotacjami ZUS na BHP. „Z łatwością mogę zauważyć u swoich klientów, jak niewielka inwestycja powoduje wielkie korzyści”.

 Poziom dofinansowania został zróżnicowany ze względu na wielkość podmiotu, mierzony liczbą zatrudnionych pracowników (konieczne jest zatrudnienie minimum jednego pracownika na umowę o pracę). W ramach dofinansowania można uzyskać fundusze na projekty doradcze, doradczo-inwestycyjne i inwestycyjne.

 

źródło: www.openqualis.pl