JustPaste.it

Information om att aktivera JIT-felsökning i stället för den
här dialogrutan finns i slutet av det här meddelandet.

************** Undantagstext **************
System.NullReferenceException: Objektreferensen har inte angetts till en instans av ett objekt.
vid MKVTools.Title.Convert()
vid BatchMKV.fMain.<convertNextTitle>d__70.MoveNext()
--- Slut på stackspårningen från föregående plats där ett undantag utlöstes ---
vid System.Runtime.CompilerServices.AsyncMethodBuilderCore.<>c.<ThrowAsync>b__6_0(Object state)


************** Inlästa sammansättningar **************
mscorlib
Sammansättningsversion: 4.0.0.0
Win32-version: 4.6.1590.0 built by: NETFXREL2
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v4.0.30319/mscorlib.dll
----------------------------------------
System
Sammansättningsversion: 4.0.0.0
Win32-version: 4.6.1590.0 built by: NETFXREL2
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
----------------------------------------
BatchMKV
Sammansättningsversion: 0.6.0.0
Win32-version: 0.6.0.0
CodeBase: file:///C:/Users/Henrik/AppData/Local/Apps/2.0/BCLZL7A6.QCQ/CYKCBDEG.9L1/batc..tion_a90948dc3126db40_0000.0006_9ebc2298e6ec710b/BatchMKV.exe
----------------------------------------
NHibernate
Sammansättningsversion: 4.0.0.4000
Win32-version: 4.0.4.4000
CodeBase: file:///C:/Users/Henrik/AppData/Local/Apps/2.0/BCLZL7A6.QCQ/CYKCBDEG.9L1/batc..tion_a90948dc3126db40_0000.0006_9ebc2298e6ec710b/NHibernate.DLL
----------------------------------------
System.Data
Sammansättningsversion: 4.0.0.0
Win32-version: 4.6.1590.0 built by: NETFXREL2
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_32/System.Data/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Data.dll
----------------------------------------
System.Core
Sammansättningsversion: 4.0.0.0
Win32-version: 4.6.1590.0 built by: NETFXREL2
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Core/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll
----------------------------------------
System.Windows.Forms
Sammansättningsversion: 4.0.0.0
Win32-version: 4.6.1590.0 built by: NETFXREL2
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
----------------------------------------
System.Drawing
Sammansättningsversion: 4.0.0.0
Win32-version: 4.6.1590.0 built by: NETFXREL2
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
----------------------------------------
FluentNHibernate
Sammansättningsversion: 2.0.3.0
Win32-version: 2.0.3.0
CodeBase: file:///C:/Users/Henrik/AppData/Local/Apps/2.0/BCLZL7A6.QCQ/CYKCBDEG.9L1/batc..tion_a90948dc3126db40_0000.0006_9ebc2298e6ec710b/FluentNHibernate.DLL
----------------------------------------
System.Configuration
Sammansättningsversion: 4.0.0.0
Win32-version: 4.6.1590.0 built by: NETFXREL2
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
----------------------------------------
System.Xml
Sammansättningsversion: 4.0.0.0
Win32-version: 4.6.1590.0 built by: NETFXREL2
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
----------------------------------------
MKVTools
Sammansättningsversion: 1.0.0.0
Win32-version: 1.0.0.0
CodeBase: file:///C:/Users/Henrik/AppData/Local/Apps/2.0/BCLZL7A6.QCQ/CYKCBDEG.9L1/batc..tion_a90948dc3126db40_0000.0006_9ebc2298e6ec710b/MKVTools.DLL
----------------------------------------
System.xml.resources
Sammansättningsversion: 4.0.0.0
Win32-version: 4.6.1590.0 built by: NETFXREL2
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml.resources/v4.0_4.0.0.0_sv_b77a5c561934e089/System.Xml.resources.dll
----------------------------------------
Microsoft.GeneratedCode
Sammansättningsversion: 1.0.0.0
Win32-version: 4.6.1590.0 built by: NETFXREL2
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
----------------------------------------
System.Xml.Linq
Sammansättningsversion: 4.0.0.0
Win32-version: 4.6.1590.0 built by: NETFXREL2
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml.Linq/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.Linq.dll
----------------------------------------
System.Data.SQLite
Sammansättningsversion: 1.0.99.0
Win32-version: 1.0.99.0
CodeBase: file:///C:/Users/Henrik/AppData/Local/Apps/2.0/BCLZL7A6.QCQ/CYKCBDEG.9L1/batc..tion_a90948dc3126db40_0000.0006_9ebc2298e6ec710b/System.Data.SQLite.DLL
----------------------------------------
System.Transactions
Sammansättningsversion: 4.0.0.0
Win32-version: 4.6.1590.0 built by: NETFXREL2
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_32/System.Transactions/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Transactions.dll
----------------------------------------
System.EnterpriseServices
Sammansättningsversion: 4.0.0.0
Win32-version: 4.6.1590.0 built by: NETFXREL2
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_32/System.EnterpriseServices/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.EnterpriseServices.dll
----------------------------------------
System.Numerics
Sammansättningsversion: 4.0.0.0
Win32-version: 4.6.1590.0 built by: NETFXREL2
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Numerics/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Numerics.dll
----------------------------------------
ObjectListView
Sammansättningsversion: 2.8.0.41954
Win32-version: 2.8.0.0
CodeBase: file:///C:/Users/Henrik/AppData/Local/Apps/2.0/BCLZL7A6.QCQ/CYKCBDEG.9L1/batc..tion_a90948dc3126db40_0000.0006_9ebc2298e6ec710b/ObjectListView.DLL
----------------------------------------
System.Windows.Forms.resources
Sammansättningsversion: 4.0.0.0
Win32-version: 4.6.1590.0 built by: NETFXREL2
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/v4.0_4.0.0.0_sv_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll
----------------------------------------
Accessibility
Sammansättningsversion: 4.0.0.0
Win32-version: 4.6.1590.0 built by: NETFXREL2
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/Accessibility/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Accessibility.dll
----------------------------------------
mscorlib.resources
Sammansättningsversion: 4.0.0.0
Win32-version: 4.6.1590.0 built by: NETFXREL2
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/mscorlib.resources/v4.0_4.0.0.0_sv_b77a5c561934e089/mscorlib.resources.dll
----------------------------------------

************** JIT-felsökning **************
För att aktivera JIT-felsökning (just-in-time ) måste .config-filen för det här
tillämpningsprogrammet eller datorn (machine.config) ha
jitDebugging-värdet angivet i avsnittet system.windows.forms.
Tillämpningsprogrammet måste också vara kompilerat med felsökning
aktiverat.

Till exempel:

<configuration>
<system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>

När JIT-felsökning är aktiverad kommer alla undantag som inte hanteras
att skickas till JIT-felsökaren som är registrerad på datorn
snarare än att hanteras av den här dialogrutan.