Zniszczyli Polskę i chcą dalej nią rządzić!

Wytoczmy proces społeczny Rządom ostatnich 20 lat!Jeśli Polska dalej będzie podążała to wspaniałą drogą sukcesu nasze wnuki nie będą mogły się pochwalić znajomością pojęć...

 

Wytoczmy proces społeczny Rządom ostatnich 20 lat!

Jeśli Polska dalej będzie podążała to wspaniałą drogą sukcesu nasze wnuki nie będą mogły się pochwalić znajomością pojęć zakorzenionych w demokracji: moralność, sprawiedliwość, dobrobyt czy wolność słowa…

Polska od dwudziestu lat stoi w tym samym miejscu na rozdrożu pomiędzy komunizmem a demokracją, a rządzący nią ludzie wyłonili się z zakamarków PRL-skiej rzeczywistości lub są jej niedoścignionymi uczniami i propagatorami…Zmienił się tylko animator Polskich kukiełek, którym stała się Bruksela…

Polacy zamiast zająć się Polską, Polakami, interesem Państwa i obywateli znajdują tematy, które mają odciągnąć ich uwagę od polityki Państwa skażonej wpływami Unii Europejskiej, Rosji i Grupy Bilderberga…

Sprawa krzyża, aborcji, mniejszości seksualnych, żydów, masonów…to wszystko tworzy z Polski kolejna republikę Bananową …Pis dzięki sprawie krzyża chce posiąść elektorat katolicki, PO i SLD chce przyciągnąć przeciwników i ludzi nie zdecydowanych…Rząd Kocha Polski Naród, ale tylko do dnia wyborów…

Zabrano nam wolność, wolność słowa i poszanowanie drugiego człowieka, dając zmanipulowaną pułapkę w postaci wolności amoralnej, w której każdy człowiek robi to, co chce nie licząc się z moralnością, drugim człowiekiem, zasadami i prawami, w zamian oddajemy duszę medialnej i kościelnej dyktaturze i kontroli elektronicznej (Internet – kontrolowany przez ABW, nowe dowody osobiste –Chip lokalizacyjny, telewizja – kontrolowana przez kolejne grupy partyjne, prasa, radio…)…

Stajemy się elementem globalnej gry strategicznej pozwalającej na objęcie rządów przez korporacje, bankierów i finansistów, o wszystkim tym ostrzegał Karol Wojtyła i J.F.Kennedy.

Rząd Polski pod przewodnictwem AWS, SLD, PSL, PO, Pis… nie ma i nie będzie miał pomysłu na lepszą Polskę, wszystko zostało już wkalkulowane w grę medialną na linii Państwo – obywatel… Państwo Polskie wraz ze swoim marionetkowym rządem i obywatelami idzie na dno: emeryci, renciści, samotne matki, bezrobotni, zwiększająca się patologia, alkoholizm, narkomania, bankructwa, zniszczenie rzemiosła to osłabienie narodu Polskiego za sprawą Zbrodniczej Polityki Rządu Polskiego będącego pod wpływem EU i Grupy Bilderberga…

Stajemy w obliczu okupacji i pozbawienia obywateli praw do podstawowej wiedzy o Państwie.Oddajemy 1000 letnią historię Państwa Polskiego w ręce osób całkowicie nie odpowiedzialnych, zakłamanych i obłudnych do granic ludzkiej wytrzymałości…

Polsko! Zrozum,że samo głosowanie na tych samych ludzi nie pozwoli Polsce wrócić do demokracji i wolności. Głosując na manipulantów nie doczekamy się odrodzenia Rzeczpospolitej Polskiej silnej i posiadającej kręgosłup moralny.

Powstające ugrupowanie „Monolit” będące pierwszą niezależną partią obywatelską pozostającą całkowicie niezależną od wpływu jakichkolwiek ugrupowań, partii czy związków politycznych pragnie od początku walczyć z zakłamaniem kolejnych abstrakcyjnych Polskich rządów ujawniając i rozliczając każdego, kto ośmieli się kłamać i manipulować narodem Polskim…

Chcielibyśmy powołać obywatelski komitet rozliczeniowy w skład, którego wejdą wybitni polscy profesorowie i analitycy niezależni od  wpływów partii politycznych i władz rządzących. Komitet ten miałby w ciągu kilku miesięcy rozliczyć ostatnie 20 lat działalność anty-Polskiej kolejnych rządów, koalicji, sejmu, senatu oraz komisji śledczych…

Sprawy wymagające natychmiastowego wyjaśnienia i rozliczenia:

-) budżet, inflacja, zadłużenie…

-) system emerytalno-rentowy, ZUS…

-) Energetyka…

-) zniszczenie Polskiego systemu oświaty

-) zniszczenie służby zdrowia

-) zniszczenie Polskiego rzemiosła i handlu

-) zależność Polskich polityków od Grupy Bilderberga i EU

-) wyprzedaż mienia państwowego

-) zniszczenie stoczni Polskich (branża okrętowa), upadek polskiego przemysłu rybnego

-) powolne i stopniowe przejęcie kluczowych polskich przedsiębiorstw, banków … przez firmy zachodnie

-) zniszczenie polskich programów socjalnych i społecznościowych, związków zawodowych

-) całkowity rozkład sił Policyjnych i niszczenie obiektów wojskowych

-) podatek koszerny i wypłata odszkodowań, za tzw: krzywdy na narodzie Żydowskim

-) odszkodowania – II wojna światowa…

-) Drogi i autostrady

To tylko najważniejsze z 150 zarzutów, jakie Monolit postawi rządom ostatnich 20 lat! Chcielibyśmy, aby osoby, którym udowodniony zostanie udział czynny lub bierny w powyższych sprawach, aferach otrzymali dożywotni zakaz prowadzenia działalności politycznej i występowania w imieniu narodu Polskiego.

Od wszystkich z nas zależy czy te plany powiada się a Państwo Polskie zostanie oczyszczone z ludzi, którzy nie walczą o interesy Polski tylko swoje własne. Budujmy Polskę uczciwą i mówmy, kiedy jest źle a kiedy jest dobrze…Nie bawmy się w podchody, manipulacje, zabawy medialne, oczernianie, ściągnijmy maski i pokażmy Polakom, na kogo głosowali przez ostatnie 20 lat…

Każdy uczciwy Polityk powinien sam przyznać się bijąc czołem o ziemie do swoich haniebnych błędów i kłamstw…należy walczyć ze stereotypem, iż pojęcia Polityk i prawda kłócą się z sobą… A jeśli tak jest w istocie należy tych ludzi usuwać z życia politycznego i społecznego raz na zawsze.

Haniebne w Polsce jest to, iż pozwala się chodzić po Polsce z podniesionym czołem tym Politykom, którzy nie tylko zhańbili siebie, ale zostali na tym przyłapani! Brak samokrytyki niektórych ludzi jest najgorszym elementem pychy i samouwielbienia…Panowie Politycy nie ma, co wielbić jesteście gwoździem do trumny narodu Polskiego!

Czas rozpocząć porządki!

 

Wojciech dydymus Dydymski

 

P.s zapraszam wszystkich do rozmowy o Polsce jak również do współtworzenia programu Partii Obywatelskiej „Monolit” … dzielenia się pomysłami …

Uciekinierom, cwaniakom, mataczom, manipulantom dziękujemy…