Znak oczyszczenia świątyni

Znak oczyszczenia świątyni


Cześć i chwała mężczyźnie, który oblał farbą szybę pancerną na obrazie jasnogórskim w Częstochowie w grudniu 2012.
Mieszkaniec Świdnicy stwierdził, że jest to czyn prawdziwy przeciw bałwochwalstwu:
Nie jestem szaleńcem,
musiałem to zrobić,
by otworzyć ludziom oczy,
by odkryli prawdę Ewangelii.

Ewangelia wg św. Jana rozdział 2
13 Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus udał się do Jerozolimy.
14 W świątyni napotkał siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie.
15 Wówczas sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał.
16 Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: «Weźcie to stąd, a nie róbcie z domu mego Ojca targowiska!»
17 Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano: Gorliwość o dom Twój pochłonie Mnie.
18 W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego: «Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz?»
19 Jezus dał im taką odpowiedź: «Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo». [Por. Vt-5,40]
20 Powiedzieli do Niego Żydzi: «Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni?»
21 On zaś mówił o świątyni swego ciała.
22 Gdy więc zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział, i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus.

I co mieszkańca Świdnicy spotkało:

http://bi.gazeta.pl/im/af/ba/c6/z13023919V,Dzien-po-incydencie-na-Jasnej-Gorze--Mezczyzna-prz.jpg
http://www.eioba.pl/files/user117501/a257918/z13023919v-dzien-po-incydencie-nz.jpg


samo foto pokazuje jak Go potraktowali "?rodacy?" - poniżenie bez prawa do obrony.
Sprawca "?profanacji?" spokojnie dał się zakuć w kajdanki. I czekał na przyjazd policji.
Szedł jak Jezus na krzyż!
Bez wyroku!
(źródło: Marek Mamoń 13 maja 2015): Pobudzony religijnie "***" 9 grudnia 2012 r. rzucił żarówkami z farbą w obraz Matki Boskiej na Jasnej Górze, został zamknięty w zakładzie psychiatrycznym z najgroźniejszymi przestępcami.
Adwokatka: - "Od początku sprawy ani jedna opinia psychiatryczna nie zawiera zdania, że mój klient może komukolwiek zagrozić"
W śledztwie zeznał: "Adwentyści i zielonoświątkowcy nie modlą się do figur, ni obrazów. (...) 35 lat zgłębiałem Pismo Święte, a tam jest napisane, że nie wolno czcić figur i obrazów".

Postanowił otworzyć oczy katolikom. Pięć lat temu napisał pierwszy list ze swymi przemyśleniami. Adresatami byli duchowni. W śledztwie rzekł: - Woziłem te listy po parafiach, wrzucałem do skrzynek albo dawałem proboszczom lub ich gospodyniom do rąk. Starałem się wykazać kłamstwa, którymi się karmi ludzi wierzących, że przez bezwartościowe obrzędy odsuwa się ludzi od Ewangelii.


Idę zburzyć bałwana
Milczenie kościelnych hierarchów go przygnębiało, postanowił zrobić coś głośnego, podobnie jak Ilona (książka: "Świetliste dusze").
Mężczyzna krzyknął do ludzi w kaplicy: - Jesteście oszukiwani, bo matka Jezusa nie ma nic wspólnego z tym obrazem!
Coś podobnego powiedział mi anioł/bezdomny mężczyzna w 1997 roku, błogosławiąc mnie, opisuję to w mojej kronice życia http://www.as0.org.pl


Mężczyzna ze Świdnicy nie chciał urazić niczyich uczuć religijnych, a tylko przebudzić Polaków, ponieważ Kościół katolicki to przedsiębiorstwo finansowe, a hierarchowie doprowadzili do zerwania z Bogiem.


Chylę głowę przed "Jego Czynem", pomógł mi otworzyć oczy zaćmione przez manipulację umysłem/czarami każdego wieczoru na dobranoc.
Ile czasu spędziłam na indoktrynacji i praniu mi mózgu ze środka religijnego Polski, nie mówiąc o datkach, które tam dawałam.
Teraz rozumiem dobrze te słowa, które przekazał mi Jezus na Jasnej Górze aby kierować się: "Według serca i sumienia".


Podnieś się Polsko i zacznij myśleć i rządzić się samodzielnie!


Biegli o mężczyźnie: "nadal bezkonfliktowy, ale niebezpieczny społecznie" - i tu wyrażam protest!


Żądam natychmiastowego uwolnienia tego człowieka!


Zaczynają od bezzasadnych aresztów, trucia psychotropami, a niedługo będą do nas strzelać - za cichym pozwoleniem KRK!


POLAKU słowiano - chrześcijaninie chcesz być zbawiony = przebóstwiony to nie wybieraj żadnych innych pośredników ale tylko Pana Chrystusa Jezusa!


pozdrawia
Geb..
https://justpaste.it/img/r/169/239/ccaf0bd2ad57777ea7461a7342a46de5.jpg

Ciało człowieka jako struktura świątyni
Ciało człowieka jako struktura świątyni