ZŁE SERCE


ecca76e92377a089f30af80f4b8e384a.jpg

ZŁE SERCE

ZBYSZEK MODRZEJEWSKI CZYTA
STARY TESTAMENT


mnich buddyjski Zbigniew Modrzejewski


www.zbigniew-modrzejewski.webs.com/teksty/stary_testament.htmStary Testament. Księga Rodzaju. Dzieje Noego. Potop:

„W sześćset pierwszym roku, w miesiącu pierwszym, w pierwszym dniu miesiąca wody wyschły na ziemi, i Noe, zdjąwszy dach arki, zobaczył, że powierzchnia ziemi jest już prawie sucha. A kiedy w miesiącu drugim, w dniu dwudziestym siódmym ziemia wyschła, Bóg przemówił do Noego tymi słowami: «Wyjdź z arki wraz z żoną, synami i z żonami twych synów. Wyprowadź też z sobą wszystkie istoty żywe: z ptactwa, bydła i zwierząt pełzających po ziemi; niechaj rozejdą się po ziemi, niech będą płodne i niech się rozmnażają». Noe wyszedł więc z arki wraz z synami, żoną i z żonami swych synów. Wyszły też z arki wszelkie zwierzęta: różne gatunki zwierząt pełzających po ziemi i ptactwa, wszystko, co się porusza na ziemi. Noe zbudował ołtarz dla Pana i wziąwszy ze wszystkich zwierząt czystych i z ptaków czystych złożył je w ofierze całopalnej na tym ołtarzu. Gdy Pan poczuł miłą woń, rzekł do siebie: «Nie będę już więcej złorzeczył ziemi ze względu na ludzi, bo usposobienie człowieka jest złe już od młodości. Przeto już nigdy nie zgładzę wszystkiego, co żyje, jak to uczyniłem».”
Biblia Tysiąclecia. Wydawnictwo Pallottinum w Poznaniu.


Gdy Bóg poczuł miłą mu woń pieczonego mięsa, udobruchało go to w końcu. Nie wiem jak wy, ale tak jak Bóg, ja również gdy po ciężkim dniu powącham nozdrzami dochodzącą z kuchni smakowitą woń podsmażanego dla mnie obiadu lub kolacji, to od razu wprawia mnie to w lepszy nastrój!

Smakowita woń pieczonego dla niego mięsa sprawiła, że Bóg opamiętał się trochę i postanowił, że nie będzie już dokonywał masowych mordów na wszystkim, co żyje, tylko z tego powodu, że usposobienie ludzi jest złe od młodości (odpowiedzialność zbiorowa?). Lepiej późno, niż wcale.

Ale zaraz! A kto nieudolnie stworzył takich złych ludzi? Kto nieudolnie stworzył takie wybrakowane anioły, które psują się i upadają, jak Lucyfer? Kto jest nieudolnym partaczem? Kto, bez pytania ich o zgodę, wymusił na ludziach, aby przyjęli wątpliwej wartości dar wolnej woli? Kto jest tak niekompetentny, że do tego wszystkiego dopuścił? Kto jest temu wszystkiemu winny?

Kto? Bóg. Przykro mi, ale taka jest prawda.

Jak głodny, to zły? Bardzo ważne, aby regularnie spożywać pożywne posiłki i mieć dobre serce. Moim zdaniem to jeden z bardziej zastanawiających i dających do myślenia fragmentów Starego Testamentu: Gdy Bóg poczuł miłą mu woń pieczystego, rzekł do siebie: Nie będę już więcej złorzeczył ziemi ze względu na ludzi, bo usposobienie człowieka jest złe już od młodości. Przeto już nigdy nie zgładzę wszystkiego, co żyje, jak to uczyniłem. Wzruszyłem się! Bóg powinien zostać oddany pod Sąd za zbrodnie przeciwko ludzkości. Rodzice nie mają prawa masowo mordować swoich dzieci.


W swojej książce „Bóg urojony”, Richard Dawkins tak scharakteryzował Boga Starego Testamentu: „Najstarszą z trzech religii Abrahama jest judaizm, który pierwotnie był lokalnym plemiennym kultem wyjątkowo antypatycznego bóstwa cierpiącego na chorobliwą wręcz obsesję na tle restrykcji seksualnych. Ten otoczony smrodem palonego mięsa zwierząt ofiarnych Bóg był przeświadczony o własnej wyższości nad rywalizującymi z nim innymi bogami, podobnie jak o wyjątkowości wybranego przez siebie plemienia pustynnych nomadów. [...] Bóg Starego Testamentu to chyba jeden z najmniej sympatycznych bohaterów literackich: zawistny (i dumny z tego), małostkowy i niesprawiedliwy typ, z manią na punkcie kontrolowania innych i niezdolny do wybaczania, mściwy i żądny krwi zwolennik czystek etnicznych, mizogin, homofob i rasista, dzieciobójca o skłonnościach ludobójczych (oraz morderca własnych dzieci przy okazji), nieznośny megaloman, kapryśny i złośliwy tyran. Thomas Jefferson miał podobne odczucia, gdy napisał: Bóg Mojżesza to istota o strasznym charakterze - okrutna, mściwa, kapryśna i niesprawiedliwa.


My, ludzie Zachodu jesteśmy spadkobiercami całkowicie odmiennego pojmowania świata. Na skutek utraty łączności z Tao, cywilizacja Zachodu wybrała zupełnie inną ścieżkę rozwoju. Skoncentrowała się wyłącznie na ego i na bogu ego – monoteistycznym ideale. Monoteizm rzutuje dogłębnie patologiczny wzór osobowości na swój ideał Boga – paranoiczne, zaborcze, opętane żądzą władzy męskie ego. Takiego Boga z pewnością nie chcielibyśmy zaprosić na swoją imprezę. Co ciekawe, ów zachodni ideał bóstwa nie posiada żadnego związku z kobietą w jakimkolwiek punkcie swego teologicznego mitu. W starożytnym Babilonie, bóg Anu przedstawiany był wraz ze swą partnerką, boginią Innaną. Religia grecka przypisywała Zeusowi żonę, wiele kochanek i córek. Tego rodzaju boskie pary są czymś normalnym w dziejach religii. Jedynie bóg cywilizacji zachodniej nie posiada matki, siostry, partnerki ani córki.” – trafnie zauważa Terence McKenna w swojej książce „Pokarm Bogów. Radykalna historia roślin, narkotyków i ewolucji człowieka”.


a0aa40d3e16f30275150b7136c823f4e.jpg


Laktancjusz, pisarz i apologeta chrześcijański urodzony w Afryce Północnej około 250 roku, w rozdziale 13-tym swojego dzieła „O gniewie Bożym” tak oddaje przemyślenia antycznego filozofa greckiego Epikura: „Albo Bóg pragnie usuwać zło, ale nie jest w stanie tego uczynić, albo Bóg może to uczynić, ale tego nie chce, albo Bóg nie chce i zarazem nie może tego uczynić, albo Bóg chce i może to uczynić. Jeśli Bóg chce, ale nie może - nie jest wszechmocny; jeśli może, ale nie chce - nie jest wszechdobry; jeśli nie może i nie chce tego uczynić - nie jest ani wszechmocny, ani wszechdobry; ale jeśli chce i może - dlaczego nie usunie zła?


No właśnie. Dlaczego? Być może dlatego, że ma złe serce, jak to sugerowali powyżej Richard Dawkins i Terence McKenna. Dlaczego nie usunie zła? Może po prostu dlatego, że nieistnieje? Może dlatego, że ten Bóg, to fikcyjna postać z mitologii, która w rzeczywistości nigdy niczego nie była w stanie stworzyć.


mnich buddyjski Zbigniew Modrzejewski (getsul Lhundrub Dzinpa)

Październik 20139b393737f9c1328e734b0ee208ba6713.jpg
ZŁE SERCE. ZBYSZEK MODRZEJEWSKI CZYTA STARY TESTAMENT
www.zbigniew-modrzejewski.webs.com/teksty/stary_testament.htm


 

Źródło: http://www.zbigniew-modrzejewski.webs.com/teksty/stary_testament.htm