Ziemia Jajo Kosmiczne

Bóg słoneczny wołał: Jestem Duszą – Stwórcą Niebieskiej Otchłani. Nikt nie widzi mego gniazda, nikt nie może rozbić mego Jaja. Jam jest Pan.

 

Ziemia JAJO KOSMICZNE


Szczęść Boże!
Cytaty z mojej kroniki życia: http://www.as0.org.pl/piata.htm#czescpiata

12.   20 marca 2015 Zaćmienie Słońca

20 marca 2015 było zaćmienie Słońca przez Księżyc, czyli miłosne igraszki władców tych ciał niebieskich, stworzonych w 4 dniu stworzenia. Jedno z nich decyduje nad Ziemią w dzień w drugie mniejsze decyduje w nocy i działa na naszą psychikę w czasie snu. Ale w dniu równonocy i zarazem zaćmienia Słońca oba te ciała były równe sobie (patrząc z ziemi).

A co nas czeka w 2017 – zobaczymy władczynię Księżyca - Marię Magdalenę ubraną w Słońce, o której wspomina Apokalipsa św. Jana, nazywając Ją Niewiastą obleczoną w Słońca a pod Jej stopami Księżyc.

W dniu 20 marca 2015  na wzgórzu w Hvalsø co się nazywa  „Pagórki Raju” przeprowadziłam rytuał otwarcia Ziemi Jajka Kosmicznego i posiadam trzy mosiężne/miedziane klucze do Nieba. Klucze Piotra i Pawła - złoty ma Chrystus Jezus  a srebrny ma Maria Magdalena, a jako, że są już małżeństwem to mają je wspólnie.
W dziejach cywilizacji naszej Ziemi, jedynym twórcą był człowiek. Nie było żadnych cudów ani działań ponadludzkich i nikt spoza Ziemi do interesów naszej rodziny się nie wtrącał.

Jesteśmy sami w Jajku Kosmicznym.
Nie było żadnego lądowaniu na Księżycu, czy na Masie.


Tu trzeba byłoby zapoznać się z dziełami Cyrusa Reed Teed.

Ale zapoznajmy się najpierw z najważniejszym bogiem jakim był El, bóg mądrości, bóg posiadający mądrość wieczną, kierujący życiem i śmiercią, ruchem Słońca, Księżyca, gwiazd, wody i powietrza.
Mądry El kiedyś ustąpił Baalowi, bóstwu deszczu, a przy tym synem Dagona, boga zboża.
Baal, podobnie jak i jego ojciec Dagon, był bogiem płodności. Bogowie syryjsko - palestyńscy lubili różne ofiary. Na ogół bywały to ofiary ze zwierząt i przeróżnych pokarmów. Ale były też i ofiary z ludzi.
Hierarchia religijna ułożona  była wtedy według starego wzoru: na czele książę lub król, najwyższy ofiarnik, po nim najwyższy kapłan, kapłani i kapłanki świątyń, służba stołów bożych (inaczej świątynnych magazynów), wróżbici, prorocy  (zetkniemy się z nim dopiero w religii Żydów).
Pijackie orgie bywały w tym czasie składnikiem wielu rytuałów religijnych (Żydzi odziedziczyli po syryjsko - palestyńskich Kananejczykach orgiastyczne pijaństwa Święta Namiotów).
W Starym Testamencie w Księdze Wyjścia widzimy że Bóg, który objawił się w Mezopotamii patriarsze Abrahamowi, nie był jeszcze przyszłym Jahwe (YHVH). Pod swoim imieniem Jahwe nie był znany ani Izaakowi, ani Jakubowi, ani jego potomkom (według tradycji biblijnej, synem tego ostatniego będzie Józef, wywyższony w Egipcie przez faraona).
W Księdze Jozuego: Jozue zwołuje do potężnego sanktuarium kananejskiego Baala-Berit, czyli Pana Przymierza, lud swój i zapytuje go, jakich bogów czcić pragnie, mezopotamskich, egipskich czy Jahwe.
Niebo zastrzeżone było dla Jahwe. Dziwny to był Bóg, przerażony tym, że zjednoczeni w pracy ludzie mogą wykonać każde dzieło, „cokolwiek postanowią”. Bóg rozwścieczony, siejący niezgodę i straszliwe kary.

Dlatego też Niebo zostało przyjęte przez inne drzewo genologiczne i poprzez Zbawiciela Chrystusa Jezusa, mądry Bóg Ojciec „Eli” przejął władzę.
I Słowo stało się ciałem, które zawisło na krzyżu i objawiło nam Imię swojego Boga Ojca; Ewangelia św. Mateusza 27, 46 –„Około godziny dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem : Eli, Eli, lema sabachthani?
Ale Stary, Kochający i Wiecznie Mądry Bóg Ojciec Eli nie opuścił Go.

I została mi przekazana tajemnica zmartwychwstania duchowego. I Ty możesz zostać wskrzeszony.


A ja dostałam całą Ziemię!
W podziękowaniu uklękłam na ziemi i pokłoniłam się w kierunku Kościoła w którym kobiecy głos ducha powiedział mi: „Daję ci całą Ziemię”, a potem położyłam się krzyżem na ziemi w kierunku południa głową a na północy nogami, tak jakbym ustawiła się na Polskę gdzie są moje korzenie genologiczne. W rytuale przejęcia byłam przekonania, że mieszkam w Jajku Kosmicznym, wykułam dziurki w dwóch biegunach kurzego jajka i wypiłam surowe białko i żółtko - taki mały rytuał.
Zdaniem Cyrusa Reeda Teeda, Kosmos jest podobny do jajka.

Żyjemy po wewnętrznej stronie skorupki; we wnętrzu jajka znajdują się: Słońce, Księżyc, gwiazdy, planety i komety.
Wnętrze jest wszystkim. Słońce znajduje się w środku otwartej przestrzeni jest ciałem niewidzialnym: widzimy jedynie jego odbicie, które bierzemy za Słońce. Księżyc jest odbiciem Ziemi.
Gwiazdy, które widzimy na niebie, nie są materialne; są to miejsca ogniskowania się światła przymocowanymi do sfery niebieskiej tego ułudnego wszechświata.


 

Lampa dyskotekowa jak przybliżony model gwiazd/galaktyk


Noc zapada wtedy, gdy Słońce znajduje się po drugiej stronie tego „wszechświata”, a to, czy widoczny jest na nocnym niebie Księżyc i planety, zależy po prostu od ich położenia  względem obserwatora i sfery centralnej.
Powyższe jest zgodne z przesłaniem danym mi. To, że kiedyś patrząc na Księżyc widziałam tak jakby atlas skorupy ziemi. Zdziwiło mnie to i myślałam że jest to ekran.


Podobnie wszystko co uczono mnie nie pasowało kiedy dostałam przesłanie od mojej babci: „Jestem na Słońcu”.


Ziemia rzeczywiście wydaje się wypukła, lecz w myśl wywodów Teeda jest to tylko złudzenie optyczne. Jeśli zadamy sobie trud przedłużenia linii horyzontu dostatecznie daleko, napotykamy zawsze na zakrzywienie Ziemi ku górze.
„..poznanie wklęsłości Ziemi...jest poznaniem Boga, ponieważ wiara w wypukłość Ziemi jest zaprzeczeniem Boga i jego dzieła.

„Wszechświat nieskończony jest żydowską abstrakcją.
Skończony, zaokrąglony wszechświat jest wyobrażeniem całkowicie aryjskim” – stwierdza Peter Bender.


 

wybrany i retuszowany przeze mnie rysunek - jajka (z internetu)Karl E. Neupert – książka Geokosmos jest najważniejszym źródłem kultu w Niemczech.   13.   Słowiańskie podejście


Kolejny mit, a raczej wariant mitu o Kosmicznym Jaju, jaki z mitologii Słowian da się zrekonstruować, to mit o powstaniu świata z jaja, które zostało zniesione przez bóstwo.
Ptak lub bóstwo, które przybrało postać ptaka, zniósł jajo – źródło wszystkich rzeczy, które są na świecie.
Zapisane w Czechach wierzenie, że dosłownie: „Kogut boży zniósł jajko dziwnej mocy i wartości, z którego wypłynęło siedem rzek, które obrodziły cały kraj” – z książki Karela Jaromira Erbena - „Vybrane baje a povesti narodowe jinech vetve slovanskech”


„Świeć, świeć słoneczko,
Dam ci jajeczko,
Jak kureczka zniesie
Na dębowym lesie
Weźmij je do raju...”


To jest cytat w pieśni pasterskiej (cyt. Wg Bruckner, s.321).
Jest to dowodem, że podobne wyobrażenia co i w Czechach, znano w Polsce, a sprowadzało się o do wielkiego jaja zniesionego przez jakąś „kurzą postać (kurę  i koguta); o tożsamości tych dwu wyobrażeń świadczy to, zanotowane przez Petrow z terenu Polski środkowej (Ziemia Dobrzyńska), że Ziemia została stworzona z wielkiego jaja, które leżało na niebotycznym drzewie”;  Drzewie Kosmicznym.
Idea Drzewa i Jaja Kosmicznego obecnie jest też w zwyczaju, w którym skorupy z jaj święconych wielkanocnych wieszano po drzewach „żeby rodziły” (wg. Bronisław Gustowicz – Podania, przesądy, gadki, i nazwy ludowe w dziedzinie przyrody).
http://www.as0.org.pl/piata.htm#czescpiata

Zaczynamy ŻYCIE jako SFERA albo JAJO


„Każda forma życia – na Ziemi, a może i w całym wszechświecie – musi przejść przez JAJO ŻYCIA…”


 Bóg słoneczny wołał: Jestem Duszą – Stwórcą Niebieskiej Otchłani. Nikt nie widzi mego gniazda, nikt nie może rozbić mego Jaja. Jam jest Pan.

pozdrawia
matka ZIEMIA