Żeńskość z punktu widzenia faceta

Każda kobieta ma swoją absolutną wartość. Wartość kobiety określona jest przez Boga, nie przez mężczyznę.

 

71b6dac515e26ee3358ed144acc10c0b.jpg

Kral Christophorus


Bóg jest naszym Niebiańskim Rodzicem, Istotą, w której jest jedność dwóch aspektów: męskiego i żeńskiego.

Ponieważ Bóg jest absolutny, takie też są Jego męska i żeńska osobowość. Jako Jego dzieci, my, mężczyźni i kobiety, jesteśmy wyrażeniem Jego osobowości i dlatego nasza wartość jest absolutna, tak jak Bóg, nasz rodzic ma wartość absolutną.

Gdybyśmy założyli, że kobieta ma mniejszą wartość niż mężczyzna, brzmiałoby to jak powiedzenie, że Bóg nie jest absolutny. Ideałem Boga jest mieć rodzinę. On, jako Niebiański Rodzic wyraził siebie w pierwszych rodzicach, Adamie i Ewie, którzy mieli stać się Prawdziwymi Rodzicami dla przyszłych pokoleń, przekazując ideał miłości Boga swoim dzieciom i wnukom.

Utracony Ideał Prawdziwej Matki

Z powodu Upadku, który miał miejsce na początku ludzkiej historii, nie ma rodziców tylko męski sługa, który z pokolenia na pokolenie przekazuje swój szatański sposób panowania nad światem. Od chwili Upadku zostaliśmy pozbawieni tradycji rodziców. Nie wiemy kim są Prawdziwi Rodzice, a w szczególności kim jest Prawdziwa Matka. Ewa została oskarżona o dokonanie podwójnej zdrady, popełniając grzech z dwoma istotami męskimi, najpierw z Lucyferem, a później z Adamem, w konsekwencji tego kobiety historycznie traktowane były gorzej niż mężczyźni.

Historia Przesycona Męskością

Bóg został postawiony przed koniecznością prowadzenia historycznej odnowy stawiając w centrum mężczyznę, mesjasza, jako drugiego Adama, który miał odnowić pierwotną hierarchię panowania: Bóg-Adam-Archanioł, a następnie odnaleźć drugą Ewę, którzy razem mieli stać się Prawdziwymi Rodzicami dla upadłej ludzkości. Z historii znamy tylko męski aspekt Boga, jako Władcy, Pana, a wraz z przyjściem Jezusa poznajemy Go jako Ojca.

O istnieniu Niebiańskiej Matki nikt nawet nie wiedział.

Możemy wyobrazić sobie, że utrata swoich dzieci wiązała się z niewypowiedzianym bólem dla Boga, naszego Niebiańskiego Rodzica, jednak tak jak ziemskie matki cierpią po stracie swoich dzieci, tak było to jeszcze bardziej bolesne z punktu widzenia Niebiańskiej Matki, o której istnieniu nikt nawet nie wiedział.

Żeńskość traktowana była jako aspekt niższego rzędu, bardziej grzeszna i gorsza od męskości. Nie tylko przez mężczyzn, również kobiety w dużej mierze nie potrafiły widzieć wartości w swojej żeńskości jako aspektu Boga. Wydaje się, że mężczyźni mają więcej swobody w życiu, podejmowaniu decyzji, eksploracji świata, edukacji, zajmowaniu stanowisk politycznych, przywódczych, ekonomicznych, militarnych, są bardziej wolni w wychodzeniu poza obręb wyłącznie rodziny.

Wartość kobiecości, czy ktoś ją widzi?

Kobiety stały częściej w pozycji służalczej, zostawały w domu, miały być posłuszne mężowi, miały mniejszy dostęp do edukacji, ich zadaniem niejednokrotnie było wyłącznie dbanie o swój wygląd i sprawianie przyjemności mężowi, pozostając pod jego władzą. Dlatego też nawet same kobiety często nie dostrzegały znaczenia swojej żeńskości i nie widziały jej prawdziwej wartości.

Całkowicie nowa era rozpoczyna się wraz z Prawdziwymi Rodzicami. Po raz pierwszy od czasu stworzenia, Bóg wyraża się w Prawdziwym Ojcu i Prawdziwej Matce. Z Zasady wiemy, że mężczyzna i kobieta tylko razem w pełni wyrażają charakter Boga. Po raz pierwszy Bóg może wyrazić swój żeński charakter poprzez Prawdziwą Matkę, która jest Jedyną Córką Boga. Życie zaczyna się od rodziców, a matka jest tą, która wydaje na świat dziecko, zatem rola matki jest czymś więcej niż tylko bycie kopią ojca.

Żeńskość w chrześcijaństwie

Chrześcijaństwo głosi, że Jezus mógł zostać Mesjaszem kiedy w świecie duchowym zjednoczył się z Duchem Świętym, który znajdował się w pozycji duchowej żony, i w ten sposób oboje stanęli w pozycji duchowych Prawdziwych Rodziców. Chrześcijaństwo powstało, kiedy na ziemi pojawił się Duch Święty. To za sprawą Ducha Świętego Chrześcijaństwo zostało poprowadzone w stronę Jezusa i Boga. W następujących później wiekach duchowość w kościele katolickim powoli umierała, kiedy zmonopolizowane męskie przewodnictwo duchowe, coraz bardziej skorumpowane, zamieniło Ducha Świętego na Marię. Chrześcijanie, których misją było przygotowanie fundamentu na Powtórne Przyjście, są dziećmi duchowych Prawdziwych Rodziców: Jezusa i Ducha Świętego. Dlatego, na potrzeby przygotowań na Powtórne Przyjście Pana, niezwykle istotnym stało się to, że Bóg przywrócił Ducha Świętego za sprawą Reformacji. Tym samym widać jak ważną i centralną rolę przez ostatnie 2000 lat odgrywał żeński aspekt Boga w kwestii doświadczenia duchowych narodzin.

Odrodzenie żeńskości

aec39569895e21cb536d2e132fdc1115.jpg

Dzisiaj Bóg wyraża Swój żeński aspekt substancjalnie przez Prawdziwą Matkę. Jesteśmy świadkami ogromnych światowych zmian. Każda kobieta ma swoją własną osobistą relację z Bogiem i może zwracać się do Niego jak do Niebiańskiego Ojca, Niebiańskiego Rodzica albo Niebiańskiej Matki.

Każda kobieta ma swoją absolutną wartość i swój sposób komunikowania się poprzez źródło swojego istnienia znajdujące się w Niebiańskiej Matce. Wartość kobiety określona jest przez Boga, nie przez mężczyznę. Szacunek, własna wartość, samoocena mają swoje korzenie w Bogu, nie są dane od mężczyzny. Struktura, w której funkcjonują Bóg, mężczyzna i kobieta nie jest strukturą pionową: Bóg-> mężczyzna-> kobieta, ale jest strukturą poziomą, w której mężczyzna jest synem Boga, a kobieta jest córką Boga.

Kobieta, Mężczyzna, Rodzina

8a24a6e1d3d371c9bc571dc2041d70f9.jpg

Jako, że wszystko ma swój początek w jakimś centrum, co więc stanowi centrum rodziny? Czy jest nim Bóg, mężczyzna, kobieta czy dzieci? To pytanie prowadzi nas do samego początku, czyli celu stworzenia. Przed Stworzeniem Bóg był sam, jako Istota Samoistna, istniejąc w harmonijnym procesie dawania i przyjmowania, jaki miał miejsce w Nim samym, w Jego dwoistych osobowościach; męskości i żeńskości, wewnętrznym charakterze i zewnętrznej formie.

Pierwotny Ideał

Stworzył nas jako Swoje dzieci, aby mieć rodzinę, której nie mógł doświadczać będąc sam. Bóg stworzył, aby wyjść poza siebie, aby urzeczywistnić ideał, którego nie mógł zrealizować sam. Dlatego większą wartość nadał Ideałowi Miłości niż sobie samemu. Bez cienia egoizmu daje i inwestuje siebie w sposób całkowity dla Ideału Prawdziwej Miłości. Z punktu widzenia wiary, posłuszeństwa i miłości, Bóg jest tym, który ma najsilniejszą wiarę, najwyższy stopień posłuszeństwa i kocha najgorętszą miłością w celu urzeczywistnienia swojego ideału. Ideałem Boga jest to, aby powstała podstawa czteropozycyjna i została zapoczątkowana Prawdziwa Miłość w strukturze, gdzie każdy z czterech elementów może stanąć w pozycji podmiotu lub obiektu wobec pozostałych trzech pozycji. W tym ideale centrum stanowi Prawdziwa Miłość, nie jakaś konkretna osoba, ani nawet sam Bóg.

W tym ideale, Bóg, mąż, żona i dzieci żyją w ześrodkowaniu na Prawdziwej Miłości.

Nadzieja, szansa, możliwość

Rozwój w tym kierunku to wielka zmiana dla ludzkości. Na bazie naszej osobistej relacji z Bogiem musimy stać się wrażliwi na Prawdziwą Miłość. Może ona przyjść od strony Boga, męża, żony czy dzieci. Każdy z nich może znaleźć się w pozycji podmiotowej. Może istnieć jakieś specyficzne zadanie w określonym czasie kiedy przykładowo tylko mąż pełni rolę podmiotu, powiedzmy, budowa domu. On jednak też musi być w tym czasie wrażliwy, bo Prawdziwa Miłość może nadejść od żony czy dzieci w formie kreatywnych wskazówek. W rodzinie koegzystuje jednocześnie wiele różnych zadań i sfer, jak życie duchowe, relacja mąż-żona, wychowanie dzieci, edukacja, kwestie finansowe itp. We wszystkich tych kwestiach Bóg, mąż, żona czy dzieci mogą oddzielnie zajmować przez dłuższy czas bardziej pozycję podmiotu wobec pozostałych, wciąż jednak powinni pozostawać wrażliwi na innych, bo nawet od malutkich dzieci możemy się wiele nauczyć.

W takim ideale, żeńskość, zakorzeniona w Bogu, wyrażona w Prawdziwej Matce i będąca przedłużeniem w żonie zajmuje absolutne miejsce i posiada absolutny autorytet.

Wciąż jednak posiadamy upadłą naturę. Jako mężczyźni nosimy w sobie męskość odziedziczoną od Lucyfera i od całej historii skoncentrowanej na mężczyźnie. Wyraża się ona w chęci manipulowania i dominowania kobietami. Musimy odkryć sposób na uzdrowienie i odkrycie doświadczania prawdziwej kobiecości będącej wyrażeniem absolutnego Boga, odkrycie żony, której potrafimy słuchać i nie próbujemy manipulować. Umieć zaakceptować ją jako kogoś, kto może zająć jedną z możliwych pozycji podmiotowych w naszej podstawie czteropozycyjnej.

Ideał Prawdziwej Miłości potrzebuje zmiany stylu życia i odkrycia wrażliwości na innych.

Może wymagać to trochę czasu.

Naszą drogę w tym kierunku możemy rozpocząć od bycia świadomym Boga i Jego ideału oraz świadomego wcielania go do naszego codziennego życia rodzinnego, w małych rzeczach, jak docenianie pracy żony czy sukcesów dzieci, drobne upominki i inne aspekty wyrażające miłość. Ucząc się słuchać i świadomie dawać żonie możliwość podejmowania decyzji. Tworząc przestrzeń, w której mogą objawić się Bóg i Prawdziwa Miłość. Tworząc przestrzeń wychodzącą poza znajome schematy, pozwalając sobie rozwijać się do nowego standardu relacji miłości.

Dobra Rada

Proponuję zacząć od małych rzeczy, małych wyrazów miłości, pomagać zamiast nauczać. Dla mężczyzny może to być umycie naczyń czy wypastowanie butów, zamiast wygłaszania wykładów na temat wagi utrzymania porządku w domu. Dla kobiety może to być zachowanie spokoju i uśmiechu, nawet wtedy, gdy mąż narzeka jak małe dziecko, jako, że kochająca matka nie tylko utuli dziecko w razie potrzeby, ale też potrafi odmówić w sklepie kupna szkodliwej zachcianki, pomimo głośnego płaczu. Dla żony może to oznaczać patrzenie na męża jak na pierwotnego Adama, aby pomóc mu rozwinąć się i pomóc mu nauczyć się kochać. Może to również oznaczać doświadczanie, wyrażanie wartości i piękna kobiecości w relacji z żeńskością Boga, we wrażliwy, kochający i ujmujący sposób, będąc jednocześnie delikatną i silną, pokazując światu nowy standard i autorytet, który przynosi nowe życie.

Mężczyźni muszą doświadczyć tego absolutnego autorytetu kobiecości aby móc zmienić się i dorosnąć od poziomu bycia Adamem w może zaledwie 10% przy jednoczesnym byciu Archaniołem aż w 90%, do poziomu bycia w 100% Adamem, mężem i ojcem. (Patrz: Upadek)

Ostatecznie upadła historia dobiegnie końca i wszyscy zostaniemy rozpoznani w nowym wymiarze jako dzieci Boga, bracia i siostry, mężowie i żony, ojcowie i matki.

e2c3d6317a9ae7dc855168623e70f17f.jpgROZDZIAŁ 1: ZASADA STWORZENIA (BOSKA ZASADA)

6a891f08f70909ecb123af9d9926da67.jpgROZDZIAŁ 2: UPADEK CZŁOWIEKA (BOSKA ZASADA)

 

Źródło: Christophorus Kral