Zdrowy sen

Sen jest jedną z podstaw dobrego zdrowia i samopoczucia. Dotyczy to zwłaszcza dzieci. Dlatego warto poświęcić jego mechanizmom więcej uwagi.

 

 

ZDROWY SEN

 

 

Sen jest jedną z podstaw  dobrego zdrowia i samopoczucia. Dotyczy to zwłaszcza dzieci. Dlatego warto poświęcić jego mechanizmom więcej uwagi.Obecnie prawie 30% populacji uprzemysłowionych społeczeństw cierpi na dolegliwości związane z niedostatecznym  wysypianiem się (zaburzeniami snu). Medycyna udowodniła, że na jakość snu ma zasadniczy wpływ przede wszystkim przejście przez tzw. fazę snu głębokiego. Oznacza to również, że nie długość snu jest najważniejsza, ale jego jakość.Tym niemniej krótki sen przyspiesza starzenie się, ponieważ dochodzi do wytrącenia z równowagi gruczołów, a co za tym idzie – również zakłócenia równowagi chemicznej. Nieprzespaną noc można „odrobić” śpiąc po ok. 12 godzin przez kilka następnych nocy z rzędu, by spowodować powrót organizmu do równowagi.

Na bezsenność cierpią przede wszystkim osoby przebywające przez dłuższy czas pod wpływem zakłóconego pola magnetycznego Ziemi. O źródłach tych zakłóceń była już mowa.Organizm takiej osoby znajduje się w stanie ciągłego alarmu. Pogarsza się stan psychiki, jesteśmy ciągle zmęczeni i mamy skłonność do irytacji. Brak snu staje się wtórną przyczyną pojawienie się komplikacji zdrowotnych.

Szczególnie wrażliwy na zakłócenia magnetyczne jest mózg  (wielokrotnie była już o tym mowa), a w nim szyszynka produkująca takie substancje psychoaktywne  jak melatonina, dopamina, serotonina. „Niewyspana” szyszynka pracuje gorzej, co staje się przyczyna wielu problemów neurologicznych.W obliczu braku snu dochodzi do głębokiego stresu. Odbija się to natychmiast na pracy mózgu – zwłaszcza jego kory czołowej odpowiedzialnej za myślenie i sprawne funkcjonowanie. Niektóre z połączeń nerwowych przy braku snu przestają działać. Dochodzi do zaburzenia czynności poznawczych i upośledzenia pamięci. Obserwuje się także gwałtowne reakcje emocjonalne – trudne do opanowania.

 Sen - to możliwość odpoczynku dla mózgu. Mózg odpoczywa, kiedy częstotliwość fal jest najniższa.nacznie wcześniej mówiliśmy o podstawowych rodzajach fal mózgowych - beta, alfa, teta i delta, które charakteryzują się odpowiednimi częstotliwościami:  13-30 Hz przy rytmie beta, 8-13 Hz  przy rytmie alfa, 3,5-8 Hz przy rytmie theta i 0,5-3,5 przy rytmie delta. Częstotliwości te nakładają się nieco na siebie i u różnych osób mogą się odrobinę różnić.

 Faza delta jest typowa dla głębokiego snu, stanu całkowitej, mało poznanej nieświadomości.Faza teta występuje podczas snu głębokiego, spokojnego oraz wtedy, kiedy towarzyszy nam uczucie wielkiej przyjemności i satysfakcji. W czasie snu głębokiego następuje naprawa uszkodzonych komórek nerwowych.Faza alfa jest charakterystyczna dla płytszej fazy snu i marzeń sennych, zwanej REM – Rapid Eye Movement - szybkich ruchów gałek ocznych występujących w czasie, kiedy nam się coś śni.Natomiast faza beta dotyczy stanu czuwania, świadomości. Teraz właśnie jesteś w tej fazie podczas czytania  książki.

Każde pobudzenie –  złość, strach, zazdrość, zdenerwowanie lub jakakolwiek tego typu emocja powoduje przyspieszenie rytmu aktywności mózgu. Osłabione zdrowie,   nadmierna pobudliwość, trudności w uczeniu się, słaba koncentracja są częściowo związane z nadmierną aktywnością fal mózgowych. Stres i niepokój związane są z częstotliwością powyżej 21 Hz. Mózg nie pracuje wówczas prawidłowo i nie jest w stanie właściwie regulować pracę systemu immunologicznego, którego osłabienie jest początkiem kłopotów zdrowotnych.

 Przy częstotliwości fal powyżej 21 Hz całkowicie zanika zdolność koncentracji - kłębią się w głowie tysiące myśli, jesteś kompletnie rozkojarzony, trudno jest sformułować konkretną myśl. Nie jesteś w stanie posługiwać się prawidłowo swoją świadomością. Organizm słabnie i coraz trudniej radzi sobie z problemami.

Kiedy jesteś uspokojony, wówczas czujesz się zrelaksowany, czujesz się doskonale. Rytm dobrego zdrowia, świetnego samopoczucia, inteligencji, koncentracji, uspokojenia znajduje się poniżej częstotliwości 19 Hz. Przy takiej częstotliwości pracy mózgu jesteś „zestrojony” i spokojny, a mechanizmy obronne organizmu funkcjonują bez zarzutu.Dlatego chociaż raz dziennie przez 20-30 minut powinieneś stosować relaksację przeciwdziałającą stresowi – w postaci np. medytacji.Naturalna i prawidłowa praca Twojego mózgu w stanie czuwania powinna zawierać się więc w przedziale 10-20 Hz (pogranicze stanów alfa i beta).   Zdolności samoleczenia organizmu przejawiają się podczas stanu alfa, zwłaszcza przy częstotliwości nie większej niż ok. 10 Hz. Dzięki spowolnieniu fal mózgowych inteligencja własna organizmu może skupić się na procesach naprawczych i utrzymaniu komórek w równowadze energetycznej.Cechy te najlepiej są widoczne podczas choroby. Co robi chory człowiek? Zwykle śpi. Kiedy czujesz się źle, jesteś osłabiony Twoja aktywność spada, chętnie ucinasz drzemkę, wolisz odpoczywać wprowadzając się w stan na pograniczu alfa-beta, w którym mózg wytwarza fale o częstotliwości ok. 15 Hz.

Należy więc jak najczęściej osiągać stan alfa. Jedną z metod jest medytacja. Stan ten można również osiągnąć przy zastosowaniu magnetostymulacji ze wszystkimi jej dodatkowymi dobrodziejstwami.Faza alfa jest początkiem wejścia w stan snu głębokiego. Liczne badania naukowe udowodniły, że decydujący dla regeneracji organizmu nie jest czas trwania snu, lecz faza snu głębokiego, która odpowiada za wiele funkcji życiowych, za dobre zdrowie i sprawność.I w tym momencie należy omówić rolę neurohormonu zwanego melatoniną, która jest wytwarzana w szyszynce.

 Melatonina jest hormonem snu, ponieważ  uruchamia cały szereg procesów fizjologicznych, które wdrażają sen - zwłaszcza w fazie 2-3 godzin początkowych. Hormon ten wpływa także na rytm dzienno-nocny organizmu, reakcje na pory roku związane ze zmianą długości dni, działanie podwzgórza, które reguluje liczne procesy fizjologiczne (rytm snu, rytm czuwania, regulacja temperatury, przemiana tłuszczów, czynności seksualne itd.).W badaniach okazało się, że melatonina przekształca się w quasi-hormon regeneracyjny odpowiadający za odnowę komórek ale wyłącznie w fazie głębokiego snu.Stwierdzono również, że melatonina jest dwukrotnie silniejszym wymiataczem niektórych typów wolnych rodników niż witamina E i pięciokrotnie silniejszym niż glutation. Stymuluje limfocyty NK (Natural Killers) do niszczenia komórek nowotworowych oraz posiada specyficzne właściwości zwalczające guzy hormonozależne. Przeciwdziała depresji.Tymczasem organizm współczesnego człowieka cierpi na niedobory melatoniny. Przyczyn tego stanu jest wiele: alkohol, późne spożywanie posiłków, zmiany w środowisku naturalnym, mała ilość snu (zwłaszcza częsty brak fazy głębokiej sprzyjającej produkcji melatoniny).

 Doktor Horst Michaelis z Euroinstytutu Medycyny Bioenergetycznej dostrzega jeszcze inne przyczyny.Według niego za sterowanie wyrzutu hormonu odpowiada pole elektromagnetyczne Słońca.  Światło słoneczne w postaci fali elektromagnetycznej oddziałuje przede wszystkim na dwa podstawowe receptory-sterowniki: oko i szyszynkę. Szyszynka wydziela melatoninę podczas pierwszych 2-3 godzin snu, kiedy dzień przechodzi w noc. Dzieje się to podczas obrotu Ziemi wokół własnej osi. Zmienia się wówczas oddziaływanie magnetyczne Słońca na tę część Ziemi, która nie jest oświetlana promieniami słonecznymi. W ciągu nocy poziom wydzielonej w początkowej fazie snu melatoniny spada.Dzisiaj zwykle śpimy  krótko, a w każdym bądź razie bardzo późno kładziemy się spać. Wskutek tego mamy bardzo mało tego hormonu do regeneracji organizmu. 

Drugą przyczyną jest - wg dr Michaelisa - długie, wieczorne oglądanie telewizji.Co dzieje się wówczas w organizmie?Cykl obrotu Ziemi wokół własnej osi sygnalizuje szyszynce, że zapada noc, więc pora na produkcję melatoniny.Tymczasem oko – drugi receptor-sterownik, do którego trafia elektromagnetyczna fala światła widzialnego z ekranu telewizora, sygnalizuje, że jest dzień, czyli „stop z produkcją hormonu”. Sprzeczne sygnały sprawiają, że następuje rozregulowanie mechanizmów homeostazy, wskutek czego dochodzi do zaburzeń zdrowotnych. Z faktu, że wiele osób zasypia jednak przed telewizorem, można wnosić, że jest to samozachowawcza reakcja obronna organizmu.

 Trzecią przyczyną jest wpływ technicznych pól magnetycznych (smog elektromagnetyczny) na nasz ustrój.Doświadczenia na zwierzętach wykazały, że zmienne pole elektromagnetyczne już o częstotliwości 50 Hz (herców) i niewielkim natężeniu rzędu 0,3-1,0 T (tesli) dają charakterystyczne, niskie poziomy melatoniny.W leczeniu zaburzeń snu stosuje się zwykle farmakoterapię, ale nie jest to sposób ani skuteczny, ani nieszkodliwy.

Bardzo dobre rezultaty przynosi zastosowanie magnetostymulacji. Dochodzi wówczas do:

·     jednoznacznej poprawy jakości snu,

·     występowania faz snu głębokiego, w przebiegu którego dochodzi do polepszenia wykorzystania istniejącej melatoniny,

·     wzmocnienia procesu regeneracji komórek,

·     normalizacji produkcji melatoniny,

·     hamowania rozwoju guzów,

·     zwalczania syndromu przewlekłego zmęczenia.

Doktor H.Michaelis sceptycznie podchodzi do przyjmowania preparatów syntetycznej melatoniny. W przypadkach, kiedy należało je podawać w celu przerwania zaburzeń snu i stanów depresji, dochodziło do powstania zespołu eosynofilowych bólów mięśni – ciężkiego schorzenia autoimmunologicznego. Takie objawy uboczne nie były związane bezpośrednio z przyjmowaniem hormonu, lecz o wiele bardziej z produktami rozkładu nieoczyszczonej melatoniny.Najlepsze efekty daje połączenie działania pola elektromagnetycznego, naparów z chmielu, kozłka lekarskiego oraz odpowiedniego trybu życia:

·   wybór właściwego miejsca spania, m.in. wolnego od promieniowania podziemnych cieków,

·     kłaść się wcześnie spać,

·     ograniczyć oglądanie telewizji wieczorem,

·     kolację zjadać odpowiednio wcześnie (przynajmniej 2 godziny przed snem),

·  nie jeść na kolację  owoców (taka kolacja jest lekka, to prawda, ale szybko trawione owoce przy wolniejszym krążeniu krwi i słabszym dotlenieniu w nocy fermentują, wskutek czego dochodzi do różnych  zaburzeń – piszę o tym dokładniej w opracowaniu „Jesteś tym, co spożywasz i przyswajasz”),

·     nie pracować przy komputerze w  nocy,

·     odbywać przed snem krótkie spacery,

·   nie brać gorącej kąpieli wieczorem - ponieważ stymuluje do pracy układ      krążenia, weź  raczej kąpiel letnią z chłodnym prysznicem na koniec.

 

Życzę dobrego snu i wielu przyjemnych marzeń sennych !

d1f20e87dbe297133fda4528f3577e93.jpg

Artykuły autora są fragmentami jego książek z cyklu „BARWY TWOJEGO ZDROWIA”:

  1. „Biomagnetyzm: cudowna moc w życiu” Cz.1. i Cz.2. (wydane)
  2. „Sekrety wody” (wydana)
  3. „Tajemnice suplementacji odżywiania” (w przygotowaniu do wydania).

Więcej na temat książek – na stronie autora.

 

Inne artykuły dotyczące zagadnień biomagnetyzmu i magnetostymulacji (autor – J. Dąbrowski):

 

http://www.eioba.pl/a79155/artroza_choroba_zwyrodnieniowa_stawow

http://www.eioba.pl/a79063/dlaczego_pola_magnetyczne_spelniaja_role_lecznicza

http://www.eioba.pl/a79055/o_magnetostymulacji_endogennej_nitroglicerynie_i_dotlenieniu_organizmu

http://www.eioba.pl/a79054/pewne_novum_o_zatruciu_ciazowym

http://www.eioba.pl/a79283/ogolne_spektrum_zastosowan_magnetostymulacji

http://www.eioba.pl/a79050/jak_przeciwdzialac_bolom_plecow

http://www.eioba.pl/a79045/reumatyzm

http://www.eioba.pl/a79037/arterioskleroza_miazdzyca

http://www.eioba.pl/a78591/krew_nosnik_informacji_ektromagnetycznej

http://www.eioba.pl/a78368/o_swiatloterapii

http://www.eioba.pl/a78356/alergie_i_astma

http://www.eioba.pl/a78291/zaburzenia_pracy_organizmu_spowodowane_dzialaniem_pol_magnetycznych

 

http://www.eioba.pl/a78284/jak_usunac_bioenergetyczne_blokady_z_organizmu

http://www.eioba.pl/a78283/szkodliwe_skutki_promieniowania_elektromagnetycznego

http://www.eioba.pl/a78107/leczenie_magnesami_najstarsza_terapia_swiata

http://www.eioba.pl/a78106/ekosystem_elektromagnetyczny

http://www.eioba.pl/a78105/medycyna_informacyjna_co_to_takiego

http://www.eioba.pl/a78080/biopola_energetyczne

http://www.eioba.pl/a78077/wplyw_kosmosu_na_procesy_zyciowe

http://www.eioba.pl/a78075/czlowiek_istota_elektromagnetyczna