Zdolność kredytowa

Zdolność kredytowa - czyli od czego zacząć aby obliczyć zdolność kredytową

 

Zdolność kredytowa to jeden z ważniejszych wymogów, stawianych przez bank przed kredytobiorcami. Zgodnie z definicją, opracowaną przez Komisję Nadzoru Finansowego, zdolność kredytową określa się jako zdolność do terminowego regulowania zaciągniętego zobowiązania kredytowego. Jak Bank liczy zdolność kredytową? Analitycy bankowi badają zdolność kredytową, aby w ten sposób stwierdzić, czy klient może otrzymać kredyt i w jakiej wysokości. Duże znaczenie w obliczaniu zdolności kredytowej ma scoring, który określany w punktach, dane ile mamy punktów scoringowych znajdziemy w raporcie punktowym BIK.

 

Obliczanie zdolności kredytowej

Dla banków najważniejsze są informacje, związane ze stanem cywilnym i majątkowym kredytobiorcy. Pod uwagę brana jest wysokość osiąganych dochodów oraz sposób zatrudnienia - wyżej oceniani są pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, w niektórych bankach dochody osiągane z tytułu zatrudnienia w oparciu o umowy cywilno-prawne traktuje się jako dochody dodatkowe. Na wysokość zdolności kredytowej wpływa również wiek, osiągnięte wykształcenie czy sytuacja rodzinna kredytobiorcy - zwykle analitycy wyżej oceniają osoby z ustabilizowaną sytuacją rodzinną. Ważna jest również sytuacja majątkowa potencjalnego kredytobiorcy i posiadany majątek w postaci nieruchomości i ruchomości. Kredytobiorcy weryfikowani są również w bazach BIK, KRD czy BIG. Chodzi głównie o sprawdzenie ich rzetelności i zapobieganie sytuacjom, gdy kredyt udzielony jest osobom, które w przeszłości miały problem z terminowym spłacaniem kredytów i innych zobowiązań finansowych. Doradca kredytowy Is Better Than Money pomoże dobrać rozwiązanie dostosowane do możliwości klienta.

 

Mechanizm wyliczania zdolności kredytowej

Najważniejszym elementem finansowym przy wyliczaniu zdolności kredytowej jest miesięczny dochód netto, osiągany przez kredytobiorcę. Od dochodu odliczane są stałe miesięczne zobowiązania kredytobiorcy: uwzględniana jest wysokość czynszu, faktur za energię elektryczną czy gaz, abonamenty za telefon itp. Za obciążenia stałe uznaje się również spłacane aktualnie raty innych kredytów oraz przynajmniej minimalną kwotę do spłaty w przypadku posiadania karty kredytowej. Każdy bank ma również ustaloną kwotę, jaką odlicza od dochodu z myślą o kosztach utrzymania (wydatki ponoszone na zakup żywności, czynsz ubrania, opłaty za media, itp. Po odliczeniu wszystkich zobowiązań od dochodu sprawdza się, jaka kwota pozostaje do dyspozycji kredytobiorcy. Jej wysokość musi przekraczać wysokość miesięcznej raty kredytu do spłaty.

 

Jeśli rata kredytu nieznacznie przekracza wolny dochód, wówczas bank może zaproponować obniżenie wysokości kredytu lub wydłużenie okresu spłaty, co pozwoli na obniżenie raty kredytu. W innych przypadkach potencjalni kredytobiorcy mogą być poproszeni o ustanowienie dodatkowych zabezpieczeń kredytu w postaci poręczenia, dodatkowego zabezpieczenia w postaci dodatkowej nieruchomości lub pozyskanie kolejnego współkredytobiorcy z wyższym dochodem. Warto skorzystać tu z pomocy doradcy kredytowego Is Better Than Money, który pomoże wybrać najbardziej optymalny wariant.

Więcej można poczytać na www.isbetterthanmoney.pl/blog 

 

Źródło: http://www.isbetterthanmoney.pl/blog/zdolnosc_kredytowa_czyli_od_czego_zaczac_aby_obliczyc_zdolnosc_kredytowa#.V_QKhe8gXIU