Zbiory równoliczne Liczbowe układu trójkowego domkniętego przedziału liczbow...

{ Lu3} Zbiory rozłączne - równoliczne - zbiór skończony zbudowany z elementów podzbioru właściwego, liczb zapisanych w przestrzeni na układach liniowo – przeciwstawnych.

{ Lu3} Zbiory rozłączne - równoliczne - zbiór skończony zbudowany z elementów podzbioru właściwego, liczb zapisanych w przestrzeni na układach liniowo – przeciwstawnych.

 

Zbiory rozłączne są równe zbiorowi pustemu; to zbiór skończony, zbioru liczb { N } obliczony w  domkniętym od wewnątrz a otwarty na zewnątrz przedziale liczbowym: z uwzględnieniem dwóch wartości przypisanych; liczbowej dla liczby kardynalnej i literowej dla układu cyklicznego funkcji wzajemnie jednoznacznej (cznych) wystepującej w funkcji równolicznej (cznych). Ze względu na właściwości obiektów i elementów, funkcje równoliczne zbiorów równych, będą zawsze należał do przedziału liczbowego (< ; >).

,,Właściwość `` zagęszczania,, liczb ciągów liczbowych jedności pozwala na obliczanie zbioru w nieskończoność. Iniekcja to nanoszenie liczb układów trójkowych ciągów liczbowych jedności na układy graficzne. Działanie zbioru w ten sam zbiór.

Ilość wystepowania tych samych elementów podzbioru włwściwego zbiorów rozłącznych w f : (~)  zbioru równego ustala wykładnik potęgi dla obliczanego układu liczbowego. Np : W układzie trójkowym dla każdego zbioru równego należącego do brzegu zbioru wynosi. 9! do potęgi 24.

 Definicja: Uwzględnia tylko układ trójkowy ponieważ występuje nieskończona ilość zbiorów rozłącznych o zmiennych strukturach budowy.

Każda funkcja równoliczna funkcji różnowartościowej zbiorów rozłącznych jest funkcją odwrotną, odwracalną i przeliczalną. Właściwości ich ustalają trzy przedziały liczbowe wystepujące w zbiorze przeliczalnym < ; >

Zbiory - podzbiory zbiorów równych mogą mieć zróżnicowaną moc. Iniekcja pozwala na otwarcie dowolnego jednego lub kilku przedziału liczbowego (< ; >) elementu ( tów )podzbioru właściwego zbiorów rozłącznych w dowolnym punkcie, punktach, obiektach z których jest zbudowana funkcja równoliczna - element zbiorów równych. Możemy zwiększyć moc tylko jednego z zbiorów rozłącznych { A } a pozostawić stałą moc zbioru { B }    { A } ~ { B} = zbiór pusty

 

Źródło: http://www.eioba.pl/files/user3793/zbiory_rozlaczne_uklad_trojkowy.doc