Zbawienie wymaga wiary

Ona głosi że Bóg jest miłosierny dla tych którzy w niego wierzą i go pragną. Każdy grzesznik i ateista jesli okaże skruchę będzie zbawiony

 

7d7600a42389bcd2b0a2f67f7e700ce8.jpg

Moje Serce jest rozpalone miłością do całej ludzkości i im bardziej ludzie postąpią naprzód, czytając Moje Orędzia, tym bardziej Ja wylewam na nich uświęcające łaski, aby ich wciągnąć głębiej w płomienie Mego Serca. Jestem nieskończenie bogaty w łaskę i chcę ich przyciągnąć do tego Serca, które cieszy się przebywając z ludzkimi synami i córkami. W Moim Najświętszym Sercu są bogactwa i cześć, bogactwo i wierność, które nie przemijają. Moje Bogactwa sprawią, że będziecie kroczyli drogą cnót. 
Szczęśliwe oko, które widzi to, co znajduje się w Moim Sercu i otrzymuje to. Otrzyma życie i osiągnie łaskę Mojego Ojca i My będziemy u jego boku, ciesząc się nim dzień po dniu, wylewając błogosławieństwo za błogosławieństwem na niego i na cały jego dom. Moje Najświętsze Serce słodsze jest nad miód i Ja zapraszam wszystkie usta do skosztowania Mojej słodyczy. Moje Najświętsze Serce jest jak kwietnik wybornych róż. Moje Najświętsze Serce pełne jest życzliwości. Tak, Ono jest jak źródło życia. 
Zwróćcie oczy ku Mojemu Najświętszemu Sercu, a Jego blask zamieni ciemności waszej nocy w pełnię dnia. Weźcie Moje Najświętsze Serce i obejmijcie Je. Jego bliskość umieści na waszej głowie koronę z uświęcających łask, prowadzącą wasze stopy na drogę wierności aż do zgody nawet na wylanie krwi dla Mojej czci. Kiedy zło wychwala zło, niezwyciężona świętość Mojego Serca może być waszą tarczą. Moje Najświętsze Serce jest jak drzewo pełne owoców, bogato ulistnione. Pod jego gałęziami możecie się schronić. 
Ogień z Mojego Serca jest mocą dającą światło waszej duszy. Nawet gwiazdy najbardziej błyszczące nie będą mogły nigdy oświetlić przerażającej nocy waszej duszy tak, jak [może ją rozjaśnić] ogień pochodzący z wnętrza Mojego Serca. Rzeczywiście płomień z Mojego Serca błyszczy tysiąc razy bardziej niż słońce. Jest tysiąc razy silniejszy niż wszystkie konstelacje wszechświata razem wzięte. We Mnie jest boska miłość, boskie miłosierdzie, boski owoc, boskie światło, boska słodycz, boskie źródło, boskie bogactwo, ubogacające tych, którzy się do Mnie zbliżają, napełniając swe skarbce Moją czystością. 
Niespokojny o ocalenie Mojego ludu od śmierci powiedziałem: «Przyjdę do nich z Moim Sercem w Dłoni, otworzę Moje Serce jak zbiornik i zaleję ich Moimi boskimi Skarbami. Przyjdę do nich jak ogromny ocean, aby ich umocnić.»
Do czego możecie porównać Moje Serce – to Serce, które położyło fundament pod Moją Świątynię? Do pasemka kadzidła w letni dzień? Do brzmienia harfy? Do diamentu przejrzystego jak kryształ? Nic nie może się równać z niewypowiedzianą świętością Mojego Najświętszego Serca, bo w Moim Sercu znajdują się uświęcające łaski. Jest Ono jedyne w Swej wspaniałości, bogate w łaski i cnoty, subtelne, łagodne i pełne współczucia nawet dla najnędzniejszych z was. Moje Serce działa, bo Ja jestem Słowem, a Słowo Boga jest czymś żyjącym i aktywnym. Moje Serce jest niedosięgłe w Swej Chwale. Jest życzliwe i pełne miłosierdzia, gdy potrzebujecie pomocy. Moje Serce jest Tronem łaski, ufajcie więc Mojej łaskawości. Odnoszę się ze zrozumieniem do waszego braku wiedzy. Nie traćcie odwagi. Wiedzcie, że macie stałe miejsce w Moim Najświętszym Sercu. Ja jestem Słowem Boga i z Moich Ust wychodzi ostry miecz.
Jestem tu i Moje Serce weźmie wszystkie rzeczy, które nie są sprawiedliwe i Moim mieczem uczyni je sprawiedliwymi. Moje Najświętsze Serce nie jest skomplikowane. Jestem bowiem jak lampa błyszcząca od wewnątrz i na zewnątrz, całkowicie rozświetlona. Zatem nigdy nie zostaniecie wprowadzeni w błąd. Cały czas będę was zapewniał, że świętość zostanie na koniec nagrodzona.
Moje Najświętsze Serce jest tak promieniejące i czyste! Ono jest Światłością świata. Boskie i niepokonane jest Moje Najświętsze Serce, bo zawiera w sobie wszystkie bogactwa waszego zbawienia. Kto przyjmuje to Serce łaskawie, kto uzna Nas z szacunkiem, wiernością i czcią jako Trzykroć Świętego – tego Ja Moją boskością poprowadzę do życia wiecznego. Moje Najświętsze Serce drży z miłości do ludzkości, tak jest zakochane w człowieku. 
Jeśli podejdziesz do Mnie, dziecko, umieszczę Moje Najświętsze Serce w twojej dłoni. Kiedy zaś ujrzysz Moje Bogactwa – z mądrymi przysłowiami ujawniającymi Moje tajemnice i Moje sekrety – ogarnie cię święta bojaźń wobec Mnie, bo uświadomisz sobie, że Ja jestem Bogiem Trójjedynym w jedności istoty, bardziej ci drogim niż wszystkie bogactwa świata – a nawet bardziej niż twoje własne życie. 
Ach! Vassulo... We Mnie jest miłosierdzie, jednakże tak wiele Moich dzieci porzuca to miłosierne Serce i gardzi Nim.
Choć jesteś wygnańcem na tej ziemi, stworzenie, otwórz oczy, by kontemplować Moje Najświętsze Serce. Otwórz oczy i serce na cuda wyryte w Moim Sercu. Ja nie ukryję przed tobą Moich nieocenionych Bogactw. Choć jesteś wygnańcem, otworzę bramy Mego Serca i kiedy w swej nędzy twoje oczy będą kontemplować dostojeństwo Mego Serca, twoją duszę ogarnie stałe pragnienie Moich zasad. Moje ustawy staną się twoją radością i twoimi doradcami.
Wtedy chętnie poprosisz Mnie o to, by być ofiarą Ofiary, krucyfiksem Ukrzyżowanego, i ogłosisz Moje postanowienia światu, nie lękając się popadnięcia w niełaskę. Będziesz pamiętać, Kto cię odnalazł – wypędzoną, na wygnaniu. Wtedy powiesz Mi, wskazując na Moje Najświętsze Serce: «Nauczycielu, to tam pozostanę na zawsze. Tę siedzibę wybieram.»
Wierność jest istotą Mojego Słowa i jestem znany z wierności i prawdomówności. Nie ma żadnego fałszu w Moim Sercu. Zaprawdę, Moje Najświętsze Serce jest waszym Niebem, napełnionym słusznymi postanowieniami. Szczęśliwy człowiek, który odkrywa stałość Mego Najświętszego Serca, cenniejszą nad perły. Nic z tego, czego moglibyście pożądać, nie jest Mu równe.
Synowie i córki, nic nie jest równe Mojemu Najświętszemu Sercu, bo Ja jestem Alfą i Omegą. A drogi Mego Najświętszego Serca są drogami wspaniałymi, prowadzącymi do zażyłości, której tak pragniemy. Do czego możecie porównać Moje Najświętsze Serce? Do Źródła, które nawadnia ogrody. Tak, jeśli więc człowiek pragnie, niech przyjdzie do Mnie! Niech przyjdzie się napić. Moje Serce jest studnią wody żywej.
Przyjdźcie się zanurzyć w strumieniach płynących z Mego Najświętszego Serca. Moje Najświętsze Serce jest waszym poręczycielem i Drzewem Życia dla tych, którzy Je posiadają. Nie pozwólcie waszym nogom stoczyć się w dół, ku śmierci. Pamiętajcie, że Moje czułe Najświętsze Serce jest chwalebne i pełne majestatu, niezawodne, wierne i prawdomówne. Otacza je stałość przewyższająca niebiosa.
Ono, Vassulo, podnosi nędzarzy z prochu i z ich ubóstwa, aby ich umieścić w głębinach Nieskończonego Miłosierdzia. Niech Moje Najświętsze Serce będzie podtrzymującym was Korzeniem. Zostaliście wszczepieni we Mnie, aby czerpać Mój pożywny sok zapewniający wam życie: życie wieczne. Pozostańcie więc wszczepieni we Mnie, aby być częścią Mnie, a zachowacie życie.
Vassulo, Ja na nowo przyszedłem, by ożywić kult Mego Najświętszego Serca. Błogosławieni wszyscy, którzy podążają za tym nabożeństwem. Świat umarł dla miłości, bo oddalił się od Nas, a opuściwszy Źródło Mądrości, umarł w swej suszy. 
To dlatego przyszedłem do ciebie z Moim Sercem w Dłoni, abyś odczuła uderzenia Mojego Serca. Nie bądź zaskoczona. Czy nie czytałaś, że Źródło wytryśnie z Domu Jahwe? I jak wodospad ta żywa woda wytryśnie z Mojego Serca... Tak. Abyście wszyscy uzyskali wolność: tę wolność, która znajduje się jedynie w Moim Duchu.
Nie przyszedłem do ciebie ze względu na twoje zasługi, bo żadnych nie miałaś. Wybrałem cię nie tylko ze względu na twoją nędzę i ogołocenie – jak mówisz ludziom – lecz także z powodu twej zwyczajności i całkowitej niewiedzy o wszystkim, co dotyczy Mego Najświętszego Serca. Tak! I również Mojego Kościoła... Pogrążona w grzechu zamiast w cnocie – obraz twego społeczeństwa – daleka od podobieństwa do Mnie byłaś przerażająca nawet w oczach Moich Aniołów! A jednak przyszedłem do ciebie, małe chwiejne stworzenie, aby ukazać światu Moc Mego Najświętszego Serca i Moje Nieskończone Miłosierdzie. Przyszedłem w twej niewiedzy i obarczyłem cię zadaniem przekraczającym twoje możliwości. Pozwoliłem ci poznać Moje Najświętsze Serce i będę nadal dawał je poznać światu – zimnemu, zalanemu krwią własnych zbrodni. 
Sprawię, że to Źródło z Mojego Najświętszego Serca ogarnie ten zimny świat, dając życie wszędzie, gdzie przejdzie. Wypełnię w ten sposób Moją Obietnicę, bowiem Mój Święty Duch, Dawca Życia, będzie rządził tym złym społeczeństwem i zmieni je w naród prawy. Świętość i sprawiedliwość będą wtedy ich dziedzictwem.
Vassulo, w przeszłości pozwoliłem Mojemu umiłowanemu uczniowi Janowi przelotnie spojrzeć na Skarby w Moim Sercu. To poprowadziło go do odbycia ze Mną całej drogi na Krzyż w tym przerażającym dniu. Później on zachęcił świętą Gertrudę do czczenia Mojego Najświętszego Serca, ukazując jej wartość Skarbów w Nim ukrytych. Z jej oczu popłynęły łzy radości, gdy ujrzała te Boskie Skarby. Przez długie lata pragnąłem ujawnienia wam – w waszych dniach i w waszej epoce – Bogactw tej tajemnicy trzymanej w ukryciu aż do najdalszych czasów. Czcij więc Moje Najświętsze Serce i bądź niewinna, bądź solą ziemi i światłem, aż zabłyśniesz na świecie jak jaśniejąca gwiazda, bo ofiarowujesz światu Słowo Życia.
Upadnij teraz na kolana i uwielbij Mnie! Widzisz, jak potężne są Moje cuda? Widzisz, jak wielkie są Moje nadzwyczajne działania? Niech Moje Jarzmo stanie się dla ciebie lekkie i niech nie będzie dla ciebie brzemieniem. Niech nie będzie na tobie śladu zmęczenia... Idź drogą, którą ci wyznaczyłem, i powiedz Mojemu ludowi, że nikt nie może przeżyć jedynie dzięki swemu intelektowi. Powiedz, że Ja nigdy nie objawiam się tym, którzy żądni są posiadania wiedzy tylko o rzeczach ziemskich, bo to nie jest prawdziwe poznanie, które przychodzi od Boga. Prawdziwa wiedza polega na poznaniu Nas w Naszej Trynitarnej Świętości i na życiu w zażyłej jedności z Nami. Nie mam ulubieńców i chcę, żeby wszystkie narody poznały nabożeństwo do Najświętszego Serca. Bądźcie Jedno w Nas. Kochamy cię, drogie dziecko. Przyjmij Nasze błogosławieństwa.

 

Źródło: Bóg Ojciec