Zasady prowadzenia szkoleń BHP

Szkolenie BHP, to jedno ze szkoleń, które przechodzi niemalże każdy, kto podejmuje się nowej pracy.

 

Wiedza na temat takiego szkolenia jest potrzebna w pierwszej kolejności pracodawcom, którzy mają obowiązek przeszkolić swoich pracowników z tematyki bezpieczeństwa i higieny pracy. Co należy wiedzieć jeżeli chcemy przeprowadzić szkolenie BHP w Warszawie lub innym mieście?

Obowiązek szkolenia wynika z prawa

Obowiązek szkolenia pracowników zapisany jest w Kodeksie pracy oraz w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Zgodnie z tymi zapisami, pracodawca nie może dopuścić do pracy osoby, której nie przeszkolił w odpowiedni sposób. Dodatkowo, szkolenia te musi przeprowadzać regularnie. Same akty prawne z łatwością znajdziemy w internecie, na przykład wpisując w wyszukiwarkę "szkolenia BHP Warszawa".

Kto musi przejść wstępne szkolenie BHP?

Pracodawca jest zobowiązany przeprowadzić szkolenia dla osób nowo zatrudnionych, dla studentów, których przyjął na praktyki oraz dla uczniów szkół zawodowych, których zatrudnił, aby mogli przyuczać się do zawodu. Jeżeli sam nie ma kompetencji do przeprowadzenia tego typu szkoleń, może skorzystać z pomocy firm zewnętrznych. Ich oferty znajdziemy w internecie pod hasłami typu "obsługa BHP Warszawa". Więcej na temat temat można przeczytać także na stronie http://bhpexpert.biz.pl/.

Jak często należy powtarzać szkolenia BHP?

Częstotliwość powtarzania szkoleń określona jest we wspomnianych już aktach prawnych, które znajdziemy w sieci pod hasłem "szkolenie BHP Warszawa". Częstotliwość ta zależy od stanowiska na jakim zatrudniony jest pracownik. Nie rzadziej niż co trzy lata, należy przeprowadzać szkolenie dla osób zatrudniony na stanowiskach robotniczych. Jeżeli na stanowisku robotniczym występują szczególnie duże zagrożenia dla zdrowia, niezbędne jest powtarzanie szkolenia częściej, to jest nie rzadziej niż raz do roku. Nie rzadziej niż raz na pięć lat, szkolenia powinny przechodzić osoby, które są pracodawcami, kierującymi pracownikami oraz pracownikami inżynieryjno-technicznymi. Najrzadziej, bo nie mniej niż raz na sześć lat, szkolenia muszą przechodzić pracownicy administracyjni i biurowi.

Co powinno zawierać szkolenie BHP?

Każde szkolenie, niezależnie czy jest to szkolenie BHP w Warszawie, czy w innym mieście, powinno zawierać informacje o zakresie praw oraz obowiązków pracodawcy, o ochronie pracy kobiet i młodocianych, a także o odpowiedzialności za naruszenie przepisów lub zasad BHP, którą ponoszą pracownicy oraz pracodawca. Na szkoleniu muszą się pojawić równie ważne wiadomości na temat zagrożeń wypadkowych oraz przeciwdziałania im, a także informacje, jak zachować się, kiedy wydarzą się one podczas pracy. Niezbędne jest również zdobycie wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy. Jeżeli mamy wątpliwości co do zakresu zagadnień, jakie muszą być poruszone na szkoleniu, warto poradzić się firmy, która zajmuje się obsługą BHP.

Źródła:
http://bhpexpert.biz.pl/
http://www.eksperto.pl/
https://www.pip.gov.pl/