Zasada Pareto w Programach Partnerskich

Zasada Pareto odnosi się do wielu zjawisk. Nazywana jest także zasadą 80/20 lub 80 na 20...

 

 

Jej nazwa pochodzi od nazwiska włoskiego socjologa i ekonomisty Vilfredo Pareto, który pod koniec XIX wieku w myśl odkrytej zasady stwierdził, że 20% Włochów posiadają 80% majątku swojego kraju.

8577ecb4ce4c01156075237d395e1937.gif

Przykładowo zasada ta sprawdza się w innych dziedzinach - w jej myśl możemy stwierdzić, że 20% produktów firmy daje jej 80% zysków, a 20% klientów przynosi 80% wartości całej sprzedaży. Jest wiele przykładów, które można by przytoczyć - także z codziennego życia. Oczywiście proporcje wcale nie muszą być rozprowadzone idealnie pomiędzy 20 i 80 procent, mogą to być także inne wartości. Jednak warto zauważyć, że to nie 100% nakładów naszej pracy przenosi się na 100% jej efektów (jak zazwyczaj podpowiada nam intuicja), ale zazwyczaj jest to o wiele mniejsza jej część. Jeżeli uświadomimy sobie przydatność tej zależności, to również możemy ją z powodzeniem zastosować w działalności związanej z Programami Partnerskimi w celu zwiększenia jej efektywności.

Optymalnie zatem byłoby skupienie się na tej części nakładów, które przynoszą największe efekty i pomijać lub mniej angażować się w te mniej wartościowe, które zajmują czas lub generują dodatkowe koszty, ale nie przedkładają się w dużej mierze na wyniki.

Wprowadzając Program Partnerski do swojego sklepu lub serwisu, stawiamy na innowacyjność i przede wszystkim na kreatywność innych ludzi, którzy za sprawą swoich umiejętności pomagają nam osiągać większe zyski, a jednocześnie generują dochody samym sobie. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że 20% naszych Partnerów generuje 80% zysków, to również możemy wyciągnąć pożyteczne wnioski, że warto skupić się najbardziej na promowaniu i motywowaniu właśnie tych najbardziej efektywnych Partnerów, którzy przyczyniają się do największego wzrostu dochodów. Nie chodzi oczywiście o zaprzestanie jakiejkolwiek działalności w kierunku Partnerów mniej (lub w ogóle) aktywnych, ale o to, aby w głównej mierze skupić się właśnie na tych najbardziej aktywnych.

Zasadę można również odnieść do narzędzi wykorzystywanych w działaniach w Programach Partnerskich. Jeżeli przyjrzymy się dokładnie statystykom sprzedaży, to powinno się rzucić w oczy, że tylko pewna część narzędzi generuje najlepsze wyniki, a pozostałe nie mają jakiegoś konkretnego znaczenia w tym odniesieniu.

Skupienie się na zasadzie i wyodrębnienie kluczowych czynników jest w stanie pomóc nam zoptymalizować działalność, jednocześnie zmniejszając wielkość ponoszonych nakładów. Dobrze jest skupiać się na tych czynnościach i działaniach, które przyczyniają się do znacznie większych efektów, czyli skupiać uwagę na tym, co jest niezastąpione i najlepsze w danej dziedzinie.

 

Źródło: http://blog.netina.pl/zasada-pareto-w-programach-partnerskich/#more-61