Zarządzanie czasem - ogólne spostrzeżenia

Właściwe zarządzanie czasem jest ważne nie tylko dla dyrektorów czy menedżerów, lecz dla każdego z nas, gdyż w pełni pozwala wykorzystać czas przeznaczony na karierę zawodową i życie prywatne.

Właściwe zarządzanie czasem jest ważne nie tylko dla dyrektorów czy menedżerów, lecz dla każdego z nas, gdyż w pełni pozwala wykorzystać czas przeznaczony na karierę zawodową i życie prywatne.

 

Zadbaj o minuty, a godziny same się o siebie zatroszczą

Lord Chesterfield

 

Właściwe zarządzanie czasem jest ważne nie tylko dla dyrektorów czy menedżerów, lecz dla każdego z nas, gdyż w pełni pozwala  wykorzystać czas przeznaczony na karierę zawodową i życie prywatne.

W zarządzaniu czasem menedżerów można wyróżnić bardzo wiele słabości i mankamentów. Wyniki badań przeprowadzonych przez H. Minzberga w Kanadzie i W. Kieżuna w Polsce dowodzą, że:

  1. Długość dnia pracy kierowników jest nadmierna i wynosi 8,48 – 14,43 godziny dziennie (powinno być 8 – 9 godzin).
  2. Struktura dnia pracy jest zbyt rozdrobniona, kierownicy wykonują do 43 – 583 różnych czynności dziennie (powinno być 10 – 15), skutkiem tego jest dekoncentracja oraz spontaniczna skłonność do przepracowywania się.
  3. Kierownicy wolą spontaniczność i akcyjność działania zamiast zajmowania się poważnymi i zaplanowanymi działaniami.
  4. Zaobserwowano bardzo niski stopień planowości pracy kierowników, czego wynikiem jest realizacja zaledwie 20% zaplanowanych czynności (powinno być 60 – 70%) praca ich jest bardzo żywiołowa, często ulegają naciskom zewnętrznym.
  5. Do menedżerów dociera zbyt wiele nieistotnych informacji, które nie są wczesnej selekcjonowane.
  6. Zbyt mało rutynowych zadań jest delegowanych do pracowników niższego szczebla, co prowadzi do przepracowania.
  7. Nakłady czasu przeznaczone na samokształcenie wynoszą zaledwie 2 – 4%.
  8. Kierownicy poświęcają na zebrania i narady aż 20 – 60% swojego czasu.

Z przeprowadzonych badań wynika, że czas pracy tej grupy zawodowej jest źle wykorzystywany, jego większość ulega zmarnowaniu na czynności jałowe i nieefektywne. 

 

Wyniki badań

Wyniki przeprowadzonych przeze mnie badań potwierdzają tezy zawarte w literaturze i mówią jednoznacznie, że znaczna część kadry menedżerskiej niewłaściwie zarządza swoim czasem pracy.

W badanej grupie tylko 34% kierowników dobrze zarządza czasem, 25% robi to słabo, 26% źle, a 15% w ogóle.

46% respondentów zawsze i 29% często ma ustalone cele zawodowe i osobiste.

40% zawsze i 20 % często w określonym czasie koncentruje się tylko na 1 zadaniu.

Aż 60% często i 23% zawsze pracuje dłużej niż podwładni. Swoje zadania zbyt perfekcyjnie wykonuje 34% badanych (20% zawsze i 14% często). 29% ma skłonność do wykonywania wszystkich czynności osobiście. Prawie 50% zbyt często pracuje w ciągłym pośpiechu by móc dotrzymać ważnych terminów. Ponad 40% respondentów zamiast delegować, samodzielnie wykonuje rutynowe czynności. Tylko 23% badanych wykonuje najważniejsze zadania w pierwszej kolejności, 34% odkłada je na później.

Pozytywną cechą badanych menedżerów jest nieodkładanie nieprzyjemnych i czasochłonnych zadań na później oraz nieodkładanie pracy „do jutra” – tak deklaruje ponad 70%.

Niestety zbyt często kierownicy pracują wieczorami po powrocie do domu – ponad 50%.

Przeszło 40% menedżerów ma zawsze zaplanowane zadania. 49% hierarchię wykonywanych prac ustala według ich ważności co w powiązaniu z trafnie sformułowanymi celami daje mocne podstawy do zwiększenia efektywności w zarządzaniu czasem. 

  aa8f9a4b2c4c0b66af4b5bc08eb6b366.gif 

Źródło: http://czas2003.webpark.pl/