Zakamuflowana idea demokracji

Do każdej nawet najbardziej zbrodniczej i przykrytej ukrytymi znaczeniami idei można dorobić usprawiedliwiającą i wspierająca ją ideologię. Tak stało się w przypadku demokracji

 

Do każdej nawet najbardziej zbrodniczej i przykrytej ukrytymi znaczeniami idei można dorobić usprawiedliwiającą i wspierająca ją ideologię.


Tak stało się w przypadku demokracji, kapitalizmu i innych systemów kastowych.
W dzisiejszych przepełnionych fałszem i kłamstwem czasach deprawacji społecznej demokracja stała się nie słusznie synonimem wolności, równości i sprawiedliwości społecznej...

Wielu z was wykrzyknie w swojej głupocie: i o to w tym chodzi !

A ja postawie tylko jedno zasadnicze pytanie: czy wolność wolności jest równa ?!

Wolnością możemy nazwać każdą rzecz, idee… którą możemy zrealizować według określanego odgórnie prawa i schematu zachowań oraz istniejącej w społeczeństwie systemu moralno-etycznego...

Co się jednak stanie, gdy od prawa odłączymy idee etyczno- moralne ... (róbta co chceta)

Otóż właśnie wtedy otrzymamy pojęcie demokracji...

Demokracja powstała z potrzeby usprawiedliwienia ideologicznego kapitalizmu i niesprawiedliwości społecznej...

Ideologia demokracji tłumaczy też potrzebę istnienia elit, które w sposób zgodny z prawem, konstytucją i systemem pseudo moralnym mogą w sposób całkowicie nieograniczony żerować i wykorzystywać masy społeczne dla swoich jawnych i ukrytych celi...

To z idee demokracji wyłonił się faszyzm jako wstęp do idee nowego porządku świata…

Idea ta w niedługim czasie zastąpi pojęcia demokracji, kapitalizmu i religii…

Burżuazja i jej chęć zysku i władzy są kluczem i środkiem do tworzenia prawa opartego na prawie żydowskim…

To prawo żydowskie poparte Talmudem i ideę poszukiwania ziemi obiecanej, jaką ma stać się ziemia jest przyczynkiem powstania systemów kastowych i systemów przymusu i deprawacji społecznej…


Demokracja to w prostej linii system kastowy opierający się na trzech sztucznie utworzonych grupach społecznych:

Władzy: polityka oparta na terrorze i finansach,

Religi: opartej na niepodważalnych dogmatach religijnych

Kasta robotniczo – niewolnicza,  jaką jest każdy obywatel...


Demokracja oparta na wolności zewnętrznej okraszona jest popędami, nałogami, zbrodniczą w skutkach anonimowością, głupotą, deprawacją i nie moralnym zachowaniem… wszystko to wpływ galopującego kapitalizmu potrzebującego nie inteligencji, lecz posłusznej siły roboczej...

 

Deprawacja za pomocą używek: alkoholu, nikotyny, narkotyków i popędów seksualnych była stosowana już w systemach kastowych starożytnego Egiptu, Rzymu oraz w armiach ofiarnych całego świata jako swoista rekompensata poddaństwa i oddanie siebie kaście panów ...
Demokracja, której tak wierzycie, o którą walczycie i którą wspieracie (nie kąsa się ręki pana, która karmi) dała wam tylko jedno prawo: wegetacji niewolniczej bez prawa tworzenia siebie na podwalinach praw natury...

Tak zabija się indywidualizm, kreatywizm i idee prawdziwej wolności - wewnętrznej…


Istota ludzka stała się statystyką, buchalterią, numerem niewolniczego piętna, tworzywem dóbr użytkowych oraz marionetkowym tworem władzy panów...

Człowieka się hoduje metodami przemysłowymi, aby ten wiernie pracował dla dobra systemu.

Wynagrodzeniem pracy niewolniczej jest symbol poddaństwa - papier zwany dzisiaj ironicznie pieniądzem… (środek manipulacji i deprawacji, którego wartość ustalana jest symbolicznie za sprawą manipulacji giełdowej- tak naprawdę można by papier zastąpić ryżem lub ziemniakiem, wartości złota nie można zastąpić symbolem w postaci papieru lub impulsu elektronicznego)

Pieniądz ten służy nałogom, deprawacji, matactwom, przekupstwom, demoralizacji, upodleniu i skrajnej alienacji społecznej… Pieniądz to forma deprawacji, za którą niektórzy próbują kupić własną moralność i skrawek własnej duszy...

Idea zwierzęcej natury, idea pierwotnego demona …Idea obalająca mit człowieczeństwa… to idea demokracji i systemów kastowych…to te systemy zamykają człowieczeństwu drogę oświecenia… Tylko manipulanci tworzący te idee, żyjący zgodnie z prawami natury ludzkiej mają prawo oświecenia… Tak tworzy się rasę panów, naród wybrany idee błękitnej krwi…

Człowiek oddaje hołd rasie panów wojnami, masowymi samobójstwami rytualnymi za pomocą spożywania żywności modyfikowanej genetycznie i składania w ofierze własnych dzieci za sprawą obowiązkowych szczepień prowadzących do nowotworów i bezpłodności…

Czyż te ofiary z własnych dzieci i siebie samego to nie czysta Biblia, Talmud i Prawo Żydowskie?! Ideą niewolniczym potrzeba ofiar, krwi, systemów kastowych, aby urzeczywistnić idee państwa globalnego…

Coraz większa bieda, ubóstwo, głód… zmusza niewolników do spożywania trucizny w cel sterylizacji, bowiem zmniejszona do minimum ilości niewolników to cel globalizacji...

Zbyt duża ilość niewolników to niebezpieczeństwo i wysoki koszt utrzymania i likwidacji…

Oto wasza piękna rzeczywistość i kolorowa przyszłość osadzona w idei demokracji …

Pamiętajcie jednak,że prawo do życia, zdrowia posiada i posiadać będzie tylko rasa panów, naród wybrany i błękitna krew…

Życzę wam abyście wybudzili się ze snu i popatrzyli dookoła siebie i na swoje dzieci…

Nie pozwólcie, aby magia sztucznych ogni odciągnęła waszą uwagę od mroku i cienia…

 

Wojciech dydymus Dydymski