Zachowaj anonimowość w Internecie, zainstaluj Tor i Privoxy

Trochę więcej na temat TORa - również dla mniej zorientowanych, krok po kroku

 

       Tor (z angielskiego The Onion Routing, czyli Trasowanie Cebulowe) jest siecią wirtualnych tuneli, które pozwalają użytkownikom na zwiększenie prywatności i bezpieczeństwa w Internecie. System ten pozwala twórcom oprogramowania na tworzenie narzędzi komunikacyjnych z wbudowanymi funkcjami ochrony prywatności. Tor dostarcza bazę dla wielu aplikacji, dzięki którym zarówno osoby prywatne, jak i organizacje mogą dzielić się informacjami w publicznych sieciach, bez obawy o naruszenie prywatności.

 

      Tor stosowany przez osoby prywatne uniemożliwia namierzenie ich tożsamości, a także pozwala na przeglądanie stron blokowanych przez lokalną cenzurę i dostawców sieci. Tzw. ukryte usługi pozwalają na publikację serwisów WWW i udostępnianie innych usług sieciowych bez potrzeby ujawniania fizycznej lokalizacji serwera.

    Tor chroni Cię przed powszechną w Internecie inwigilacją, w postaci tzw. “analizy ruchu sieciowego”. Analiza ruchu sieciowego pozwala na ustalenie, kto komunikuje się z kim poprzez publiczną sieć. Znając źródło i cel Twojego ruchu internetowego można poznać twoje zainteresowania i zachowania.

     Podstawowy problem zapewnienia prywatności polega na tym, że przechwytujący Twoją komunikację analizując zawartość nagłówków może dowiedzieć się, że wysłałeś to Ty. Mogą to robić zarówno upoważnieni pośrednicy, jak ISP, ale również także nieupoważnieni. Prosta analiza danych może polegać na tym, że podsłuchujący jest gdzieś pomiędzy nadawcą, a odbiorcą i podgląda nagłówki.

     Tor pozwala zmniejszyć ryzyko podatności na prostą i zaawansowaną analizę ruchu sieciowego poprzez rozproszenie transakcji w różnych miejscach Internetu, tak by żaden z punktów nie był połączony bezpośrednio do Twojej lokalizacji. Pomysł jest podobny do tworzenia zawikłanych, trudnych do śledzenia tras, z zacieraniem po drodze śladów od czasu do czasu w obawie, że ktoś może Cię śledzić. Zamiast podążać bezpośrednią drogą do celu, pakiety w sieci Tor zdążają losową ścieżką poprzez kilka przekaźników sieci, które zacierają ślady, tak, że nikt obserwujących w pojedynczym punkcie na trasie nie jest w stanie ustalić skąd i dokąd podążają.

tor info1 Zachowaj anonimowość w Internecie, zainstaluj Tor i Privoxy

      Aby w sieci Tor stworzyć ścieżkę prywatną, oprogramowanie użytkownika i klienci stopniowo budują obwód szyfrowanych połączeń pomiędzy przekaźnikami sieci. Obwód jest rozszerzany za każdym razem o jeden węzeł, tak że każdy z przekaźników po drodze zna tylko przekaźnik, z którego otrzymał dane i przekaźnik, któremu dane wysyła. Żaden pojedynczy przekaźnik nie zna całej ścieżki jaką przebył pakiet danych. Klient używa oddzielnej pary kluczy do każdego skoku w obwodzie, tak by zapewnić, że żaden z węzłów połączenia nie jest w stanie odtworzyć trasy pakietu.

tor info2 Zachowaj anonimowość w Internecie, zainstaluj Tor i Privoxy

     Gdy obwód zostanie już utworzony, wiele rodzajów danych może być wymienianych przez różne aplikacje. Ponieważ żaden z przekaźników sieci nie zna więcej niż jednego skoku w obwodzie, uniemożliwia to podsłuch nawet przez jeden niewiarygodny przekaźnik w obwodzie, który analizuje ruch pakietów przychodzących i wychodzących. Tor działa tylko dla potoków TCP i może być używany przez każde oprogramowanie mające obsługę SOCKS.

       Dla zwiększenia efektywności Tor używa tego samego obwodu dla połączeń nawiązanych w ciągu tych samych 10 minut. Późniejsze zapytania przechodzą kolejnym obwodem, tak by nie wiązać poprzednich akcji z nowymi.

tor info3 Zachowaj anonimowość w Internecie, zainstaluj Tor i Privoxy

     Tor nie rozwiązuje wszystkich problemów związanych z zachowaniem anonimowości. Rozwiązanie to skupia się na zabezpieczeniu transportu danych. Powinieneś używać specyficznego dla danego protokołu narzędzia, jeśli nie chcesz by w miejscu, które odwiedzałeś nie zostałeś zidentyfikowany. Dla przykładu możesz używać serwerów pośredniczących takich jak Privoxy do blokowania ciasteczek i informacji o typie twojej przeglądarki.

 

Instalacja Tora

     Należy dodać nowe repozytorium oraz klucze podpisujące pakiety, odświeżyć bazę repo po czym zainstalować potrzebne pakiety:


echo "deb http://deb.torproject.org/torproject.org lucid main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list

gpg --keyserver keys.gnupg.net --recv 886DDD89
gpg --export A3C4F0F979CAA22CDBA8F512EE8CBC9E886DDD89 | sudo apt-key add -
sudo apt-get update; sudo apt-get install tor tor-geoipdb

 

    Jeśli posiadasz inne wydanie Ubuntu podmień lucid na hardy, interpid, jaunty lub karmic. Jeżeli używasz Debiana zamień lucid na lenny, oldstable, sid, squeeze, stable, testing lub unstable zależnie od posiadanej gałęzi systemu. Użytkowników innych dystrybucji zapraszam na torproject.org.

 

Instalacja Privoxy

     Sam Tor na niewiele się zda. Należy zainstalować również serwer pośredniczący i skonfigurować go aby korzystał z Tora. Dodatkowymi zaletami Privoxy jest to, że dba o bezpieczeństwo i prywatność użytkowników, a jego podstawowe funkcjonalności to:

  • blokowanie reklam i wyskakujących okienek

  • zarządzanie plikami cookies

  • filtrowanie niepożądanych treści

  • możliwość modyfikacji nagłówka protokołu HTTP wysyłanego przez przeglądarki w celu ograniczenia bądź zmiany ujawnianych tam informacji

Po instalacji należy dodać nowy wpis do pliku konfiguracyjnego /etc/privoxy/config, po czym zrestartować usługę:


sudo apt-get install privoxy

echo "forward-socks4a / localhost:9050 ." | sudo tee -a /etc/privoxy/config
sudo /etc/init.d/privoxy restart


Tor a Windows

       W systemie Windows można pobrać Tor Browser Bundle.

 

GUI dla Tora

     Vidalia do nakładka graficzna napisana przy uzyciu Qt pozwalająca na konfigurację Tor w środowisku graficznym, dostępna również do pobrania dla Windows.

sudo apt get-install vidalia

 

Użytkowanie

    To wszystko, Tor i Privoxy już działają i są odpowiednio skonfigurowane. Teraz aby skorzystać z dobrodziejstw anonimowości należy ustawić w przeglądarce aby korzystała z proxy o adresie localhost i porcie 8118. Lepszym jednak rozwiązaniem jest instalacja do Firefoxa rozszerzenia Torbutton,  dzięki czemu łatwo jest włączać i wyłączać przesyłanie stron przez Tora. Jeszcze lepszym rozwiązaniem jest instalacja FoxyProxy dla Firefoxa, lub Proxy Switchy dla Chromium dzięki tym wtyczkom można tworzyć wzorce i reguły dzięki którym można definiować z których stronach ma być wykorzystywane połączenie przez Tor, a na których nie.

Infografiki i tekst za torproject.org

***uwagi***

        Instalacja Tora: w wielu dystrybucjach nie ma potrzeby dodawania nowego repo, pakiety Tor dostępne są w głównych repozytoriach. Można też zainstalować ze źródeł, ze strony torproject.org.

      Privoxy nie jest niezbędne do korzystania z Tora – wystarczy ustawić w preferencjach przeglądarki, żeby korzystała z proxy 127.0.0.1:8118., zainstalować NoScripta i zmienić ustawienia w about:config wyłączając cache i identyfikację przeglądarki. Zamiast privoxy można również używać polipo.
Najlepiej jednak ustawić Transparent Proxy - chroni przed wyciekami DNS (korzystasz wówczas z DNSów Tora), i wyraźnie przyśpiesza: a sporo użytkowników narzeka na powolność sieci Tor...

    

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: nibyblog.pl

Licencja: Creative Commons - na tych samych warunkach