Zabawa w tworzenie pieniądza z niczego!

Obywatel służy tylko tworzeniu i pomnażaniu pieniądza oraz pozwala na tworzenie systemu kontroli nad samym sobą za pomocą podatków, kar, opłat...

Obywatel służy tylko tworzeniu i pomnażaniu pieniądza oraz pozwala na tworzenie systemu kontroli nad samym sobą za pomocą podatków, kar, opłat...

 

Zabawa w pieniądz służy pogłębianiu manipulacji światem. Gdyby władzom wszelakim zależało na obywatelach swoich państw, tworzyliby pieniądz, który swoją siłą dąży do dobrobytu, wzmocnienia siły nabywczej i gloryfikowania pracy narodu.

Jednak świat w obecnej formie dąży do manipulacji giełdowej, lichwy, wyzysku, deprawacji materialnej pomijając czynnik ludzki, który stał się tylko elementem niewolniczym i poddanym wobec systemów władzy polityczno- religijno -finansowej.

To człowiek stworzył pojęcie złota (obecnie pieniądz stracił wartość pokrycia w złocie, ponieważ wartość pieniądza w obiegu przewyższyła wartość zgromadzonych zasobów złota), pieniądza, to człowiek ustala kursy, marże, procenty i inne fikcyjne twory takie jak: inflacja, giełdy walutowe i tzw.: giełdy papierów wartościowych (tylko dla tych, którzy nimi manipulują)…

Gdyby człowiek miałby być naczelnym dobrem świata i narodu, pensje wypłacane pracownikom były by na tyle wysokie, aby ten nie myślał o zaciąganiu kredytów na jakiekolwiek cele życiowe. To właśnie niskie uposażenie jest czynnikiem determinującym biedę, głód, oraz pożyczki bankowe, dzięki takiemu tworzeniu manipulacji na linii porozumienia państwo –pracodawca – bank możliwa jest pełna kontrola populacji państwa.

Eliminacja ustrojów i systemów bankowych (lichwy) doprowadzi do sytuacji, w której sztuczne twory dążące do manipulacji przestaną egzystować. Ta sytuacja obali kolejne hańbiące ludzkość pojęcia: kredyty, akcje, obligacje, karty kredytowe, oprocentowanie, inflacja, opodatkowanie…

Tworząc rozsądny system wymiany pieniądza na dobre materialne bez manipulacji na linii państwo- bank zniszczymy system kontroli finansowej…, Co więcej dzięki tego typu rozwiązaniom będzie możliwy do wprowadzenia systemu sprzedaży omijającej kolejne wytwory systemowe, jakimi są pośrednicy, manipulanci giełdowi… Budując system prostej drogi producent – przetwórca – klient obniżamy ceny produktów nawet o 50-60% w stosunku do cen dzisiejszych. Dzisiejsze państwo pozwala na pośrednictwo i manipulacje towarami zarabiając na naszej głupocie i bezradności. Utrzymujemy system, który śmieje się ze swego narodu!

Straszenie narodu upadkiem rządu i państwa jest śmieszne, ponieważ naród w takim przypadku tylko zyska, dlaczego mamy utrzymywać banki, rządy, kościoły, firmy, korporacje, własne pensje, emerytury i renty?! Gdyby Liga Świata prowadziła nadzór nad wolnym państwami pozbawionymi struktury rządowej problem manipulacji, głodu, lichwy, deprawacji, biedy nie istniałby…

Nie ma możliwości pewnego określenia kursów, wartości bez manipulacji takich tworów jak: waluty, akcje czy obligacje…Tworzymy w mrokach gabinetów upadki, sukcesy, kryzysy, drukujemy pieniądze po to tylko, aby udzielać pożyczek wartych tyle ile warty jest papier potrzebny do druku papierowych czynników manipulacji.

Niszczymy firmy, ludzi a nawet narody w imieniu władzy globalnej… Kryzysy, które powstają w wyniku pękania baniek (internetowa, telekomunikacyjna, transportowa...- System winduje bezwartościowe firmy i ich akcje zarabiając - posyłają ludzi i firmy na dno) zawsze kończą się wybuchem wojny (I \II wojna światowa, Zatoka Perska, Wietnam, 11 września… – sprawdźcie daty kryzysów i daty konfliktów), która pozwoli zatuszować prawdę, podwoić gotówkę oraz zdobyć nową przestrzeń życiową, na których manipulanci rozwiną swoją działalność.

Państwo nie ma prawa tworzyć systemu kontroli finansowej oraz lichwy w porozumieniu z bankami  oraz pracodawcami, co wymusza niskie uposażenie, wysoki koszt zatrudnienia i astronomiczne kwoty podatków!

System pieniądza i władzy tworzy system niewoli finansowej i zależności obywatela od źle opłacanej pracy. Uczymy coraz młodsze pokolenia zależności od finansów i braku perspektyw w przypadku walki z systemem.

Żaden system finansowy nie może istnieć bez sztucznej manipulacji walutami, akcjami, kredytami, które stały się ważniejsze od ludzi, którzy nimi obracają. Dobrze zarabiający naród nie potrzebuje banków i lichwiarstwa popartego manipulacją.

Oprocentowanie (wyższe od inflacji) jakichkolwiek kredytów jest korzystne tylko dla banków, oprocentowanie oszczędności narodu jest niższe niż inflacja i podlega kontroli bankowej, co sprzyja tworzeniu kolejnych elementów wyzysku: prowizji, opłat, kar, kosztów utrzymania, podczas gdy bank czepie w tym samym czasie korzyści z obrotu naszą gotówką …

Akcje i obligacje służą manipulacji i tworzeniu nieistniejącej gotówki prowadząc do zysków dla emiterów akcji, bankierów i manipulantów zarabiających na obracaniu papierem. To system określa ilość rzuconej na rynek makulatury za pomocą, której zarabia na naiwności zmanipulowanych jednostek.

Obywatel służy tylko tworzeniu i pomnażaniu pieniądza oraz pozwala na tworzenie systemu kontroli nad samym sobą za pomocą podatków, kar, opłat, kont bankowych, kredytów, systemów (fikcyjnych) emerytalno – rentowych oraz systemu ochrony zdrowia ….

Skoro to człowiek tworzy: miejsca pracy, twory własnej pracy i pieniądze, które są wynikiem sprzedaży tworów własnej pracy, sam finansuje swoje ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, to państwo staje się niczym innym jak tylko alfonsem, który opiekuje się naszą gotówką i chroni bankierów, którzy tworzą system lichwy finansującej system kontroli…

Państwo, rząd, banki… są tworami (…nielegalnymi, ponieważ czerpanie dochodu z sutenerstwa, wymuszeń, szantażu jest nielegalne i karalne…), które zajmują się tylko i wyłącznie czerpaniem dochodów z obywateli, którzy podlegają ciągłej kontroli i nagonce.

Człowiek tworzący podstawy państwa, narodu nie potrzebuje hierarchii władzy, podatków i sytemu socjalnego opartego na państwie, bowiem twór jakiejkolwiek władzy i państwowości jest tylko elementem kontroli i wyzysku.

System tworzenia, pomnażania reguluje się sam za pomocą naturalnego elementu popytu i podaży, bez potrzeby tworzenia systemu władzy i żerowania podatkowego i bankowego.

System władzy powstał tylko z myślą o ustanowieniu grupy uprzywilejowanej żyjącej z pracy grupy niewolniczej, kontrolowanej, (jaką ma być społeczeństwo) za pomocą praw, terroru, strachu i lichwy.

Tworzenie władzy jest sprzeczne z systemem równości gatunku ludzkiego. Grupy manipulantów poza tworzeniem elementów kontroli nie służą nikomu poza sobą i swoim interesom. Stąd też wynika nielegalność tworów takich jak władza, system podatkowy czy system bankowy.

 

dydymus