Wyznaczamy sobie cel i ... co dalej?

W każdym przedsięwzięciu kluczowym elementem jest wyznaczony, jasny, zrozumiały i osiągalny cel.

Aby go wyznaczyć nie rzadko trzeba poddać analizie sytuację i wybrać priorytety dla celu nadrzędnego. Kiedy cel został już określony i ogłoszony należy przystąpić do skrupulatnego przygotowania harmonogramu działania. Wszelka aktywność winna zostać skupiona na celu, do którego realizacji dążymy.

Początkowo wesprzeć się warto celami podrzędnymi, do których dostosować należy cząstkowe działania. Następnie wszelkie określone działania zarówno te niezbędne dla osiągnięcia zamierzonych efektów jak i pożądane należy skoordynować w czasie, przestrzeni jak również dopracować względem spójności. Na tym etapie warto przeanalizować ponownie wady i zalety ów działalności na ile jest korzystna, czy dane działanie przyczyni się do osiągnięcia głównego celu.

Prócz technicznej strony organizacji przedsięwzięcia ważne jest też nastawienie, postawa psychologiczna. Od motywacji, własnego zaangażowania zależy powodzenie realizacji harmonogramu. Optymizm a jednocześnie dopuszczenie krytyki i kontrola postępów są niezbędne. Warto na wstępie założyć, iż się uda osiągnąć cel, a następnie dążyć do jego realizacji, niemniej trzeba mieć również świadomość ewentualnych niedociągnięć. Bardzo pomocna jest wówczas elastyczność działania, kiedy sytuacja awaryjna wymaga decyzji należy trzeźwo myśląc podjąć działanie, nie tonąc w smutku i przygnębieniu z niepowodzenia.

Samodyscyplina i samoorganizacja niezmiernie pomagają w osiągnięciu celu, dlatego warto zadbać o wiarę w siebie i swoje możliwości, a zarazem zmotywowanie się na określony cel. wszelkie działania winny być zdecydowane, odnotowane jako podjęte z określonym skutkiem. Pomoże to w ocenie planu realizacji, ewentualnym planie zmian, czy motywacji na podstawie pozytywnych postępów.


Serwis SZKOLENIA.COM

 

Źródło: http://www.szkolenia.com/news/723/wyznaczamy-sobie-cel-i-co-dalej