Wymowa liczb w języku angielskim

Może wydawać się, że nie ma nic prostszego. Jednak język angielski potrafi sprawić nam psikusa i nawet proste liczby możemy powiedzieć w sposób błędny.

 

b609c7039b1ebdc25fde6aac73a24890.jpgPodstawy

W języku angielskim używamy przecinka (,) jako znaku odzielającego tysące, natomiast kropki (.) jako znaku oddzielającego liczby od części ułamkowej.

Przykład:

232 143 21


Duże liczby

Duże liczby dzielimy na sekcje setek i tysięcy:

400,000 = four hundred thousand (bez s w liczbie mnogiej)

Jeżeli liczba zawiera mniejsze, używamy spójnika “and” (tylko w British English):

450,000 = four hundred and fifty thousand

400,360 = four hundred thousand and three hundred and sixty

598,347 = five hundred and ninety-eight thousand, three hundred and forty-seven

1,300,402 = one million three hundred thousand, four hundred and two (brak “and” po milionach)

1m = one million / a million

3bn = three billion

7.5bn = seven point five billion

1 billion

W British English billion oznacza milion milionów = 1,000,000,000,000 = 1012

W American English billion oznacza tysiąc milionów = 1,000,000,000 = 109


Wymowa 0

Tutaj ciekawostka, cyfra zero może w angielskim być wymawiana na wiele sposobów, w zależności od kontekstu.

2:0 (wynik meczu piłki nożnej) = two nil

30:0 (wynik w tenisie) = thirty love

604 7721 (numer telefonu) = six oh four seven seven two one

0.4 (liczba) = nought point four / zero point four

0.25 (liczba) = nought point two five / zero point two five (po kropce cyfry czytamy osobno)

0.75 (liczba) = nought point seven five / zero point seven five

0C (temperatura) = zero degrees


Ułamki i procenty

1/2 = one half / a half

1/3 = one third

1/4 = one quarter

1/5 = one fifth

1/ 6 = one sixth

3/5 = three fifths (s na końcu jeżli liczba w liczniku ułamka jest mnoga)

2 i 1/2 = two and a half

 

1.5% = one point five percent

0.3% = (nought / zero) point three percent

 

2:1 = two to one


Wymowa działań matematycznych

 
+ (plus)
2 + 1 = 3 (two plus one equals three)

 
- (minus / take away)
5 – 3 = 2 (five minus three equals two / five take away three equals two)

 
x (multiplied by / times)
2 x 3 = 6 (two multiplied by three equals six / two times three equals six)


/ (divided by)
6 / 3 = 2 (six divided by three equals two)


Daty

Daty możemy wymawiać czytając dzień przed miesiącem lub miesiąc przed dniem:


The first of January / January the first.


Trzeba pamiętać, aby używać liczebników porządkowych:

(The first, the second, the third, the fourth, the fifth, the twenty-second, the thirty-first etc.)


Lata

Lata do roku 2000 czytamy dzieląc je na dwie części:

1965 = nineteen sixty-five

1871 = eighteen seventy-one

1999 = nineteen ninety-nine


Powyżej roku 2000 mówimy “two thousand and -” w British English:


2001 = two thousand and one

2009 = two thousand and nine

 

Waluta

$1 = a dollar

$2 = two dollars

$2.50 = two dollars fifty (bez point)

E250 = two hundred and fifty euros


Bibliografia

  • Market Leader, Pearson Longman, 2005
  • Notatki własne 

Zdjęcie: jazza, sxc.hu

 

Znasz jakieś inne zasady dotyczące wymowy liczb? Dodaj je w komentarzu :)

Licencja: Creative Commons - bez utworów zależnych