Wycieczki szkolne od A do Z

Wyjazd dziecka na wycieczkę szkolną może być przyczyną bezsenności rodziców

 

Dlatego, żeby nie martwić się na zapas i mieć pewność, że dziecko jest bezpieczne a opiekują się nim specjaliści, warto już wcześniej dokształcić się w obszarze obowiązków które spoczywają na wychowawcach i zgłębić szczegóły organizacji takiej imprezy.

Opiekun czy kierownik?
Kierownikiem wycieczki szkolnej może być każda osoba, która może wylegitymować się dyplomem wieńczącym kurs kierownika wycieczek szkolnych, posiada odpowiednie uprawnienia przewodnika turystycznego albo, alternatywnie, instruktora harcerskiego. Opiekunem zaś może minować się nauczyciel lub inna pełnoletnia osoba ma zgodę dyrektora. Kierownik odpowiada przede wszystkim za transport, wyżywienie a także zakwaterowanie uczestników wycieczki szkolnej. Musi także  umożliwić swobodny dostęp do apteczki pierwszej pomocy i  zaznajomić dzieci i młodzież z zasadami bezpieczeństwa, których muszą na wyjeździe bezdyskusyjnie przestrzegać. Kiedy wspomniana wycieczka dobiega końca, kierownik dokonuje również ostatecznego rozliczenia finansowego i podsumowania wszystkich wydatków. Z kolei zadaniem opiekuna wycieczki szkolnej jest nieprzerwana opieka nad uczniami i ścisła kooperacja  z kierownikiem w kontekście realizacji harmonogramu wycieczki. Opiekun ma także za zadanie zawsze policzyć  uczestników przed wyruszeniem w dalszą drogę z wybranego miejsca, w trakcie zwiedzania i po dotarciu na miejsce przeznaczenia.

Zasady bezpieczeństwa podczas wypoczynku
Jeśli docelowe miejsce przeznaczenia wycieczki szkolnej jest ośrodkiem wypoczynkowym nad wodą, to uczestnicy wycieczki mogą kąpać się i pływać wyłącznie w granicach wyznaczonych do tego pływalni i kąpielisk. Jeśli planujecie zorganizować naukę pływania dla uczestników wycieczki szkolnej, może mieć miejsce tylko pod kuratelą ratownika i opiekuna wycieczki, w miejscach do tego przeznaczonych. Sprzęt pływający mogą wypożyczać jedynie osoby, które mają za sobą odpowiednie szkolenie z zakresu jego obsługi a kajaki i łodzie, które mają być używane przez  uczestników wycieczek muszą być wyposażone w sprzęt ratunkowy. Alternatywnie, wycieczki piesze lub narciarskie, które odbywają się na terenach górskich położonych w obrębie rezerwatów przyrody i parków narodowych a i obszarów powyżej 1000 m mogą być prowadzone jedynie przez przewodników turystycznych. Również oni odpowiadają za treningi uczestników wycieczki szkolnej na terenach górzystych, poza trasami narciarskimi i turystycznymi.

Ciekawe wycieczki szkolne organizuje: http://www.ehschool.pl/index.php/oferta/wycieczki-szkolne.html