Wszystko, co należy wiedzieć o technikach i urządzeniach spawalniczych

Kilka podstawowych informacji na temat podstawowych technik spawania oraz urządzeń spawalniczych wykorzystywanych obecnie w przemyśle, a także na prywatny użytek.

 

Spawanie to nic innego, jak łączenie materiałów topliwych, głównie metali i ich stopów, poprzez stopienie brzegów łączonych elementów bez wywierania nacisku z dodatkiem lub bez spoiwa za pomocą ciepła. Łączenie metali różnymi metodami odbywa się przy użyciu odpowiedniej do tego celu spawarki.


Spawarka to urządzenie służące do spawania ręcznego lub automatycznego. Metody spawania, jak i same spawarki można podzielić na trzy podstawowe rodzaje: MMA, MIG-MAG oraz TIG.

 

  • MMA – to spawarki przeznaczone do ręcznego spawania elektrodą otuloną. Urządzenia te składają się ze źródła prądu stałego lub przemiennego oraz układu sterowania, przewodu z uchwytem elektrodowym, a także przewodu masowego z zaciskiem. Spawarki MMA można dodatkowo podzielić na: spawarki transformatorowe, prostowniki spawalnicze oraz spawarki inwertorowe.
  • MIG-MAG – to urządzenia służące do spawania w osłonie gazu, który to gaz może być obojętny (np. argon) lub aktywny (np. CO2). Za pomocą tych urządzeń można spawać w różnych pozycjach, a wydajność spawarki jest wyższa niż w przypadku spawarki MMA.
  • TIG – to spawarki przeznaczone do ręcznego spawania elektrodą nietopliwą. Urządzenia TIG mogą być wykorzystywane do spawania metodą MMA.

Jest bardzo wiele rodzajów spawania. Najpopularniejsze z nich to spawanie gazowe oraz elektryczne.


Spawanie gazowe jest stosowane w przypadku blach o cienkiej grubości. Ta metoda spawania polega na stopieniu brzegów blach za pomocą płomienia pochodzącego ze spalania się gazu palnego w atmosferze dostarczanego tlenu. Po stopieniu brzegów, blachy łączą się ze sobą. Jako gazu palnego najczęściej używa się acetylenu (3100 stopni Celsjusza) lub wodoru.


Spawanie elektryczne można podzielić na ręczne i automatyczne. Spawanie elektryczne polega na stapianiu metali w miejscu ich łączenia za pomocą łuku elektrycznego (6000 stopni Celsjusza), który powstaje pomiędzy spawanym materiałem a elektrodą. W spawaniu elektrycznym mamy do wyboru – prąd stały oraz zmienny. Prąd stały otrzymujemy ze spawarki wirowej oraz prostownika, natomiast prąd zmienny otrzymujemy ze spawarki transformatorowej.


Oczywiście, podczas spawania samo urządzenie spawalnicze nie wystarczy. Potrzebne są także odpowiednie akcesoria spawalnicze zapewniające bezpieczeństwo oraz wydajne i prawidłowe funkcjonowanie spawarki (np. reduktory, przyłbice, fartuchy spawalnicze).


Artykuł przygotowano we współpracy z http://www.sklep.tomsystem.pl/