Współczesne Religie Świata - Bahaizm

Współczesne Religie Świata – Bahaizm (Wiara Bahai)1


1. Dzieje

Początki babizmu / bahaizmu wiążą się z działalnością, którą prowadził Sajjid Ali Muhammad (1819-1850), zwany Babem czyli Bramą (do poznania prawdy boskiej). Ten Pers około roku 1844 założył sektę babistów i w 1847 roku ogłosił się mahdim. Jego początkowy sukces spowodował, że popadł w konflikt z władzami Persji i dominującego islamu szyickiego; rozpoczęto prześladowania babistów. W ich wyniku doszło w Persji do rozruchów w latach 1848-50. Baba uwięziono i rozstrzelano, zgodnie ze sposobem, w jaki islam rozprawia się z osobami mającymi inne zdanie w kwestiach religijnych. Bab oczywiście twierdził, że prowadzi go sam Allah (Bóg), jednak z religioznawczego punktu widzenia babizm jest mieszaniną szyizmu ismailitów, judaizmu, chrześcijaństwa i dawnych religii perskich. Po prześladowaniach i po śmierci Baba jego nieliczni już uczniowie rozpadli się na dwie grupy - azalitów, którzy wyemigrowali do Rosji i nie odegrali już znaczącej roli oraz bahaistów, skupionych wokół Baha Allacha.

Ali Husajn Nuri (1817-1892) związał się już w młodości z babizmem, co w konsekwencji doprowadziło do uznania go za "element antypaństwowy" przez władze Persji. W 1852 roku został uwięziony, a potem wygnany do Bagdadu. Po śmierci Baba prowadził dalszą działalność, aż w 1863 roku w Bagdadzie ogłosił się prorokiem zapowiadanym przez Baba i założycielem bahaizmu, przyjmując nazwę Baha Allach (Blask Allacha); na pamiątkę bahaici obchodzą święto Ridwan (od nazwy ogrodu w Bagdadzie). W 1863 roku zesłany do Adrianopola, a w 1868 roku zesłany do Akki.

Następcą Baha Allacha był jego syn Abd al-Baha. Najważniejszy dwudziestowieczny przywódca bahaitów - Szoghi Effendi - przekształcił bahaizm w misjonarską religię o zasięgu światowym. Obecnie bahaizmem rządzi 9-osobowe zgromadzenie nazywane Powszechnym Domem Sprawiedliwości (Hajfa, Izrael). Podlegają temu domowi organizacje lokalne bahaitów.

Obecna liczba bahaitów na świecie - około kilku milionów.


2. Centrum bahaizmu

Światową stolicą bahaizmu od końca XIX wieku jest dzielnica miasta Hajfa (miasto w Izraelu; około 262 tysiące mieszkańców). Znajdują się tu: grób Baba, kaplica Baba, (w pobliskiej Akce) mauzoleum Baha Allacha, groby członków rodziny założyciela bahaizmu oraz budynek Powszechnego Domu Sprawiedliwości, archiwum, biblioteka i budynki administracyjne. Bahaici wierzą, że ich część Hajfy jest początkiem siedziby światowego rządu teokratycznego.2


3. Święte księgi

Świętymi księgami bahaizmu są: Al-Kitab Al-Akdas (Święta Księga), Kitab-E Ikan (Księga Pewności) i Kalimat-E Maknuna (Słowa Ukryte) autorstwa Baha Allacha. Bardzo ważne są również - Bajan (Objawienie) autorstwa Baba i pisma Abd Al-Baha.


4. Wierzenia

Babizm był monoteistyczny - wierzył w Jednego Boga, jego emanacją na Ziemi był Bab czyli mahdi. Religia ta miała zaprowadzić nowy ład światowy - powszechne braterstwo, zniknąć miały różnice narodowościowe czy kulturowe, a w efekcie miał zostać osiągnięty trwały pokój. Bab poddał islam totalnej krytyce; krytyce poddał prawo islamu, obyczajowość, fanatyzm, rozbudowaną obrzędowość. Naczelną wartością moralną babisty było jego sumienie. Babizm przyjął się - mimo prześladowań - szczególnie wśród bogatych kupców muzułmańskich.

Bahaizm jest oczywiście również monoteistyczny, a po śmierci ciała uznaje wieczne życie duszy. Bahaici są przekonani, że z czasem ich religia zastąpi wszystkie inne. Podstawą moralności bahaizmu jest 12 przykazań. Bahaizm odrzuca kapłaństwo, rytuały, ascezę i monastycyzm (bardzo słusznie - przyp. K.A.), jest pacyfistyczny - również wobec zabijania zwierząt, bahaici są wegetarianami, potępia alkohol i papierosy. Głosi odrzucenie uprzedzeń (zwłaszcza narodowych), współpracę ogólnoludzką i powszechny pokój, powszechną edukację i niezależność badań naukowych, a także lojalność wobec państwa zamieszkania - mimo tego bahaici są prześladowani w większości krajów islamskich. Ważne miejsce zajmuje numerologia, szczególnie liczby 9 i 19.

Bahaici są orędownikami globalizacji - postulują rząd światowy, jeden język dla całej ludzkości i jedną walutę.


Zobacz również:


Narodowe Zgromadzenie Duchowe Bahaitów w Polsce.


Religious Movements Homepage


Baháí -krok ku laicyzacji ludzkości


Co to jest Wiara Baha'iKrzysztof Ateista

Przypisy:
1. Większość informacji w artykule pochodzi z: Religia. Encyklopedia PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003


Na podstawie haseł:

- Bab Religia. Encyklopedia PWN. T. 1
- babizm Religia. Encyklopedia PWN. T. 1
- Baha Allah Religia. Encyklopedia PWN. T. 1
- bahaizm, Marek M. Dziekan, Religia. Encyklopedia PWN. T. 1
- Hajfa Religia. Encyklopedia PWN. T. 4

2. I tu cała sympatia do bahaitów ze strony niewierzących się ulatnia ...

Bibliografia:

1. Baha'u'llah Die verborgenen Worte: Baha'i-Gebete, Hofheim-Langenhain 1978.
2. E.G. Browne, Materials for the Study of the Babi Religion, Cambridge 1918.
3. W. McElwee Miller, The Baha'i Faith: Its History and Teachings, Pasadena 1984.
4. L. Żuk-Łapińska, Religia Baha'i, Kraków 1993.

 

 

źródło: ateista.pl 

 

Autor: Krzysztof Ateista