Wolność i Niepodległość Polski !

 

 

Obraz może zawierać: tekst

 

DOMAGAMY SIĘ OD PREZYDENTA RZECZ POSPOLITEJ ORAZ RZĄDU POLSKIEGO ZAJĘCIA STANOWCZEGO STWNOWISKA W KWESTJI OBRONY POLSKIEJ SUWERENNOŚCI WOBEC ATAKU UNIJNYCH INSTYTUCJI NA POLSKIE PRAWO DO STANOWIENIA SUWERENNYCH USTAW I PRAW NIE BĘDĄCYCH W JURYZDYKCJI INSTYTUCJI UNIJNYCH.
Walczymy o suwerenność i niepodległość Polski!
Jako suweren i obywatele Polski domagamy się odrzucenia w całości narzuconego stanowiska TSUE w kwestii wstrzymania reformy sądownictwa w naszej ojczyźnie.
W myśl traktatów żadna instytucja unijna nie ma prawa dyktować Polsce jako suwerennemu państwu treści stanowionego w Polsce prawa.
Domagamy się od rządu Polskiego oraz prezydenta odrzucenia w całości stanowiska TSUE!
Przypominamy przy tym że do stwierdzenia zgodności lub jej braku z zapisami konstytucji poszczególnych ustaw w Polsce stosuje się wyroki Polskiego trybunału konstytucyjnego a nie Europejskich instytucji Jest to złamanie konstytucyjnego prawa Polskiego.
Protokół nr 30 do Traktatu Lizbońskiego, znany jako Protokół Brytyjski. Polska przystąpiła do Protokołu Brytyjskiego w 2008 roku. Był to warunek sejmowej ratyfikacji Traktatu Lizbońskiego postawiony przez PiS.
Artykuł 1
1. Karta nie rozszerza możliwości Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ani żadnego sądu lub trybunału Polski lub Zjednoczonego Królestwa do uznania, że przepisy ustawowe, wykonawcze lub administracyjne, praktyki lub działania administracyjne Polski lub Zjednoczonego Królestwa są niezgodne z podstawowymi prawami, wolnościami i zasadami, które są w niej potwierdzone.
2. W szczególności i w celu uniknięcia wątpliwości nic, co zawarte jest w tytule IV Karty nie stwarza praw, które mogą być dochodzone na drodze sądowej, mających zastosowanie do Polski lub Zjednoczonego Królestwa, z wyjątkiem przypadków gdy Polska lub Zjednoczone Królestwo przewidziały takie prawa w swoim prawie krajowym.
Artykuł 2
Jeśli dane postanowienie Karty odnosi się do krajowych praktyk i praw krajowych, ma ono zastosowanie do Polski lub Zjednoczonego Królestwa wyłącznie w zakresie, w jakim prawa i zasady zawarte w tym postanowieniu są uznawane przez prawo lub praktyki Polski lub Zjednoczonego Królestwa.
Jednym słowem, mamy obecnie do czynienia z manipulacją przez SN RP Doktorowie nauk prawnych owinięci togami sędziów najwyższego sądu w państwie nie wiedzieli, że Protokół Brytyjski wyłącza jurysdykcję TSUE w sprawach, o które pytają?
Jeżeli kiedykolwiek był argument za opcją zerową w polskim SN, to właśnie ten.
Domagamy się więc obrony Polskiej suwerenności!!!

 

Autor: facebook