Windykacja: metody bankructwa firm

Bardzo często zdarza się, że ktoś kto ma długi, udaje, że nie ma ich z czego z płacić. Ukrycie majatku nie jest przedsięwzięciem wielce skomplikowanym, a wierzyciel w takim wypadku często stoi na z góry przegranej pozycji. Jak temu można zaradzić ?
Dobrze jest zapoznać się z metodami pozbywania sie kapitału i nauczyć się rozpoznawać kiedy taka sytuacja następuje.
Dłużnicy stosują wiele sposobów aby uniknąć spłaty swoich zobowiązań. Poniżej podajemy kilka sposobów "pozbycia" się majatku firmy, których poznanie leży w interesie wierzyciela.
Wyprowadzenie majątku obejmuje praktycznie wszystkie składniki; nieruchomości, ruchomości, środki trwałe, prawa majątkowe, wartości niematerialne i prawne, towary.
Często ze spotykanych metod jest zakładanie nowych firm i przenoszenie transfer na nie składników majątku. Odbywać się to może poprzez zakup akcji lub udziałów, które są mniejsze niż wartość przedsiębiorstwa, aportowanie nieruchomości dądź innych składników majątku.Dłużnik wnoszący aport do nowej spółki, stara się by w zamian nie uzyskać większości udziałów lub głosów które miały by wpływ na jej działalność. Reasumując- w tym wypadku dłużnik nie zaniżając majątku własnej firmy legalnie wykorzystuje go do prowadzenia działalności poza nią. Innym sposobem jest płacenie firmie zewnętrznej znacznie wyższych kwot za usługi. Może to mieć miejsce np przy sporządzaniu biznesplanów korzystanie z konsultingu, sprzątaczek itp. Najczęściej firma zewnętrzna ma powiązania z dłużnikiem.
Kolejny sposób to udzielanie fikcyjnych pożyczek lub wyrażanie zgody na np. wysokie koszty umowne przy projektach realizowanych przez dłużników na rzecz innej firmy.
Często spotyka się działania dłużników zmierzające do obciążenia majątku na rzecz osób trzecich. Ponieważ są to hipoteki lub przewłaszczenia uniemożliwiają w przyszłości syndykowi wprowadzenie ich do masy upadłościowej.
Wyprowadzić majątek z firmy można także poprzez zakup nieruchomości ruchomości lub środków trwałych po znacznie zawyżonych cenach, lub sprzedaż majątku po znacznie zaniżonych cenach firmie zewnętrznej / tzw. krzak/ lub podstawionej osobie, która z kolei dokonuje natychmiastowej dalszej sprzedaży już po cenie rynkowej. Inny sposób to świadczenie fikcyjnych usług na rzecz dłużnika przez inną firmę, która wystawia znacznie zawyżone faktury.
Inny sposób to wnoszenie przez dłużnika formalnych zastrzeżeń co do zapisów umowy tuż przed terminem spłaty zobowiązania. Część potencjalnych dłużników stara się także wprowadzić do umowy najczęściej w nierzucającej się formie zastrzeżenia uniemożliwiającego cesję wierzytelności i naliczanie odsetek od sumy długu.
W obrocie gospodarczym spotyka się także metodę polegajacą na ustanawianiu rozdzielności majątkowej przez małżeństwa, które prowadzą działalność gospodarczą.

 

Źródło: http://animatek.w.interia.pl/bankructwo.html