JustPaste.it

Wieczny silnik molekularny Potapowa

Opracowanie: Dariusz Nowak
Współpraca: Wiesław Matuch

O pierwszym w świecie silniku molekularnym zbudowanym pod kierownictwem akademika Potapowa w Zakładach im. Diegtariewa s.a.

O silniku molekularnym Potapowa

2772110b8fced4ee7a63d9facbd36e34.jpg

Fot. Silnik Potapowa

W tym linku informacja o pierwszym w świecie silniku molekularnym zbudowanym pod kierownictwem akademika Potapowa w Zakładach im. Diegtariewa s.a.

http://www.zid.ru/ru/products/

Przewidywany czas pracy silnika bez użycia paliwa: 30 lat.

Zastosowanie: w transporcie, produkcji energii.
Zakłady Diegtariew przyjmują zamówienia na zbudowanie autonomicznych kompleksów o mocy 1 MW na bazie tego silnika!
Telefon; Rosja (09232) 918-03

9beb90f909ca1eae2c44470461d16674.jpg

Fot. wieczny silnik - wygląd zewnętrzny

Silnik wieczny Potapowa - wprowadzenie znajduje się w tym linku:

http://www.universalinternetlibrary.ru/book/potapov/vvedenie.shtml

Faktycznie wynalazek ten jest oparty jak sam w innej publikacji oświadczył na wyciągniętych z szafy wcześniejszych badaniach nad teoriami Schaubergera

e8a413521f881bd479ae437f8102a570.jpg

Fot. Wiktor Schauberger (1885-1958) przy prototypie elektrowni wirowej opartej na jego własnych teoriach wirów (1955).

Silnik Potapowa to właśnie jej współczesna wersja powstała po odszyfrowaniu zagadek, które Schauberger zabrał ze sobą do grobu.

2d66e758ebc36ce200aa4091f0356757.jpg

Zdjęcie przedstawia jeden z eksperymentów dotyczących uzyskiwania energii z wirów wodnych.

Ważniejsze podpunkty opracowania rosyjskiego w skrócie.

4.5 Możliwości wydzielania energii więzi przy wirowaniu ciał.

Relatywne uogólnienie teorii wirów było znane jeszcze w latach 20-tych ub wieku, a do lat 90-tych nie tylko nikt nie ujawnił o odkryciu promieniowania elektromagnetycznego i innych zjawisk wydzielania energii przy wirowaniu ciał makroskopowych, ale nikt też nie postawił pytania o konieczności takich badań.

4.3 Zagadkowe pola torsyjne.

Szypow i Akimow uzgodnili ze nośnikiem wzajemnych oddziaływań jest neutrino. Nigdy ci autorzy nie nazwali neutrina tachionami i dlatego nie kazali mówić o transcendentalnych neutrinach, a pisali ze w jakości kwantów pola torsyjnego występują niskoenergetyczne reliktowe neutrina. Za to narazili się na krytykę ujawniającą wynikające z tego zaprzeczenia. Jedna z nich to to, że prędkość reliktowych kosmologicznych neutrin równa się prędkości światła a teoria Szypowa potrzebowała licznego rozpowszechnienia pól torsyjnych. Z tej teorii wynikało ze szybkość rozchodzenia się pól torsyjnych jest 9x większa od prędkości światła w próżni.

Szypow i Akimow mówią, że pierwszym eksperymentalnym potwierdzeniem tego, że rezultaty obserwacji astronomicznych astronoma Kozyriewa przedstawione w 1976r. Kozyriew obserwował gwiazdy przez teleskop-reflektor, zakryty nieprzenikliwym dla fal elektromagnetycznych, dachem.

Odkrył, że kiedy teleskop był skierowany w niektóre części nieba oporność na ciepło opornika, umieszczonego płaszczyźnie fokalnej zmienia się. Takie sygnały rejestrował przy 3 położeniach teleskopu:

1.kiedy kierunek zgadza się z optycznym położeniem obiektu (gwiazdy/galaktyki). Przy tym sygnał idzie razem ze światłem <z przeszłości> bo światło gwiazdy zostało wypromieniowane przez nią kilka lat temu i cały czas był w drodze do nas.

2.kiedy kierunek odpowiadał prawdziwemu (obliczeniowemu) położeniu obiektu w momencie obserwacji ( sygnał dzisiejszy)

3.kiedy kierunek odpowiadał położeniu obiektu na ten moment, kiedy światło wypromieniowane w momencie oglądania go z Ziemi dopiero doleci (sygnał z przyszłości). Było to przyjęte ze sceptycyzmem i 10 lat nikt o tym nie wspominał, bo było to nieprawdopodobne. W 1990r grupa astronomów pod kierunkiem akademika Lawrienjewa i niezależnym od nich Pugaczem z Kijowa potwierdziła obserwacje Kozyriewa. Stronnicy teorii pól torsyjnych interpretowali te rezultaty jako obserwacje przekazu sygnałów przez pola zakrzywione wirującymi gwiazdami i galaktykami.

Dalej:
znaczy to, że będące nosicielami oddziaływań sekretnych niskoenergetyczne wirujące (dysponujące spinem) neutrina mogą odlecieć od nas w przyszłość, i zostać tam transcendentalnymi, kręcić się do tyłu zarówno w przestrzeni jak i w czasie.

W teorii tachionów nazywa się to inwersja.

Szypow i Akimow potwierdzają ze pola torsyjne zmieniają orientacje spinu elektronów w naświetlanym promieniowaniem torsyjnym materiale.

Związana z tym jest:

6.4 Hipoteza przeciwpotoku w wirach (turbina Schaubergera)

p.12 Teoria ruchu wyjaśnia efekt Schaubergera tak ze wirujący strumień wody zmusza cześć energii cieplnej molekuł będący wewnętrzną energia strumienia, do pozostania w wirującym strumieniu, ma przechodzić w energie kinetyczna ruchu w kierunku prostopadłym do stycznej prędkości skręcania wokół osi wirującego strumienia. Ostatniego wymaga prawo zachowania momentu ilościowego ruchu strumienia. A prawo zachowania impulsu wokół jego osi wirowania wymaga, by przy tym pojawił się przeciwpotok, lub powstało osiowe promieniowanie fotonów lub neutrina, kompensujące zmiany wydłużonego impulsu strumienia.

(stad charakterystyczne zmiany barwy przez tzw. UFO co twierdziłem już 2 lata temu)

Dalsze rozdziały
-7.1 Wieczne silniki
-9.1 Skąd energia we wodzie?
10.1 Zimna synteza jądrowa.
15.1 Ciepłogenerator wirowy
19.2 Jak zbudowana jest elektrociepłownia kwantowa.
22.1 Czy woda może być paliwem?

Zakłady im. Diegtariewa w St.Petersburgu oferują do spraedaży tzw. wieczny silnik Potapowa.

Twierdzą jakoby przez 30-50 lat obywał się bez korzystania z paliw, a jego przeznaczenie jest możliwe do wykorzystania do transportu i do produkcji energii.
Gdyby się okazało ze jest to w pełni sprawne i działające urządzenie może stanowić przełom dla ludzkości.

Problemem jest bowiem to, że o ile założenia teoretyczne pod to urządzenie powstawały przez ok 30 lat w byłym ZSRR i były najkosztowniejszym programem badań naukowych w historii ludzkości (dla przeciwwagi taki sam program był w USA) i faktycznie wydaje się że w świetle publikowanych teorii, nie można mieć już wątpliwości, że tak było, to znając tradycyjnie już rosyjska technikę wykonywania przedmiotów masowego użytku, można mieć już wątpliwości....

Co prawda już raz w historii tego typu agregaty były możliwe do skonstruowania w latach 30-ych ub. wieku, ale przeszkodziła w tym 2 Wojna Światowa, a teoria w oparciu o którą powstał ten wynalazek opracowana w latach 20-tych, została zaadoptowana do zbudowania maszyn latających tzw. latających talerzy potocznie zwanych UFO dla ukrycia tego zjawiska .

W tej chwili sugerowana cena za 1kW (1,36 KM) mocy urządzenia wynosi 500 USD ale sądzę, że przy produkcji seryjnej na masowa skale mogłaby być znacznie niższą.

Należy tu tylko wspomnieć że tak jak było powiedziane na posiedzeniu specjalnej Komisji Senatu USA w 2000r  ze kraje które jako pierwsze uzyskają dostęp i wdrożą te ciągłe jeszcze ściśle tajne technologie, uzyskają zaskakujący skok ekonomiczno-technologiczny wyprzedając znacznie pozostałe .

Kontynuacja o silniku:

1.STRELJAC? NU NADA! (strzelać? ależ oczywiście)
2.SILNIK POTAPOWA (kontynuacja)
3.ROZRYWKA PRZED BURZA (technologiczna)

1.STRELJAC? NU NADA! (strzelać? ależ oczywiście)

W linku poniżej znajduje się ponowna wypowiedz pana Anatola Kornukowa, byłego dowodzący obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej Rosji, doradzającą obecnemu jej dowództwu jak najszybsze rozprawienie się z samolotami naruszającymi przestrzeń powietrzna kraju:

http://news.pravda.ru/politics/2004/03/29/61623.html

Widocznie procedury te głęboko zapadły temu obywatelowi w pamięć począwszy od 1983r....

2.SILNIK POTAPOWA (kontynuacja)

jak przed chwila się dowiedziałem 21 października ujawniono w Rosji ze niedługo odbędzie się w Sankt Petersburgu publiczna prezentacja tego urządzenia o mocy 37kW. Jest to po prostu miniaturowa wersja urządzenia które miało napędzać przed laty pierwsza generacje radzieckich dysków antygrawitacyjnych, powstałych na podstawie dziś ciągle jeszcze ściśle tajnej teorii wirów Schaubergera.

Parametry w jakich zachodzi samoczynnie powtarzająca się reakcja są ściśle tajne, jednak udało mi się przed 1,5 roku poznać te parametry odnośnie wody które są następujące:

temperatura wody 3,14 st C oraz częstotliwość wirowania 20-30.000/minutę, aby reakcja określana jako tzw. życiowa następowała w sposób ciągły, samoczynny, bez dostarczania po jej jednorazowym rozpoczęciu dodatkowych porcji energii rozruchowej.

(Ten silnik działa w oparciu o wir powietrzny-najprostsza wersje efektu Schaubergera, która również miała napędzać samolot EKIP, jednak charakteryzuje się tym ze w tym wypadku nie zachodzi, przynajmniej nic mi na ten temat nie wiadomo, silne promieniowanie rentgenowskie jak w wirach wodnych.)

3. ROZRYWKA PRZED BURZĄ (technologiczna)

Znalazła się też informacja o tym jak przygotowania do lotu na Marsa w 1963, a więc badania nad długotrwałymi lotami kosmicznymi zamaskowano w jednym z budynków w centrum Moskwy jako odział milicji.....

(Informacja ujawniona z okazji 40-lecia istnienia instytutu)

017c173ee3bbe5f434f4e7bf4611a8e4.gif

Potapow otrzymuje dyplom Państwowy

e4bab1f10169a2010bfab4da12939b5f.gif

Potapow otrzymuje dyplom od Clintona

1e485e45b4ed58f299bb1c282519d4b4.jpg

Z prawej strony Potapow

500261ed97aa736d1cc402a1e559a5dc.jpg

Potapow otrzymuje dyplom od Popa

Inne zdjęcia:

ce764301ec8127b0d9d4b51a0d22faf6.jpg

9c467110aba9e27122f3914f29950395.jpg

7b80431c49005b9128fec2f8aa73034b.jpg

867c2c1b6cc5aa41e32d9521c4b84d88.jpg

67a646d3c89f86e9158df3e2fb43c70f.jpg

9c031e8836701fd3ad62d8a92188336c.jpg

 

Źródło: http://www.sm.fki.pl/SMN.php?nr=wieczny_silnik_patapowa