Wiara - moje rozważania

Pragnę i ja podzielić się z wami swoimi spostrzeżeniami na temat wiary.

 

 

 

Wiara (jak ja to widzę) jest potężnym strumieniem energii, Który oczyszcza i ożywia naszą duszę, jeżeli oparta jest na solidnych Fundamentach jakimi są miłość i nadzieja oraz ufność.

Taka wiara uruchamia w przestrzeni duchowej, być może na zasadzie rezonansu Boską odpowiedź na nasze zawołanie.

Taka wiara jest otwarciem się na pełnię naszego Człowieczeństwa, albowiem jesteśmy również Istotami Duchowymi i  tylko w pełnym porozumieniu ( ale nie niewoli ) z Bogiem możemy dopełnić naszą duchową edukację.

Przy czym obdarowani tak cudownym instrumentem, nie dostaliśmy nakazu jego wykorzystywania, lecz wolną wolę i możliwość ustanawiania własnej drogi.

Moja wiara nie jest oparta na dogmatach, ale na współdziałaniu z Boską Energią, która mnie stworzyła i prowadzi. Jest dialogiem między dzieckiem a rodzicem, wsłuchiwaniem się we wskazówki i pilną obserwacją, bo Bóg przemawia do mnie całym światem, który stworzył, ludźmi, których spotykam oraz również snami. Jak ten wspaniały sen, ogromnej postaci Jezusa otoczonej złotym światłem wszechogarniającej i pełnej zrozumienia dla nas Ludzi miłości  i jego słowa „Otwórz oczy, po prostu otwórz oczy”.

Ogromny zamęt i radość wywołał we mnie ten sen i skłonił do własnych poszukiwań.

Moja wiara widzi zatem, że  jesteśmy zanurzeni w Boskiej Energii, która cały czas Nas stwarza i ożywia, otwierając przed Nami jako Ludźmi nieograniczone możliwości, tylko trzeba to zobaczyć, otwierając własną duchowość.

Taka wiara bez problemu widzi bliźniego w każdym człowieku i solidarność z każdą żywą istotą, ale nie pozbawia zdrowego rozsądku.

Taka wiara porządkuje spojrzenie na własne życie i uwalnia od balastu pomawiania o bezsens egzystencji.

Taka wiara wyzwala ogromną radość z możliwości pobierania duchowych nauk tu na Ziemi oraz wyzwala wdzięczność Bogu.

Taka jest moja wiara, która niczego  Ci nie nakazuje, tylko dzieli się z Tobą tym co sama doświadczyła.

 

 

Zdjęcie z zasobów Google