Wiara Baha'i

Podstawowa informacja

 

"DOBROBYT LUDZKOSCI, JEJ POKÓJ I BEZPIECZENSTWO SA NIEOSIAGALNE DOPÓKI DOKÓTY JEJ JEDNOSC NIE JEST MOCNO USTANOWIONA."

-Bahá'u'lláh-

7cd75c893aa0110b3098875309310355.jpg

Bahá'u'lláh jest Prorokiem- Założycielem Wiary Bahá'í, najmłodszej z niezależnych religii świata. Liczy ona ponad 6 milionów wyznawców na świecie, którzy są rozprzestrzenieni w przeszło 235 krajach i terytoriach.

Czym jest Wiara Bahá'í?

"Wiara Bahá'í podtrzymuje jedność Boga, uznaje jedność Jego Proroków i wpaja zasadę jedności i całości rasy ludzkiej. Proklamuje konieczność i nieuniknioność zjednoczenia ludzkości."

Wiara bahá’i uczy, że prawda religijna jest postępowa a nie ostateczna. Bóg nazywany przez ludzi różnymi imionami – prowadzi ludzkość za pośrednictwem szeregu Uniwersalnych Nauczycieli, którzy kolejno objawiali swoją misję zgodnie z potrzebami czasu i miejsc, w których nauczali. Posłańcy ci przynosili nowe nauki, które z biegiem czasu dały podwaliny nowych cywilizacji. Wśród nich można wymienić wielkich założycieli religii świata jak Kriszna, Mojżesz, Zaratustra, Budda, Chrystus czy Mahomet. Bahaici uznają także dwóch nowych Nauczycieli – Bába i Bahá’u'lláha. Ich nauki dane są ludzkości na dzień dzisiejszy.

f6095998c1ead3986c4ed009b7e8f7ee.jpg

Boscy Posłańcy zawsze głosili te same duchowe i moralne prawdy. Społeczne prawa i zasady, jakie zalecali, były jednak dostosowane do warunków epoki i kultury, w której żyli ich wyznawcy.

Jeżeli jest jakieś jedno słowo, które oddaje istotę nauk wiary bahá’i, to słowem tym jest „jedność”.

Kim jest Bahá'u'lláh?

Bahá'u'lláh jest Posłańcem Bożym na ten wiek i Obiecanym wszystkich religii. Cierpiał on 40 lat wiezienia. Wygnany z Teheranu w Iranie do Konstantynopola/Istambułu, a następnie do Adrianopola/Edirne w Turcji, ukończył Zycie w Akce na Ziemi Świętej  w 1892 roku. Bahá'u'lláh znaczy "Chwała Boża".

"Oto Dzień, w którym ludzkość spoglądać może na Twarz i słyszeć Glos Obiecanego. Zaprawdę, wielki to Dzień! Aluzje poczynione do niego w świętych Pismach jako do Dnia Bożego przyświadczają jego wielkości. Dusza każdego Proroka Bożego, każdego Boskiego Posłańca, była spragniona owego wspaniałego Dnia."

Bab

Báb był Poprzednikiem Bahá'u'lláh'a. Jest on Posłańcem Bożym, który przygotował ludzi na przyjście Bahá'u'lláh'a. Ogłosił Swoja Misje w 1844 roku, w Szirazie w Iranie . Po sześciu latach cierpień i wiezienia, umarł śmiercią męczeńską. Jego wyznawcy byli prześladowani i ponad 20,000 z nich zginęło na egzekucjach. Báb znaczy "Brama".

Abdul-Baha

'Abdu'l-Bahá , najstarszy syn Bahá'u'lláh'a, był Przykładem nauk Bahá'u'lláh'a i został wyznaczony na wyłącznego Interpretatora Jego Pism. On także cierpiał wiezienie z Bahá'u'lláh'em. 'Abdu'l-Bahá znaczy "Sługa Boży".

Czego naucza Wiara Bahá'í?

Jedność Boga

"Nie ma żadnej wątpliwości, ze narody świata, jakiejkolwiek rasy czy religii, czerpią swoja inspiracje z jednego niebiańskiego Źródła i są poddanymi jednego Boga."

Jedność religii

"Celem religii, jak zostało objawione z nieba Boskiej, świętej Woli jest ustanowić jedność i zgodę pomiędzy narodami świata."

"Każde Boskie Objawienie zostało zesłane w sposób przystający do okoliczności wieku, w którym ono sie ukazało."

"Bądź pewien, ze w każdym Dniu światło boskiego Objawienia zostało doręczone ludziom w bezpośredniej proporcji do ich duchowej możliwości."

"Wiedz zaprawdę, ze esencja wszystkich Proroków Bożych jest jedna i ta sama. Ich jedność jest absolutna. Bóg, Stwórca, mówi: Nie ma jakiejkolwiek różnicy wśród Nosicieli Mojego Przesłania."

Jedność ludzkości

"O Dzieci Człowiecze! Zali nie wiecie dlaczego z jednej was ulepiliśmy gliny? By nie wynosił sie nikt z was ponad innego. Rozważajcie po wszystkie czasy w sercach waszych, jak zostaliście stworzeni. Żeśmy stworzyli was z jednej i tej samej materii, przeto sie godzi wam być jako jedna dusza, chadzać jednymi stopami, jadać jednymi ustami i mieszkać w jednym kraju, aby przez czyny wasze i postępki znaki jedności oraz istota wewnętrznej swobody objawione zostały z głębi duszy waszej. Oto rada Moja wam dana, o synowie światłości. Baczcie na rade te, byście zyskali owoc świętości z drzewa cudownej chwały."

"Wyście wszyscy liśćmi jednego drzewa i kroplami jednego oceanu."

"Bądźcie jak palce jednej dłoni, członki jednego ciała."

27dd6a2def0c91036ced12627f36f9d5.gif

Religia powinna być przyczyna miłości i przywiązania

"Religia powinna zjednoczyć wszystkie serca i spowodować by wojny i dysputy znikły z powierzchni ziemi, narodzić duchowość i przynieść życie i światło każdemu sercu. Jeśli religia staje sie przyczyna niechęci, nienawiści i podziału, byłoby lepiej i bez niej, i wystąpienie z takiej religii byłoby aktem prawdziwie religijnym."

Eliminacja uprzędzeń

"... religijne, rasowe, narodowe czy polityczne uprzedzenia, są wszystkie podważeniem podstaw ludzkiego społeczeństwa, wszystkie prowadza do przelewu krwi, wszystkie kończą sie ruina ludzkości. Tak długo jak długo będą one trwały, zagrożenie wojny będzie istnieć.”

Cel życia

"Wszyscy ludzie zostali stworzeni by nieść naprzód stale postępującą cywilizacje... Nie godzi sie człowiekowi by postępował jak zwierze na polu. Cnoty, które przystoją jego godności to wyrozumiałość, miłosierdzie, współczucie i pełna miłości łagodność w stosunku do narodów i plemion ziemi."

Potencjał człowieka i ważność edukacji

"Postrzegaj człowieka jako kopalnie bogata w klejnoty o nieocenionej wartości. Edukacja sama w sobie może spowodować by objawiła ona swoje skarby i pozwolić ludzkości na czerpanie z nich korzyści."

Samo-edukacja

"Jak mogłeś zapomnieć o własnych bledach i zajmować sie bledami innych? Ten, kto tak czyni, potępiony jest przeze Mnie."

"Święci Objawiciele Boży zostali zesłani by uwidocznić jedność ludzkości. Po to cierpieli niezliczone dolegliwości i troski, aby wspólnota spośród różnorodnych narodów mogła sie żebrać w cieniu Słowa Bożego i żyć jako jedna, i móc z zachwytem, i radością, zademonstrować na ziemi jedność ludzkiego rodzaju."

Bahá'u'lláh objawił duchowe i społeczne nauki i prawa, które ludzkość potrzebuje dla rozwiązania problemów tego wieku. We wspólnocie bahaickiej nie ma kleru i duchowieństwa. W zamian, istnieją instytucje na poziomie lokalnym, narodowym i międzynarodowym, z których każda liczy dziewięciu członków wybieranych w wyborach.

Wybrane cytaty

"Zanurzcie sie w oceanie Mego słowa, abyście rozwiązali jego tajemnice i odkryli wszystkie perły mądrości, które leżą ukryte w jego głębinach. Baczcie byście nie wahali sie w swej determinacji by przyjąć prawdę tej Sprawy."

"Recytujcie wersety Boże każdego ranka i wieczora."

"Gdy ktoś recytuje w zaciszu swej komnaty wersety objawione przez Boga, anioły - wysłannicy Wszechmogącego zaniosą w dal won słów wypowiadanych ustami jego, powodując drżenie serca każdego prawego człowieka. Nawet jeśli z początku będzie on nieświadom efektu, jaki one wywierają, to jednak, moc zesłanej mu laski wcześniej czy później wywrze wpływ na jego dusze."

Wszystkie cytaty pochodzą z Pism Wiary Baha’i

www.bahai.org.pl