W domu i w zagrodzie czyli Windows Live z bliska.

Scentralizowane usługi internetowe cieszą się coraz większym powodzeniem. Możliwość zarządzania swoim kontem i różnymi zasobami z poziomu niemal każdego komputera sprawia, że coraz więcej użytkowników sięga po tego typu rozwiązania. Jednym z nich jest promowany przez Microsoft Windows Live (http://get.live.com).

Otwarta oficjalnie w listopadzie 2005 roku usługa jest ciągle na etapie rozwoju, ale nic nie stoi na przeszkodzie aby już teraz aktywnie korzystać z jej funkcji. W przypadku Windows Live użytkownik ma zresztą dwa poziomy usług. Podstawowa opiera się wyłącznie na internetowym profilu o wszechstronnej możliwości korzystania, natomiast rozszerzona zakłada instalację na komputerze paru dodatkowych modułów, które rozszerzają internetową wersję usługi bądź wprowadzają do niej jeszcze różne dodatkowe elementy.

Korzystanie z Windows Live wiąże się oczywiście z założeniem indywidualnego konta. Całość jest mocno zintegrowana z innymi niezależnymi usługami oferowanymi przez Microsoft, takimi jak choćby komunikator MSN czy poczta Hotmail, dlatego jeśli mamy już konto w którymś z tych serwisów, to login i hasło automatycznie staje się także przepustką do Windows Live i wszystkich pokrewnych usług - tzw. Live ID. W przeciwnym wypadku musimy w pierwszej kolejności dokonać stosownej rejestracji, np. zakładając skrzynkę pocztową w serwisie Hotmail (get.live.com/mail/overview) lub rejestrując konto w MSN (pl.msn.com). Ze strony głównej - home.live.com, poleceniem „Zarejestruj”, przechodzimy do formularza logowania z użyciem posiadanego już Live ID, albo otwieramy stronę Hotmail lub MSN i zakładamy tam konto.

Dostępne na stronie usługi zgrupowano wstępnie na trzy sektory. Hotmail koncentruje usługi komunikacyjne związane z pocztą, przechowywaniem kontaktów i wymianą informacji za pośrednictwem komunikatora MSN. Z uwagi na brak kompatybilności z innymi sieciami IM, komunikator Microsoftu nie cieszy się jednak u nas wielką popularnością. Zarządzanie kontaktami także jest ograniczone jedynie do osób posiadających konto w Hotmail lub MSN, co praktycznie izoluje użytkowników komunikatora od pozostałej społeczności Internautów

Najciekawiej prezentują się usługi zgrupowane w sektorze „Spaces”. Można tu gromadzić kontakty, tworzyć efektowne okolicznościowe strony z multimedialnymi elementami graficzno filmowymi, pisać blogi lub udostępniać pliki i zakładać fotograficzne galerie na wirtualnym dysku SkyDrive. Serwis udostępnia na ten cel aż 5 GB przestrzeni, na której można magazynować wszelkiego typu pliki. Zgromadzone informacje można przy tym klasyfikować jako publiczne lub tylko prywatne.

b0c45be83761f83b77f49b639bb9b609.jpg

Według deklaracji Microsoftu, usługi Windows Live dostępne są praktycznie z każdej platformy systemowej i każdej przeglądarki. Zarządzanie zgromadzonymi informacjami jest więc możliwe z dowolnego komputera mającego dostęp do sieci. Publikacja i wstępna edycja udostępnianych treści jest jednak o wiele wygodniejsza, jeśli zdecydujemy się zainstalować na komputerze kilka dodatkowych programów. Wszystkie zintegrowano w jednym instalatorze, który możemy pobrać ze strony http://get.live.com/WL/desktop. W pierwszym etapie instalacji użytkownik może wybrać, które elementy zestawu chce umieścić w systemie. Tu należy zaznaczyć, że ściągnięty ze strony Windows Live instalator zawiera jedynie wstępny konfigurator. Poszczególne, wybrane przez użytkownika programy ściągane są dopiero z sieci i na bieżąco doinstalowywane (wymagane jest połączenie z Internetem). Menadżer instalacji informuje przy tym, jaką wielkość mają poszczególne narzędzia.

797877aba659b906b2a46c8780b87d23.jpg

67a0a7a714c61dc5cc2d2c7972e8ddce.jpg

Najciekawszym elementem pakietu aplikacji jest program pocztowy Windows Live Mail. Jest najluźniej związany z samą usługą, a zarazem najbardziej otwarty na swobodną konfigurację. Pocztowy klient pod wieloma względami dyskwalifikuje starego Outlook Ekspresa a wygodą obsługi nawet Thunderbirda. Może obsługiwać konta pocztowe dowolnych dostawców, czytać grupy dyskusyjne i kanały RSS oraz bardzo sprawnie filtrować i segregować wiadomości. Funkcje i ich konfiguracja zbliżone są do systemowego Expressa, aczkolwiek tu znajdziemy jeszcze rozbudowaną paletę ustawień odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. M.in. automatyczne odsortowywanie spamu na podstawie różnych poziomów czułości, czarne i białe listy nadawców, ochrona przed wirusami i phishingiem, blokowanie załączników, szyfrowanie poczty, cyfrowe identyfikatory a także filtry blokujące wiadomości w wybranych językach lub z wybranych domen najwyższego poziomu.

 5eb0589393d8aa1dff7effdb7166de5b.jpg

Pocztowy klient pozwala także dość swobodnie manipulować położeniem paneli w oknie programu. Poza tym każde założone w programie konto pocztowe ma oddzielną grupę folderów (wiadomości odebrane, wysłane itp.), które dodatkowo można rozbudowywać i rozmieszczać w nich automatycznie wybraną przez filtry pocztę. Unikalną wręcz cechą klienta jest natomiast możliwość kolorowania folderów z poszczególnych kont pocztowych (do wyboru jest siedem wariantów kolorystycznych).

11adaa88d2deb46da70ae0f8aa790465.jpg

Windows Live Mail w połączeniu ze zdalnym kontem użytkownika to bardzo sprawne narzędzie do dystrybucji plików graficznych w formatach: .jpg, .png, .gif lub .bmp. Klient posiada specjalny tryb wysyłania poczty z obrazkowymi załącznikami. W wiadomości pocztowej automatycznie umieszcza jedynie miniaturki zdjęć, a oryginały kopiuje na zdalne konto. Nadawca ma przy tym kontrolę nad jakością udostępnianych zdjęć. Może określić, czy na serwer mają być kopiowane zdjęcia w oryginalnej wielkości czy też program ma je nieco zmniejszyć. Zależnie od wybranej wartości, klient na bieżąco przelicza ciężar wszystkich grafik, a w czasie wysyłania wiadomości informuje w przybliżeniu, ile czasu zajmie cały transfer. Nadawca zdjęciowej przesyłki może przy tym wprowadzić różne urozmaicenia do wklejanych miniaturek lub poddawać je prostej edycji: nakładanie owalnych lub prostokątnych ramek, autokorekta kolorów, obrót o 90 stopni. Odbiorca wiadomości dostaje natomiast na swoją skrzynkę pocztową niewielkich rozmiarów list z miniaturkami, z których każda zlinkowana jest z oryginalnym zdjęciem. Klikając na miniaturkę inicjowany jest domyślny menadżer kopiowania plików, którym zapisujemy oryginalną grafikę na dysk. Odrębny link w wiadomości może także otworzyć stronę www ze slajdową prezentacją wszystkich grafik. Jeśli natomiast programem klienckim odbiorcy jest również Windows Live Mail i ma on własne konto w serwisie, to udostępnione mu zdjęcia może pobrać na dysk hurtowo - wszystkie naraz. Jak deklaruje producent, w jednym miesiącu kalendarzowym można przesłać maksymalnie 500 zdjęć w wiadomościach e-mail z fotografiami. Każda wiadomość przekazywana na serwery usługi Windows Live może zawierać zdjęcia o maksymalnym rozmiarze 500 megabajtów.

 9e22454103c01f4d01eeacd81d3324c2.jpg

Program pocztowy pozwala dość szybko zaimportować kontakty i posegregować je w kategorie. Jeśli połączymy klienta z usługą Windows Live, to możemy zsynchronizować je ze zdalnym kontem. Inny wariant to import (lub eksport) kontaktów z systemowej książki adresowej lub pliku .csv. Słaba strona programu to brak możliwości kontrolowania polskiej pisowni (wśród dostarczonych modułów nie ma niestety polskiego słownika).

Galeria fotografii usługi Windows Live to kolejne instalowane lokalnie rozszerzenie, które usprawnia kontrolę nad medialnymi zasobami komputera – zdjęciami i filmami. Menadżer zasobów przedstawia katalogi, które wcześniej, w menu „Plik”, należy dołączyć do listy. Źródłem może być dowolny katalog na dysku twardym lub napęd pamięci Flash (pendriwe lub aparat fotograficzny). Program pozwala podglądać pliki filmowe i graficzne (także w formie slajdów), a w przypadku tych drugich daje także możliwość ich edycji: obrót o 90 stopni, automatyczna lub ręczna korekta naświetlenia (z histogramem), suwaki regulowania temperatury kolorów, opcja wyostrzania, usuwania efektów czerwonych oczu a także przycinania zdjęć z wolnej ręki lub według zdefiniowanych proporcji. Wybrane (zaznaczone) pliki można przenosić/kopiować do innych katalogów, szczegółowo opisywać (tagi, gwiazdki), drukować, nagrywać na płyty CD lub publikować w sieci. Dostępne są różne warianty. Publikacja w macierzystej usłudze Windows Live Spaces (w postaci internetowej galerii), publikacja w spokrewnionej usłudze Flickr (wymaga akceptacji dostępu do konta) lub kopiowanie plików do pocztowego załącznika. Ta ostatnia forma pozwala w pierwszej kolejności określić rozmiary grafik, po czym przeznaczone do skopiowania zdjęcia są automatycznie przeskalowywane i osadzane w pocztowym załączniku domyślnego klienta poczty (nie musi to być produkt Microsoftu) – rys. 13.

a1b5dfe209ffda455af41169c2161372.jpg

Oprócz wymienionych już modułów, w menu Start, Programy, znajdziemy także wspomniany już na wstępie komunikator Windows Live Messenger oraz prosty edytor tekstu Windows Live Writer. Ten drugi to w zasadzie jedynie zwykły edytor HTML przystosowany do edycji i publikacji blogów w usłudze Windows Live.

1bc729433791368281afb26ee74d5e44.jpg


Softdesign Studio

www.softdesign.prv.pl


Licencja: Creative Commons - bez utworów zależnych