Ulga na Internet

Ulga na Internet
Począwszy od 1 stycznia 2005 roku możesz skorzystać z ulgi na Internet i odliczyć do 760 złotych od podstawy opodatkowania (dochodu).
Podstawą do odliczenia są faktury VAT potwierdzające korzystanie przez Ciebie z usług dostępu do Internetu.


Pod jakim warunkiem możesz skorzystać z ulgi?

Z ulgi możesz skorzystać, jeśli używasz dostępu do Internetu w celach osobistych, a nie do prowadzenia działalności gospodarczej.
Zgodnie z: USTAWĄ z dnia 18 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 263 poz. 2619), z ulgi może skorzystać podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, użytkujący usługę dostępu do Internetu w miejscu zamieszkania.

W jaki sposób dokonać odliczenia?


Odliczenia dokonujesz w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT), odejmując od podstawy opodatkowania kwotę wydatków związanych z korzystaniem z usług dostępu do Internetu w maksymalnej wysokości 760zł.


O czym należy pamiętać?


* podstawą odliczenia są faktury VAT z wyszczególnioną pozycją wydatków związanych z korzystaniem z usług dostępu do Internetu
* odliczeniu podlegają tylko wydatki związane z korzystaniem z usługi dostępu do Internetu do wysokości 760 zł - nie można odliczyć np. kosztu zakupu sprzętu (np. karty sieciowej)
* odliczenie dotyczy wydatków poniesionych w danym roku podatkowym, którego dotyczy zeznanie.


Więcej informacji na stronach Ministerstwa Finansów.

 

Źródło: Wojciech Wesołowski

Licencja: Creative Commons - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych