Tylko to, co masz w sobie

Teoria Słowa

 

W małym, cichym pokoju przy oknie
Wciąż marzę roztargniony
I patrząc w obłoki wędrujące po niebie
Jeszcze widzę ten obraz upragniony …


* * *


Czy twór jakim jest wiersz poezji, nie ma związku z zachowaniem społecznym zamieszkujących nas bakterii?

Aby odpowiedź na to pytanie, posłużę się analogią pomiędzy matematycznym modelem automatów komórkowych a zbiorowym działaniem bakterii w zjawisku quorum sensing:

Czy bakterie działają jak automaty komórkowe?

Jeśli przyjąć za prawdę zasadę, że człowiek nie może wymyślić nic ponad to, co ma w sobie, to wynalezienie automatów komórkowych (matematyka) również tę regułę powinno spełniać.

Przykładem może być istnienie zjawiska quorum sensing, polegającego na podejmowaniu jednoczesnej reakcji przez wszystkich uczestników społeczności bakterii tworzących biofilm. (w człowieku jest 10 razy więcej bakterii niż jego własnych komórek - 10 do potęgi 14 - przy czym w każdej komórce człowieka znajdują się mitochondria – źródło energii - które również od bakterii pochodzą)

Podobnie jak w przypadku automatów komórkowych w dużym przybliżeniu można przyjąć, że każda bakteria otoczona jest przez tę samą liczbę bakterii o tym samym kształcie. Przekazywanie informacji jest dyskretne i automatycznie zmienia stan całej społeczności – przy czym nie istnieje żaden środek spełniający rolę „centrum dowodzenia”.

Zatem, czy pojedyncza komórka bakterii nie jest jedynie graficznym obrazem (wzorem) ziarnistej – matematycznie modelowanej - przestrzeni? 

Warto dodać, że bakterie – podobnie jak człowiek, potrafią przekazywać informację złożoną, która nie jest zwykłą sumą informacji prostych (tzw. combinatorial communication). Dla przykładu znaczenie pojęcia „królewna śnieżka”, jest inne niż osobne pojęcie „królewna” i osobne ”śnieżka”. Pojęcie „królewna śnieżka” nie jest więc, zwykłą sumą pojęć prostych. Do tej pory sądzono, że taką właściwość ma jedynie umysł człowieka – najbardziej rozwiniętej formy istnienia. Badania pokazują jednak, że taką właściwość odbierania i przekazywania informacji (myślenia?) mają również bakterie*.

Biorąc powyższe pod rozwagę można zaryzykować stwierdzenie, że automat komórkowy formy abstrakcyjnej jaką jest matematyka, ma dużo wspólnego z „fizycznym” tworzeniem wiersza poezji – a więc jest powtarzalną, rytmiczną strukturą, powstająca z pozoru chaotycznej (przypadkowej) struktury zachowań identycznie komunikujących się komórek bakterii.

http://sciblogs.co.nz/tag/combinatorial-communication/* * *

Dzień piękny, ziemia słońcem zalana
Przez ulicę przechodzi dziewczyna
Piękna, kochana …
Z miłym na ustach uśmiechem


fb5c5152ad58f089efa26bc7d410c933.jpg