Twoja dłoń chce Ci coś powiedzieć

Czy wiesz, że Twoja dłoń jest jak mapa – pełna dróg i ważnych punktów? Jest również pełna ukrytych wiadomości, które mogą Cię zainteresować.

Czy wiesz, że Twoja dłoń jest jak mapa – pełna dróg i ważnych punktów? Jest również pełna ukrytych wiadomości, które mogą Cię zainteresować.

 

Każdą dłoń przecina od wewnątrz kilka linii. Są wśród nich cztery szczególnie istotne: życia, głowy, kariery i serca.

 

 

Linia głowy

Jeśli linia głowy jest prosta, głęboka i dobrze zarysowana, oznacza to, że raczej nie masz problemów z pamięcią, potrafisz się skoncentrować na tym, co robisz, a także dość szybko i łatwo się uczysz. Jeżeli ma ona kształt łuku, świadczy to o tym, że jesteś człowiekiem spokojnym, niezbyt wylewnym, ale też skłonnym do ustępstw. Linia zakrzywiona mówi o dużej kreatywności i otwarciu na nowe wyzwania. Z kolei linia przerywana wskazuje na uległość i brak decyzyjności w większych i mniejszych sprawach.

 

Linia życia

Jeżeli ta linia jest mocno widoczna, mówi to wiele o Twojej aktywności, intensywnym życiu „tu i teraz”, które chętnie pokazujesz innym. Jeśli jest tylko delikatnie zarysowana, prawdopodobnie oznacza, że lubisz ciche, spokojne życie. Linia czerwona lub przerywana może dawać oznaki jakiejś choroby. Ważne są drobniejsze linie biegnące równolegle do linii życia – wskazują one na to, że pojawiają się sposoby zmniejszania skutków chorób, a także na wsparcie ze strony najbliższych. Linia, która rozpoczyna się obok kciuka pokazuje, że potrzebne Ci zwolnienie tempa zawodowego i odpoczynek.

 

Linia serca

Jeśli jest bardziej wygięta, niż prosta, sugeruje to kierowanie się w życiu emocjami. Naznaczona wybrzuszeniami oznacza skrywanie się ze swoimi uczuciami. Ważne jest również to, gdzie się rozpoczyna. Jeżeli pod palcem wskazującym, wskazuje na stabilizację i powodzenie w życiu uczuciowym. Jeśli pod palcem środkowym – może oznaczać kłopoty w budowaniu związków wynikające z braku zrozumienia potrzeb partnera i egoistycznego nastawienia. Z kolei linia mająca swój początek pomiędzy palcem wskazującym, a środkowym – wskazuje na dużą kochliwość. Linia stykająca się z linią życia mówi o Twojej dużej wrażliwości.

 

Linia kariery

Linia, która nie musi pojawić się u wszystkich, a już na pewno nie od razu. Osoby, które jej nie posiadają, są optymistycznie nastawione do życia, radosne i otwarte na zmiany. Dbają o siebie i bliskich. Z kolei linia widoczna na dłoni, mocno zarysowana, może świadczyć o konsekwencji w działaniu. Takie osoby nie zrażają się porażkami, twardo stąpają po ziemi. są nastawione na osiągnięcie konkretnego celu zawodowego. Urywana – oznacza poszczególne etapy kariery zawodowej.

 

Mowa dłoni będzie tym wyraźniejsza, im bardziej o nie zadbasz. Produkty do pielęgnacji dłoni znajdziesz na stronie www.expori.pl