Tłumaczenie niektórych łacińskich zwrotów z zakresu medycyny

Litera A 
Abdominis- jama brzuszna 
Abscessus adnexis sinistra- ropień przydatków lewej strony 
Abscessus glandulae bartholi- ropień gruczołu przedsionkowego 
Ad abrasionem- do wyłyżeczkowania j.macicy 
Ad operationem- do operacji 
Adhesio- zrost 
Adnexectomia- usunięcie przydatków 
Adnexitis- zapalenie przydatków 
Adnexitis chronica- zapalenie przydatków przewlekłe 
Adnexitis sinistra- zapalenie przydatków jednostronne 
Apendectomia- usunięcie wyrostka 
Amputacio- odcięcie 
Amputatio colli unteri- wycięcie szyjki macicy 
Amputatio corporsis uteri supravaginalis- wycięcie trzonu macicy nadpochwowe 
Anterior- przedni 
Ascites- wysięk, wodobrzusze 

Litera C 
Candidiasis- grzybica narządów płuciowych 
Carcinoma- rak 
Carcinoma colii unteri- rak szyjki macicy 
Carcinoma endometrii- rak endometrium 
Carcinoma vulvae- rak sromu 
Carcinoma mammae- rak gruczołu sutkowego 
Cervicitis- zapalenie szyjki macicy 
Cervix- szyjka macicy 
Cicatrix- blizna 
Colli- szyjka macicy 
Colpitis- zapalenie pochwy 
Colpos- pochwa 
Condylomata acuminata- kłyciny kończyste 
Conisatio chirurgica colli uteri- wycięcie stożka części pochwowej szyjki macicy przy użyciu noża elektrycznego
Cystis ovari- torbiel jajnika 
Cystocoelle- opuszczanie się cewki moczowej 
Cystocoelle- przepuchlina pęcherza moczowego 
Cystorectocoelle- przepuchlina moczowo-odbytnicza 
Cystektomia- wycięcię torbieli jajnika 

Litera D 
Degeneratio- zwyrodnienie 
Descensus- obniżenie 
Descensus vaginae- obniżenie ścian pochwy 
Descensus vaginae et unteri- obniżenie pochwy i macicy 
Dextra-prawa 
Dysplasia colli unteri- dysplazja szyjki macicy<zmiana> 

Litera E 
Endometritis- zapalenie błony śluzowej macicy 
Endometritis pelvis minoris- endometrioza miednicy mniejszej 
Endometritis generalisata- endometrioza uogólniona 
Enucleatio- wyłuszczenie 
Electroconisatio colli unteri- wycięcie stożka części pochwowej szyjki macicy za pomocą noża elektrycznego 
Erosio-nadżerka 
Enucleatio myomata uteri- wyłuszczenie mięśniaków macicy 
Erosio colli unteri- nadżerka części pochwowej szyjki macicy 
Excisio- wycięcie 
Excisio tumori mammae- wyłuszczenie guza sutka 
Extra- poza 

Litera F 
Fibrona- włókniak 
Fistula- przetoka 
Folliculus persistens ovarii dexstra- pęcherzyk przetrwały prawego jajnika 

Litera G 
Gonorrhoea- rzeżączka 

Litera H 
Haemotoma- krwiak 
Haemorhagia- krwotok 
Hyperplasia endometrii- przerost błony śluzowej macicy 
Hysterectomia- wycięcie macicy z szyjką 
Hysterectomia per vaginam- wycięcie macicy przez pochwę 

Litera I 
Incontinentio urinae- nietrzymanie moczu 
Infiltratio adencarcinoma- naciek nowotworowy 
Ileus- skręt 

Litera K 
Kolpoplastica anterior- plastyka przedniej ściany pochwy 
Kolpoperineoplastica- plastyka tylnej ściany pochwyi krocza 

Litera L 
Laparotomia- otwarcie jamy brzusznej 
Laparotomia longitudinalis- otwarcie jamy brzusznej z cięcia środkowego(podłużnego) 
Laparotomia modo pfannenstiela- otwarcie jamy brzusznej z cięcia poprzecznego(nadłowego) 
Laparpskopia(lavph)- wziernikowanie jamy brzusznej 
Lavh- usunięcie macicy drogą pochwową w asyście laparoskopowejLues- kiła 
Lymphadenectomia- usunięcie węzłów chłonnych 

Litera M 
Melanoma- czerniak 
Mamectomia modo patey'a- radykalne, zmodyfikowane odjęcie gruczołu sutkowego 
Mamectomia radicalis- doszczędne wycięcie sutka 
Menometrorrhagia- obfite, przedłużające się krwawienie miesięczne 
Metrorrhagia- krwawienie z macicy 
Missed abortion- poronienie zatrzymane 
Mola hydatidosa- zaśniad groniasty 
Myoma submucosus- mięśniak podśluzówkowy 
Myoma uteri- mięśniak macicy 
Myomata uteri- mięsniakowata macica 

Litera O 
Oligomenorrhoea- rzadkie miesiączki 
Operatio modo menchester(forthergrill)- wycięcie szyjki macicy i plastyka przedniej części ściany pochwy 
Operatio neugebauer-la forte- wypadanie narządu rodnego 
Operatio modo waya- doszczędne wycięcie sromu 
Operatio modo wertheima- doszczędne wycięcie macicy 
Ovariectomia- wycięcie jajnika 
Ovariorum-jajnik 

Litera P 
Panhysterectomia- usunięcie macicy wraz z przydatkami 
Panhysterectomia per vaginam- wycięcie macicy wraz z przydatkami przez pochwę 
Peritonitis- zapalenie otrzewnej 
Perforatio- przedziurawienie 
Polymenorrhhagia- częste miesiączki 
Polypus- polip 
Polypus cervicalis- polip szyjkowy 
Posterior-tylni 
Probatoria- próbne 
Prolapsus- wypadnięcie 
Prolapsus vagine- wypadnięcie pochwy 

Litera R 
Rectocoele- opuszczanie się jelita tylnej ściany pochwy 
Rekonstructio mammae m\o tram- rekonstrukcja piersi z płatem uszypułowatym 
Rekonstructio mammae m\o tram, diep- rekonstrukcja piersi z płatem wolnym(z zespoleniem mikrochirurgicznym) 
Residua post abortum- resztki po poronieniu 
Relaparotomia- powtórne otwarcie jamy brzusznej 
Resectio partialis- wycięcię częściowe 
Resectio partialis ovarii dextri(prawego) aut sinistri( lewego)- klinowe wycięcie jajnika prawego/lewego 

Litera S 
Salpingectomia- wycięcie jajowodu 
Salpinx- jajowódSarcoma- mięsak 
Septa- przegroda 
Septa vagine- przegroda pochwy 
Septa uteri- przegroda macicy 
Sslf- podwieszenie pochwy 
Sterilitas- niepłodność 
Sterilitas primaria- niepłodność pierwotna 
Sterilitas secundaria- niepłodnowść wtórnaStomia-sztuczny odbyt 
Submucosum- podśluzówkowy 
Subserosum- podsurowiczy 
Suspicio- podejrzenie 
Suspicio tumor ovarii- podejrzenie guza jajnika 
Syndroma dolorosa pelvis minoris- zespół bólowy miednicy mniejszej 

Litera T 
Tetratoma- potworniak 
Trichomonadosis- rzęsistkowica 
Tot- pozaotrzewnowe założenie taśmy prolenowej 
Trombosis extermitas inferior- zapalenie zakrzepowe kończyny dolnej 
Tumor ovarii sinistra- guz jajnika lewego 
Tumor-guz 
Tumor inflammatorius labi pudendi mairus- guz zapalny wargi sromowej większej 
Tumor ovari dextr- guz jajnika prawego 
Tumor ovarii bilateralis- guz jajnika obustronny 
Tvt- założenie taśmy prolenowej 

Litera U 
Usterus myomatosus- macica mięśniakowata 

Litera V 
Vulwa- srom 
Vulvectomia- proste wycięcie sromu 
Vulvitis- zapalenie sromu 

Pathologia graviditatis 
Abortus- poronienie: 
artificialis (sztuczne) 
cervicails (szyjkowe) 
completus (zupełne) 
habitualis (nawykowe) 
imminens (zagrażające) 
spontaneus (samoistne) 
incipinens (zaczynające się) 
incompletus (niezupełne) 
in tractu (w toku) 
missus (z zatrzymaniem obumarłego płodu) 
septicus (septyczne) 

Graviditas- ciąża: 
abdominalis (brzuszna) 
cervicalis (szyjkowa) 
ectopia (ektopowa) 
obsoleta (obumarła) 
ovarica (jajowodowa): interstitalis(środścienna),isthmica(cieśniowa), ampullarris(bańkowa) i fimbrialis(strzępkowa) 
post therapiam sterilitatis (po leczeniu nieplodnośći) 
prolongata (przenoszona) 

Układ krwionośny 
Anemia gravidarum (niedokrwistość ciężarnych): 
-sideropenica (z niedoboru Fe) 
-megaloblastica (megaloblastyczna) 
Coarctatio aorale- zwężenie cieśni aorty 
Embolia arteriae pulmonalis- zator tętnicy płucnej 
Epistaxis gravidarum- krwawienie z nosa u ciężarnych 
Hypertonia arterialis gravidarum- nadciśnienie tętnicze ciężarnych 
Infarctus cordis- zawał serca 
Insuffcientia circulatoria- niewydolność krążenia 
Insuffcientia valvularum semilunarium aortale- niedomykalność zastawek półksieżycowatych aorty 
Leucemia-białaczka 
Stenosis arteriale pulmonalis- zwężenie tętnicy płucnej 
Stenosis osti venosi sinistri- zwężenie lewego ujścia żylnego 
Thrombophlebitis superficialis- zakrzepowe zapalenie żył powierzchownych 
Thrombophlebitis profundda crusis/femoris/extremitatis interioris- zakrzepowe zapalenie żył głębokich podudzia/uda/kończyny dolnej 
Trombocytopenia (małopłytkowość) 
Varices extremitatis inferioris- żylaki kończyny dolnej 
Varices vaginae et vulvae- żylaki pochwy i sromu 
Vitium cordis (wada serca): 
-congenita (wrodzona) 
-asqusita (nabyta) 

Układ moczowy 
Bacteriuria (bakteriomocz) 
Colica renalis- kolka nerkowa 
Cystis acuta- ostre zapalenie pęcherza moczowego 
Cystis et cytopyelitis- zapalenie pęcherza moczowego i miedniczek nerkowych 
Glomerulonephritis chronica- przewlekłe kłebkowe zapalenie nerek 
Glycosuria (cukromocz) 
Proteinuria (białkomocz) 
Pyelonephritis acuta- ostre odmienniczkowe zapalenie nerek 
Urolithiasis (nephrolithiasis)- kamica moczowa 

Układ pokarmowy 
Appendicitis- zapalenie wyrostka robaczkowego 
Atrophia hepatis acuta flava in graviditate- ostry zółty zanik wątroby= ostre ciążowe stłuszczenie wątroby 
Cholecystitis- zapalenie pęcherzyka żółciowego 
Cholelithiasis- kamica żółciowa 
Cholestasis gravidarum- cholestaza ciężarnych 
Colitis ulcerosa- wrzodziejące zapalenie okrężnicy 
Diabetes mellitus gravidarum- cukrzyca ciężarnych 
Hepatitis viralis- wirusowe zapalenie wątroby 
Hernia abdominalis- przepuchlina brzuszna 
Icterus gravidarum- żółtaczka ciężarnych 
Ileus- niedrożność jelit 
Obesitas- otyłość 
Obstpatio- zaparcie stolca 
Pancreatitis- zapalenie trzustki 

Układ nerwowy 
Preeclapsia- stan przedrzucawkowy 
Eclampsia- rzucawka 

Układ hormonalny 
Hypothyreosis- niedoczynność tarczycy 
Hypercorticismus- nadczynność tarczycy 

Układ oddechowy 
Asthma bronchiale- astma oskrzelowa 
Bronchopneumonia- odoskrzelowe zapalenie płuc 
Tuberculosis- gruźlica

Fragmenta epithelii glandularis endocervicalis - Fragmenty wenątrzszyjkowego nabłonka gruczołowego. 

Dysfunctio phasis proliferationis endometrii - Zaburzenia fazy czynnościowo-wzrostowej błony śluzowej

Cervicitis chronica massiva cum erosione vera - Masywne przewlekłe zapalenie śluzówki kanału szyjki z nadżerką prawdziwą 

Koilocytosis epithelii focalis - Miejscowa koilocytoza nabłonka (zakażenie wirusem brodawczaka ludzkiego) 

Sanguis, mucus, fragmenta parva mucosae endocervicis cum metaplasia plana et neoplasia intraepiyheliali cervicali minoris gradus - Krew, śluz, małe fragmenty błony śluzowej szyjki macicy z metaplazją płaską i nowotworzeniem śródnabłonkowym szyjki stopnia małego 

Signa anoxiae intrauterinae acutae: aspiratio fluidi amnialis. - Objawy ostrego niedotlenienia wewnątrzmacicznego: aspiracja wód płodowych

Hyperaemia passiva acuta organorum. - Ostre przekrwienie bierne narzadów 

Maceratio cutis. Autolysis organorum - Maceracja skóry. Autoliza narządów.

 

Źrodło: www.biomedical.pl