Test na dominującą półkulę w analizowaniu obiektów 3-D (trójwymiarowych)

Test ustala zdolność Twojego mózgu do analizowania obiektów trójwymiarowych, przy pomocy prawej, lub lewej półkuli mózgu. Z testu dowiesz się czy umiesz manipulować swoim mózgiem.

 

 

 

630765526a4d5ecd31dadb64d839a15c.gifNatura wyposażyła nas w dwie półkule po to, by każda z nich była w stanie przejąć część funkcji drugiej, w wypadku jej uszkodzenia we wczesnym dzieciństwie . Półkule mózgowe nie są identyczne - mają różne specjalizacje, choć są od siebie zależne.

 

Lewa półkula odpowiedzialna jest za język mówiony i pisany, logikę, zdolności matematyczne, analityczne i naukowe ( więcej patrz tabelka niżej).

Prawa półkula odpowiedzialna jest za rozpoznawanie kolorów, rytmów, wzorów, prawidłowości, kształtów i ich wzajemnych zależności. W niej swoje źródło ma intuicja, wyobraźnia, poczucie humoru.

Jednak podział na półkule nie jest tak prosty. Obie stale współpracują ze sobą. Kiedy słuchasz piosenki, lewa półkula przetwarza słowa, a prawa muzykę. Dlatego łatwiej uczysz się słów piosenek. Uczysz się bardzo szybko, bo w ten proces zaangażowane są obie półkule.

Podczas nauki w szkole wykorzystujesz częściej lewą półkulę - piszesz, liczysz, analizujesz. Dlatego też masz kłopoty z uczeniem się, zapominasz, nie rozumiesz. Warto zatem, byś w praktyce zaczął wykorzystywać informację o sposobie pracy swojego mózgu. Oprócz słów i liczb wykorzystuj także kolor, rytm, przestrzeń, wyobraźnie i emocje. Wtedy, podczas zapamiętywania, Twój mózg będzie uruchamiał do pracy obie półkule. W myśl słów Konfucjusza: powiedz mi - a zapomnę, pokaż mi – a zapamiętam, pozwól mi przeżyć - a zrozumiem.

Wielkie osobistości wykorzystują w równej mierze obie półkule: Leonardo da Vinci był nie tylko malarzem korzystającym ze swej wyobraźni, wykorzystującym kolor i przestrzeń (prawa półkula), ale także doskonałym konstruktorem, wykorzystującym zdolności matematyczne, logikę (lewa półkula). Albert Einstein - znakomity fizyk (grający na skrzypcach), nigdy nie dokonałby swoich odkryć, gdyby nie wykorzystywał intuicji i wyobraźni.

Musisz wiedzieć, że jeśli w swojej nauce wykorzystujesz lewą półkulę, to jeśli teraz zaczniesz pobudzać do pracy półkulę prawą, to lewa półkula będzie się jeszcze lepiej rozwijać. Znaczy to mniej więcej tyle, że jeśli jesteś świetnym matematykiem, to kiedy dodatkowo zaczniesz zajmować się malarstwem lub muzyką, staniesz się... jeszcze lepszym matematykiem.

Możesz zmusić swój mózg do lepszej współpracy między półkulami także dzięki ćwiczeniom fizycznym. Taka gimnastyka nazywa się „kinezjologią edukacyjną”.

 

Widzenie i analiza obiektów trójwymiarowych (3-D)

         Widzenie stereoskopowe to pewien rodzaj postrzegania wzrokowego. Na głowie zwierzęcia obie gałki oczne umieszczone są obok siebie i skierowane w tym samym kierunku. W efekcie powstają dwa bardzo podobne obrazy otoczenia, które mózg zwierzęcia lub człowieka składa razem.

Richard Gregory  twierdzi, że wszystko widzimy tylko w dwóch wymiarach. Natomiast nasz mózg tworzy trójwymiarowy model. Tak został zaprogramowany, bo to było potrzebne do życia w otoczeniu.
Niewiele osob zdaje sobie sprawę z faktu, że zdolność widzenia przedmiotów w sposób trójwymiarowy zawdzięczamy temu, że posiadamy dwoje oczu. Gdybyśmy mieli tylko jedno oko, świat mógłby być  dla nas płaski, ale mózg radzi sobie z tym na podstawie zmian ostrości widzenia (przedmioty dalsze są mniej wyraźne).

Nasze oczy osadzone są w odległości paru centymetrów od siebie, dlatego każde z nich patrzy na świat z innej perspektywy i przesyła do mózgu inny obraz. Są one przesunięte względem siebie o 6-7 stopni. Dopiero mózg skleja je w jeden, już trójwymiarowy.

Zdolność widzenia stereoskopowego występuje najczęściej u drapieżników. Jest też charakterystyczna dla ssaków naczelnych w tym małp i ludzi.

 Do percepcji i analizy obrazów 3-D w toku ewolucji w naszym mózgu powstały  ośrodki korowe pozwalające analizować proces powstawania obiektów trójwymiarowych w naszym mózgu.

To prawa półkula wstępnie próbuje analizować obrazy 3-D , czy potrafisz zmusić do analizy ośrodki percepcji lewej półkuli i tym samym będziesz mógł manipulować całym obrazem obserwowanego przedmiotu, przekonaj się sam w trzech kolejnych testach.

Wynik pozytywny w 3 testach wskazuje na duże możliwości Twojego mózgu, przy odpowiednim treningu np. kinezjologii, ale też w toku edukacji .

 

Test na dominującą półkulę w analizowaniu obiektów 3-D z pisma  Heraldsun

Zobaczysz animację tancerki.Kiedy się jej uważnie przyjrzysz, zauważysz że obraca się w którąś ze stron - lewo lub prawo. Tylko od Twojej umiejętności postrzegania Twojego mózgu będzie zależało, w którą stronę będziesz widział obrót tancerki. Również to czy obraca się szybciej czy wolniej.

020767097ca1a3da85c0e67dbfc45c2f.jpgJeśli zauważysz żę, ruch będzie zgodny w ruchem wskazówek zegara, to będzie znaczyło, że w tej chwili bardziej używasz prawej półkuli mózgu ( tak dzieje się u większości populacji).

Ruch przeciwny do ruchu wskazówek zegara oznaczać będzie, że to lewa półkula jest w tym momencie bardziej aktywna.

Jesteś gotów do testu?......spróbuj siłą woli zmienić kierunek ruchu tancerki, którą widzisz poniżej w przeciwny. Zobaczysz, że ruch staje się wolniejszy, a tancerka zwalnia i staje.


Jeśli ci się uda, to oznacza, że jesteś masz spore możliwości swojego mózgu, których nie wykorzystujesz, a Twój mózg czeka na kolejne wezwania.

63e67fb8e1fde737d90d023fa3a648db.gif

 

Większość z nas zobaczy tancerkę obracającą się zgodnie z ruchem wskazówek zegara . Możesz to zmienić. Skoncentruj się. Ten test osiąga u każdego z nas inne wyniki. Można tu mówić o wpływie:

  1. - wykształcenia
  2. - wieku
  3. - płci

Sam możesz przeprowadzic taki test wśród rodziny, lub znajomych. Wyjaśnienie znajdziesz w tym artykule

 

Does the “Right Brain vs. Left Brain” Spinning Dancer Test Work?

 

Jeżeli potrafisz uzyskać obrót w lewą strone sprobuj z kolejną figurą:

ecea2cbb3edc62f6634d9a1c4ba78e3e.gif

 

     Dowodem na to , że potrafisz mobilizować lewa półkule do przetwarzania trójwymiarowych rysunków będzie kolejny rysunek, na pozór gmatwanina różnokształtnych punktów, prawa półkula próbuje stworzyć prosty dwuwymiarowy obraz, czegoś co jest jej znane ( a więc skoro każdy z nas ma inne doświadczenia, będzie to jakieś sobie tyko znane wyobrażenie). Osoby potrafiące mobilizować lewą półkule do percepcji nad rysunkami trójwymiarowymi zobaczą obraz bardzo realnej sytuacji. Jaka to sytuacja? Odpowiedź na dole artykułu.

af2445f82510967bdb15e8fad125efd1.gif

 

 

 

Szczegółowa specjalizacja półkul mózgowych jest następujaca.:

Lewa

półkula

Mowa - odpowiada za funkcje językowe. Jest to strona kontrolująca mowę i sprawiająca, że można czytać i pisać. Pamięta ona fakty, imiona, daty i wie jak pisać ortograficznie.
Analiza i logika - lewa półkula jest miejscem, gdzie odbywa się "rozbieranie rzeczy na kawałki'' oraz poddawanie materiału racjonalnej, logicznej ocenie. Logiczne i analityczne myślenie potrzebne jest do rozwiązywania skomplikowanych problemów matematycznych.
Sekwencyjność - napływające informacje są kodowane i przetwarzane sekwencyjnie, czyli ,,krok po kroku''.
Matematyczność - numery i liczby kodowane są w lewej półkuli.
Dosłowność - lewa półkula rozumie tylko dosłowne znaczenie słów.
Lewa półkula kontroluje ruchy przeciwnej strony ciała, czyli jeśli poruszy się palcem prawej nogi będzie to zrobione na polecenie lewej półkuli.

Prawa

półkula

Wizualizacja - informacje są kodowane i uzyskiwane w postaci wyobrażeń i obrazów, a nie słów.
Holistyczność - prawa półkula może absorbować różnego typu informacje jednocześnie, postrzega całość, i może doprowadzić do rozwiązania problemu przez nagłe zrozumienie; (EUREKA!)
Przestrzenność - zawiaduje funkcjami wizualno-przestrzennymi - to prawa półkula sprawia, że można układać puzzle i wiadomo jak znaleźć drogę do domu.
Metaforyczność - twoja prawa półkula rozumie język przenośni. Jest w stanie zamienić dosłowne znaczenie zdania w treści, jakie się w nim zawierają. I jeśli ktoś mówi: ,, Ale się zrobiła zadyma", twoja prawa półkula będzie wiedziała, jaka jest różnica między tym co zostało powiedziane, a tym, co ten ktoś chciał przekazać.
Emocjonalność - choć emocje są produktem innej części mózgu - systemu limbicznego, są one nie jako transportowane przez prawą półkulę.
Uduchowienie - prawa półkula jest półkulą zatopioną w modlitwie i oddaną Bogu.
Muzykalność - odpowiada za wrodzony talent do muzyki i umiejętność reagowania na muzykę. Edukacja muzyczna i studia włączają jednak udział lewej półkuli.
Uzdolnienia plastyczne - rysowanie, malowanie, rzeźba są naturalnymi talentami prawej półkuli.
Seks - działalność i przeżycia seksualne należą do prawej półkuli (jeśli nie starasz się lub nie jesteś owładnięty dążeniem do perfekcji w technikach).
Produkowanie snów - marzenia senne należą również do prawej półkuli.
Prawa półkula kontroluje ruchy lewej strony ciała.

 

Różnice w funkcjonowaniu mózgu na podst. książki " Płeć mózgu"

Jeśli chodzi o budowę samego mózgu,- podział funkcji między lewą i prawą półkulą u kobiet jest mniej wyraźnie określony. Natomiast mózgi mężczyzn są bardziej wyspecjalizowane. Mówiąc prościej - gdy mężczyźni pracują nad problemem abstrakcyjnym, używają raczej prawej półkuli, natomiast kobiety wówczas używają obu półkul. Zaletę takiej organizacji mózgu u mężczyzn stanowi fakt, że mężczyźni nie dają się tak łatwo rozpraszać zbytecznymi informacjami a także potrafią łatwiej wykonywać jednocześnie dwie różne czynności (np. wrzeszczeć na kierowców i odczytywać mapy).

Badania wyjaśniły także, dlaczego mężczyznom jest trudniej wyrażać werbalnie sobie uczucia - ponieważ mężczyzna trzyma emocje w lewej półkuli, a zdolność ich wyrażania znajduje się w prawej. U kobiet położenie emocji jest takie samo, lecz kobiecy mózg ma więcej połączeń między obiema półkulami.

 

 

 

 

 


Odp>: Jeśli zmobilizujesz lewą półkule zobaczysz psa, pijącego wodę ze strumienia, głowa psa znajduje się w centrum, ogon jest zwrócony w lewą stronę