Test: Czy twoje dziecko jest dzieckiem indygo?

Dzieci Indygo - ludzie, którzy od wczesnego dzieciństwa charakteryzują się specyficznymi zdolnościami paranormalnymi.

 

Poniższy test opracowała Wendy H. Chapman na podstawie własnych doświadczeń z dziećmi oraz korzystając z informacji i doświadczeń zawartych w książce Lee Caroll i Jana Tobera "The Indigo Children: The New Kids Have Arrived". Więcej informacji na stronie Metagifted.org (w języku angielskim).

Czy twoje dziecko jest dzieckiem indygo?

Aby się tego dowiedzieć, odpowiedz na poniższe pytania:

1. Czy twoje dziecko przyszło na świat przez cesarskie cięcie?

2. Czy czuje się ono tutaj potrzebne?

3. Czy ma ono oczywiste poczucie własnej wartości?

4. Czy wyróżnia się w jakiejś dyscyplinie lub dziedzinie?

5. Czy twoje dziecko odmawia uznania rzeczy za takie, jakie mu są przedstawiane?

6. Czy czekanie na coś jest dla twojego dziecka torturą?

7. Czy twoje dziecko jest zdenerwowane z powodu rytualnych czynności wymagających minimalnej kreatywności? (chodzi np o czynności codzienne)

8. Czy widzi ono lepsze sposoby wykonywania zadań w domu lub w szkole?

9. Czy twoje dziecko jest nonkomformistą?

10. Czy nie przejmuje się drobnymi potknięciami?

11. Czy często się denerwuje, wykonując wyznaczone mu zadania?

12. Czy twoje dziecko ma objawy nadpobudliwości psychoruchowej?

13. Czy jest ono nadzwyczajnie kreatywne?

14. Czy wykazuje ono intuicyjność?

15. Czy twoje dziecko posiada silną empatię w stosunku do innych?

16. Czy wcześnie rozwinęło myślenie abstrakcyjne?

17. Czy jest ono bardzo inteligentne?

18. Czy twoje dziecko jest bardzo utalentowane lub uzdolnione?

19. Czy wygląda ono na marzyciela?

20. Czy twoje dziecko posiada bardzo stare, głębokie, mądrze wyglądające oczy?

21. Czy posiada ono dobrze rozwiniętą inteligencję duchową?


Jeżeli odpowiedź na więcej niż 10 pytań brzmi "TAK", twoje dziecko być może jest dzieckiem indygo. Jeżeli zaś pozytywnych odpowiedzi jest więcej, niż 15 - jest nim na pewno.

Zrób to, jeśli jesteś rodzicem jednej z tych dusz i zostałeś obdarowany cudownym, zdumiewającym darem! Poczuj się wybranym i pomóż dziecku rozwinąć w pełni jego potencjał indygo!

Tłumaczenie: Ivellios vel Longer1988
dla www.paranormalne.pl

 

Źródło: Ivellios vel Longer1988

Licencja: Creative Commons - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych