Tajemnice polskiej gospodarki

Polska gospodarka ma potrzeby zaopatrzeniowo-usługowe sięgające kwoty około 500-600 mld złotych. Bez nowoczesnego zaopatrzenia i usług nie ma mowy o prawidłowym rozwoju Polski

Tajemnice polskiej gospodarki

Polska gospodarka ma potrzeby zaopatrzeniowo-usługowe sięgające kwoty około 500-600 mld złotych. Bez nowoczesnego zaopatrzenia i usług nie ma mowy o prawidłowym rozwoju polskiego życia gospodarczego. Tymczasem w tej dziedzinie nie dzieje się dobrze.

O zlecenia na rzecz gospodarki państwowej  I polskich przedsiębiorstw walczą zagraniczne podmioty i polskie mafie gospodarczo-polityczne- męska i kobieca. Obowiązują przestępcze praktyki związane z uzyskiwaniem zleceń i bez uporządkowania tego segmentu polskiego życia gospodarczego nie ma mowy o uczciwym gospodarowaniu i prawidłowym rozwoju naszego kraju. Oto poniżej kilka uwag  na temat tajemnic poliszynela o naszym życiu gospodarczym i jego ułomnościach.

W  mafii męskiej budżet tworzony jest za pomocą tzw. korupcji. Za uzyskanie dochodowego kontraktu trzeba zapłacić  łapówkę wynoszącą 10% wartości zlecenia, która trafia do mężczyzn obsadzonych w strategicznych, dla uzyskania zlecenia,  miejscach.

Kobiecej mafii łapówek za uzyskanie zlecenia się nie płaci ale dokonuje się za to darowizny na Kościół katolicki  z którego z kolei przepływają nierejestrowane pieniądze do budżetu kobiecej mafii. Z pomocą tego budżetu tworzone są przedsiębiorstwa walczące o zlecenia na dostawy towarów i usługi.

 Obie te mafie to potężne organizacje o powiązaniach międzynarodowych i polska gospodarka jest pozbawiona suwerenności w strategicznym sektorze zaspokajającym jej potrzeby w zakresie materiałów i usług. Ten brak suwerenności gospodarczej jest zaporą rozwoju Polski.

Moja inicjatywa powołania ogólnokrajowego przedsiębiorstwa handlowo - usługowego POL - CAT  S.A. obsługującego krajowy rynek zaopatrzeniowo-usługowy zmierza do wyeliminowania powyższych mafijnych przestępczych praktyk.  Właścicielami  tego przedsiębiorstwa byliby w równym stopniu wszyscy jego pracownicy. Projekt powołania POL - CAT S.A. umieściłem na portalu Researchgate link: https://www.researchgate.net/project/Global-trading-company?updateId=587b863a08aedc0fc0c51e55 

i proszę Państwa o  umieszczanie uwag i konsultacje dotyczące tego projektu.

Warszawa, dnia 15 stycznia 2017 roku, godzina 15:29        Bogdan Góralski