Szpitalne ŚCIEKI - to nie problem!

Ostatnio coraz częściej słyszymy o problemie szpitali, które borykają się z brakiem w swoich placówkach systemów do dezynfekcji ścieków. Media uruchomiły lawinę....

 

d42a41bf807807668d48b3730a88d027.jpg

 Media uruchomiły lawinę, która spowodowała masowe kontrole w szpitalach. I co dalej ? – czy kontrolujący są w stanie „pomóc” szpitalom w rozwiązywaniu problemu nieczyszczonych ścieków ?                                                                                  Tak naprawdę – szpital po takiej kontroli nadal pozostaje bez rozwiązanego problemu.

 Z  czego to wynika?

Po pierwsze – ustawa z dn. 7 czerwca 2001r. z późn. zm. (o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków), która obliguje szpitale posiadające oddziały zakaźne do dezynfekcji ścieków, nie ma rzeczowego rozwinięcia (brak odpowiednich rozporządzeń). Dezynfekować ścieki? – tak, ale jakie wirusy i bakterie mamy usuwać i jaką metodę dezynfekcji wybrać?

Po drugie – na rynku polskim niewiele jest firm, które chcą i potrafią  profesjonalnie zająć się tematem dezynfekcji ścieków. Przykładem jest tu firma Stalbudom, która jako pierwsza w Polsce w 2008 roku wybudowała i uruchomiła stację dezynfekcji ścieków w technologii UV w PCCHZiG w Gdańsku. Dla porównania, instalacje tego typu od lat skutecznie dezynfekują ścieki szpitalne w innych państwach Europy.

Po trzecie – szpitale odsuwają temat dezynfekcji ścieków, z uwagi na swój stan finansowy. Często nie wiedzą, bądź nie dochodzi do nich informacja, że inwestycje tego typu w ok.70% można sfinansować poprzez bezzwrotne dotacje np. z WFOŚiGW. W swojej pracy zawodowej zrealizowałam blisko dziesięć stacji dezynfekcji w szpitalach w Polsce  i każdy z nich sfinansował inwestycje przy znaczącym udziale środków zewnętrznych. 

Szpitalom, w ich i tak trudnej sytuacji, nie potrzeba dodatkowych obciążeń. Skoro wymaga się, aby dezynfekowały ścieki, to należałoby przedstawić sposób działania, który nie narażając szpitala na straty finansowe jednocześnie rozwiąże problem niezdezynfekowanych ścieków.

Firma Stalbudom nie tylko oferuje produkt pn. dezynfekcja ścieków. Przede wszystkim łączy wszystkie etapy inwestycji – począwszy od przygotowania koncepcji niezbędnej do uzyskania dotacji przez wykonanie projektu określającego skuteczną metodę dezynfekcji, po wybudowanie stacji dezynfekcji „pod klucz”.

Wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę jakie zagrożenia niosą ze sobą niezdezynfekowane ścieki szpitalne i kolejne opisywanie zagadnienia byłoby tylko tego potwierdzeniem. Dlatego ważniejszym na dzień dzisiejszy jest skuteczne działanie zapobiegające temu zjawisku.

Artykuł pod redakcją:  "RYNEK ZDROWIA".                                                  

Tekst orginalny:  Iwona Regulska dyr.Stalbudom Sp.z o.o. W-wa

Zgodnie z Dz. U. 94 Nr 24 poz. 83, sprost: Dz. U. 94 Nr 43 poz. 170, kopiowanie, przetwarzanie i    rozpowszechnianie tych materiałów w całości lub w części bez naszej zgody jest zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich.

 

Źródło: http://www.biowoma.pl