Szkolenia to nie wszystko - wdrażanie wiedzy i umiejętności w życiu codziennym

Wracając ze szkolenia - czy czujecie się bardziej zmotywowani? Napełnieni jakby energią do dalszego działania? Jeśli tak - warto podtrzymać ten stan jak najdłużej - ale jak?

 

 

Udział i ukończenie szkolenia często dodaje skrzydeł. Jednak uzyskanie dyplomu zaliczenia szkolenia, czy uzyskania świadectwa kwalifikacji o niczym jeszcze nie świadczy, bowiem najważniejsza jest praktyka, faktyczne umiejętności nabyte w drodze szkolenia.

Wracając ze szkolenia pracownicy mają ogromny zapał do zmian, doskonalenia swej pracy, wdrożenia poznanych sposobów usprawnienia pracy, obsługi klienta, zwiększenia sprzedaży, wykorzystania internetu itd. Niestety nie zawsze wszystko zależy od chęci i nabytej wiedzy, bywa i tak iż konieczne jest wsparcie przełożonych, pewne decyzje szefostwa, akceptacja wydatków i inwestycji itp. Nie rzadko na typ etapie pracownik napotyka na przeszkody, które skutkują brakiem jakichkolwiek zmian i zaprzepaszczeniem dobrych praktyk poznanych na szkoleniu. Wiedza to nie wszystko, bowiem niezbędne jest wdrożenie w życie codzienne firmy procedury, praktyki proponowane i prezentowane podczas szkolenia.

W przypadku szkoleń informacyjnych kluczową rolę odgrywa utrwalenie wiedzy, bowiem raz zasłyszany szereg pojęć, definicji czy wzorów nie przyniesie realnej poprawy wydajności i osiągnięć pracownika. Ważnym elementem wdrożenia zmian i doskonalenia umiejętności są szkolenia wzmacniające, towarzyszące. Zdarza się i tak, iż szkolenie dostarczyło pracownikowi pełnię wiedzy teoretycznej, jednakże w praktyce wiedza ta już nie jest tak atrakcyjna, wielu procesów nie da się zrealizować tak jak było to przedstawiane na szkoleniu, bądź sytuacja zależna jest od wielu czynników i zmiennych obiektywnych, co komplikuje jakiekolwiek zmiany.

Jak wyżej wykazano, szkolenie to zaledwie wstęp do realnego rozwoju osobistego, zawodowego. Aby przekuć słowa na praktykę potrzeba determinacji, motywacji i pracy.


Serwis SZKOLENIA.COM

 

Źródło: http://www.szkolenia.com/news/715/szkolenia-to-nie-wszystko-wdrazanie-wiedzy-i-nabytych-umiejetnosci-w-zyciu-codziennym