Szkolenia! Czy warto?

Pomocą w przyswojeniu zmian służą eksperci przekazujący swoja wiedzę na konsultacjach i szkoleniach. Czy warto jednak korzystać z takich form nauki?

Każdy kolejny dzień przynosi szereg zmian. Przełomy, zwroty, modyfikacje czekają w każdej dziedzinie życia: od prawa, przez teorie managerskie po nowe odsłony popularnych programów jak Excel czy systemów operacyjny takich jak Windows. Do wielu zmian nie można się przygotować, jednak trzeba być z nimi na bieżąco żeby nie wypaść z rynku. Pomocą w przyswojeniu zmian służą eksperci przekazujący swoja wiedzę na konsultacjach i szkoleniach. Czy warto jednak korzystać z takich form nauki?

 

Trochę historii

 

Z idea przekazywania wiedzy spotkać się można już od zarania dziejów. Już w wiekach starożytnych można doszukać się podwalin nauki jaka jest pedagogika, a zdobytą wiedzą i doświadczeniem w swoich akademiach dzieliły się najtęższe umysły antyku.

 

Z biegiem czasu przekazywana wiedza i umiejętności dotyczyły już nie tylko poglądów filozoficznych, ale także praktycznych umiejętności.

 

Współcześnie taka forma nauki jak kursy, szkolenia czy warsztaty jest bardzo popularna. O takim sposobie dzielenia się wiedzą możemy wiele przeczytać, a inicjatywa szkolenia pracowników jest niezwykle popularna.

 

Pracodawcy starają się inwestować w dokształcanie swoich podwładnych, inwestują także w nowo nabytych zatrudnionych. Dzięki temu, mimo iż finansują ścieżkę edukacyjno-szkoleniową, obniżają koszty jednostkowe w przedsiębiorstwach. Przynosi to pozytywne efekty i korzyści dla całej działalności, nie tylko dla samego pracodawcy.

 

 

Korzyści płynące ze szkoleń

 

Istnieje wiele zalet szkolenia pracowników. Każda inwestycja w kapitał ludzki podnosi poziom konkurencyjności przedsiębiorstwa oraz jego atrakcyjność wśród osób poszukujących pracy.

 

Wyróżnimy najważniejsze aspekty przemawiające za tym „dlaczego warto”. Szkolenia przede wszystkim:

  • podnoszą kwalifikacje pracowników, poszerzają ich wiedzę, kompetencje i umiejętności
  • podnoszą jakość wykonywanej pracy, zmniejszają ryzyko popełniania błędów
  • wprowadzają innowacje w wielu dziedzinach np. zarządzaniu, produkcji itp.
  • wpływają na rozwój planowania strategicznego przedsiębiorstwa
  • zaspokajają potrzebę samorealizacji i przemawiają za zwiększeniem motywacji do działania
  • mogą wpłynąć na brak zwolnień poprzez przekwalifikowanie pracowników
  • przełamują strach przed wprowadzaniem nowych niezrozumianych przez pracowników rozwiązań
  • poprawiają wizerunek firmy

 

To jedynie część argumentów „za” strategią szkoleń. Tak naprawdę każdy pracodawca, przedsiębiorstwo, zarząd sam określa listę podobnych argumentów w zależności od rodzaju prowadzonej działalności i ofert szkoleniowych.

 

Inwestycja w kadry – zysk gwarantowany

 

Jasne jest, że każdy pracodawca szuka sposobu na jak najmniejsze koszty działalności. Otóż okazuje się, że szkolenia pracownicze są sposobem zarówno na inwestycję, jak i mniejsze koszty przeciętne.

 

Wystarczy odpowiedzieć sobie na pytanie: Po co zatrudniać wielu nowych specjalistów, skoro taniej będzie przeszkolić i przekwalifikować osobę już zatrudnioną?

 

Zysk z inwestycji w pracownika jest gwarantowany nie tylko staje się bardziej związany z firmą i lojalny wobec pracodawcy, ale także czuje się doceniony dzięki czemu zwiększa swoją motywację i chęć do pracy.

 

Dzięki szkoleniom, osoby zarządzające są w stanie wyłonić szereg osób, które wykazują się konkretnymi umiejętnościami. Powoduje to zwiększenie efektywności wykonywanej pracy. Głównie dzieje się to poprzez lepszą organizację. Oczywiście wszystko to przemawia za zwiększaniem się zysków z działalności.

 

Ma to wpływ także na konkurencyjność na danym rynku branżowym. Nawet odnosi się do ocieplenia wizerunku firmy. Ma to coraz większe znaczenie w nawiązywaniu porozumień i partnerstwa korporacyjnego.

 

Szkolenia – czy mają wady?

 

Wiadomo, że nawet najlepsze rozwiązania mają swoje wady. W mojej ocenie to wyjątkowo  posiada wyłącznie zalety. Oczywiście z punktu widzenia pracodawcy i pracownika może to wyglądać zupełnie inaczej. Coś musi w tym być, skoro na rynku pojawia się coraz więcej firm oferujących szkolenia z różnorodnej tematyki szkoleń, które odbiorców swojego produktu znajduja niemal bez problemu. 

 

PB

 

 Więcej jest dostępne na www.cognity.pl