Światowe Dni Młodzieży 2016 – Kraków, stolica kłamstwa!

Posłuchajcie jaka jest Wola Boga Ojca. Zanurzcie Wasze uszy w Jego Prawie i przestańcie upijać się winem watykańskiej obłudy. Zamknijcie swe serca przed papieżami...

 

 

Nie mam zamiaru pisać długiego artykułu. Nie mam zamiaru zbyt dużo zmarnować atramentu. Nie mam zamiaru użyć nadmiaru cytatów z Ewangelii, ponieważ Wasze stopy katolicy, depczą każdą Myśl Pana Jezusa Chrystusa. Nie chcę  obrażać Godności Boga Ojca rzucając perły pod nogi ludzi, którzy tratują Jego Wolę!

Jednak trąba zabrzmi. Może wyda jeden sygnał ale jej głos rozbrzmiewał będzie przynajmniej tutaj, w wirtualnym świecie.

Nie szanujecie Boga Ojca katolicy! Sprzeczacie się z Nim! Ubliżacie Mu i kością w gardle staje Wam Jego Rozkaz, Jego Polecenie!

Modlicie się do wyimaginowanej osoby i zwiecie ją "Marią".Pokłony oddajecie papieżom którzy choć oddychają, to są martwi.

Posłuchajcie jaka jest Wola Boga Ojca. Zanurzcie Wasze uszy w Jego Prawie i przestańcie upijać się winem watykańskiej obłudy. Zamknijcie swe serca przed papieżami, biskupami i księżmi, którzy Was zwodzą i posłuchajcie co Bóg Ojciec ma Wam do powiedzenia.


Oto  cytat z Nowego Testamentu, z Księgi, Której tak nienawidzicie. Cytat, który udowadnia, że prędzej czy później padną mury drapieżnego ptaka, który gniazdo swoje usadowił nad Tybrem!

Oto  ten fragment, który pana i władcę któremu służycie doprowadza do szału. Oto cytat z Drzewa Żywota, a nie z Drzewa Wiadomości Dobra i Zła!

Pan Jezus Chrystus o Woli Boga Ojca Powiedział:

 "22 Ojciec  bowiem nie sądzi nikogo, lecz  cały sąd przekazał Synowi23 aby wszyscy oddawali cześć Synowi, tak jak oddają cześć Ojcu. Kto nie oddaje czci Synowi, nie oddaje czci Ojcu, który Go posłał".

Ewangelia według Jana 5/22, 23

http://www.nonpossumus.pl/ps/J/5.php  Biblia Tysiąclecia

Tak! Bóg Ojciec cały sąd przekazał Swojemu Synowi.

Bóg Ojciec nikogo nie sądzi...

 


 

Ale Wy papieże, biskupi, księża, katechetki, katecheci, zakonnice i zakonnicy, łamiecie Ojcowski Rozkaz i ręce swe składacie w modlitwie do "Marii"! Wy nic sobie z Ojcowskiej Woli nie robicie, dlatego poniesiecie karę za Wasze kłamstwa i wprowadzanie wielu pokoleń w błąd.

I te tysiące... Setki tysięcy młodych osób, które przyjadą z całego świata by pokłonić się szatanowi i... jego wysłannikowi w białym habicie, dla którego przygotowana jest największa kara!

 

łodzieży świata! Odłączcie się od tej potężnej szatańskiej sekty w której najwyżsi dostojnicy namawiają Was byście kłaniali się niemym obrazom i figurom. Odłączcie się od kłamców i szarlatanów, którzy umiłowawszy własną i tylko własną chwałę, palą Wasze umysły na stosach duchowej inkwizycji!

Bóg Ojciec Przekazał rodzajowi ludzkiemu tylko i wyłącznie Własnego Syna, abyśmy w Nim znaleźli ukojenie i spokój, miłość i zbawienie. Zbawienie i... Życie Wieczne!

"12 I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni". 

Dzieje Apostolskie 4/12

http://www.nonpossumus.pl/ps/Dz/4.php  Biblia Tysiąclecia

 

Tak! Bóg Ojciec nie Dał ludziom żadnego innego imienia... Bóg Ojciec Dał tylko i wyłącznie Własnego Syna, Który dla rodzaju ludzkiego jest Zbawicielem, Panem, Królem, Potężnym Bogiem, Tatusiem, Oblubieńcem i Opiekunem!

Czyżbyście nie byli rodzajem ludzkim? Czyżbyście należeli do tych super ludzi, którzy wynoszą się ponad wszelki majestat i z Panem Jezusem i Bogiem Ojcem się nie zgadzają?

Zaiste za nieposłuszeństwo poniesiecie karę. Za bałwochwalstwo doznacie porażki.

Jednak nadal jest nadzieja. Nadal Ręka Boża wyciągnięta jest nad rodzajem Adama i Ewy. Nadal jest Czas Łaski. Zwróćcie się w modlitwie tylko do Ojcowskiego Syna. Uznajcie Jego Majestat i Władzę, i nie bierzcie udziału w pogańskich obrzędach.

Jeżeli zechcesz to zajrzyj jeszcze Czytelniku pod adres:

http://57kerenor.neon24.pl/post/132878,swiatowe-dni-mlodziezy-2016-krakow-i-szatan