Świadomość jest wyborem, który prowadzi do odpowiedzialności...

Świat w którym żyjemy jest zbudowany i utrzymywany przez 3 niezmienne prawa jakie wymieniłam poniżej.

 

1. Prawo Mentalizmu (umysłowości):

 

"Wszystko jest umysłem; Wszechświat jest Mentalny; Wszechświat składa się z myśli.
Wszystko, co widzimy i doświadczamy w fizycznym świecie ma swój początek w niewidzialnym świecie umysłu. Mówi nam ono, że istnieje pojedyncza Uniwersalna Świadomość – Uniwersalny Umysł – z którego powstają wszystkie rzeczy. Cała energia i materia na wszystkich swoich poziomach jest stwarzana i podlega temu Wszechobecnemu Uniwersalnemu Umysłowi. Nasze umysły są jego częścią. Nasza rzeczywistość jest manifestacją naszych umysłów. Oto prawdziwa Potęga Umysłu."

 

2. Prawo Powiązania:

 

"Jak na górze, tak i na dole; Jak na dole, tak i na górze"

 


To prawo mówi nam, że istnieje harmonia i połączenie pomiędzy światem materialnym, umysłowym i duchowym. Nie istnieje rozdzielenie, gdyż wszystko we wszechświecie włączając nas pochodzi z Jednego Źródła. Ten sam wzór jest wyrażany na wszystkich poziomach istnienia, od najmniejszej cząsteczki po największe gwiazdy i odwrotnie. Wszystko jest Jednością. W starożytnej greckiej świątyni Apolla w Delfach istniała inskrypcja odnosząca się do tego wielkiego Prawa: „Poznaj samego siebie a poznasz wszystkie tajemnice bogów Wszechświata.”.

 

3.Prawo Wibracji:

 

"Nic nie spoczywa; Wszystko się porusza; Wszystko jest w ruchu; Wszystko wibruje."

 

Trzecie i ostatnie niezmienne Uniwersalne Prawo mówi nam, że cały Wszechświat jest niczym innym jak wibracją. Nauka potwierdziła, że wszystko we wszechświecie włączając nas jest tylko czystą energią wibrującą z różną częstotliwością. Zasada, że „podobna energia przyciąga podobną” na której opiera się Prawo Przyciągania, ma swoją podstawę właśnie w tym prawie wibracji. Wszystko, czego doświadczamy naszymi pięcioma zmysłami jest przekazywane poprzez wibracje."
Tak samo jest ze sferą umysłu. Nasze myśli są wibracją. Wszystkie nasze emocje są wibracją, z których bezwarunkowa miłość jest najwyższa a nienawiść najniższa, najbardziej przyziemna. Cała Potęga Myśli opiera się na kontrolowaniu tych wibracji.
Wszyscy wielcy myśliciele - opierali własne nauki jak i przekazy na podstawie znajomości tych Praw. Nauki Jezusa były z nimi zgodne.

Adam Mickiewicz również znał te prawa, przez co umieścił je w wypowiedzi Ducha w III cz.. Dziadów;

 

 

 


 

To, co myślimy o sobie, staje się dla nas prawdą.


Jestem przeko­nana, że każdy, ze mną włącznie, jest całkowicie odpowiedzialny za wszystko w swoim życiu, tak najlepsze, jak i najgorsze.
Każda po­wstała w nas myśl tworzy naszą przyszłość. Każdy z nas tworzy swoje doświadczenia dzięki własnym myślom i uczuciom. Myśli i wypowiedziane słowa kreują nasz los. Sami tworzymy pewne sytuacje, a potem negujemy naszą moc, obwi­niając za własną frustrację innych ludzi.

 

Nie ma osoby, miejsca lub rzeczy, które miałyby władzę nad nami, ponieważ tylko MY tworzymy myśli w naszym umyśle.

 

Tworzymy nasze doświadczenia, naszą rzeczy­wistość i wszystko, co się z tym wiąże. Jeśli w naszych umysłach stwo­rzymy pokój, harmonię i równowagę, znajdziemy je również w życiu.
Wszechświat zawsze wspiera każdą myśl, którą zechcemy po­myśleć i w którą zechcemy uwierzyć, to stwierdzenie odpowiada 1 Prawu Mentalizmu.

 

Mówiąc inaczej, nasza podświadomość akceptuje wszystko, co wybierzemy budując nasze przekonania. To znaczy, że to, w co wierzę myśląc o sobie i życiu, staje się dla mnie prawdą. Wybrane przez nas myśli o sobie i życiu stają się prawdą dla nas.

 

 Nie jesteśmy niczym ograniczeni w naszym myśleniu.


Wszechobecna Moc nigdy nas nie osądza ani nie krytykuje = 2 Prawu Powiązania.


Ona nas akceptuje takimi, jakimi jesteśmy, sprawiając, że ży­wione przez nas przekonania odzwierciedlają się w naszym życiu.

Jeśli chcę sądzić, że życie jest puste i nikt mnie nie kocha, na pewno potwierdzi się to w moim życiu.

Ale jeśli zechcę odrzucić to przekonanie i powiem sobie: „Miłość jest wszędzie, kocham i jestem godny miłości”, będę trwał przy tej myśli i powtarzał ją wielokrotnie, to stanie się ona dla mnie prawdą.

I oto kochający ludzie pojawią się w moim życiu; ci, którzy już w nim są, będą dla mnie jeszcze milsi, a i mnie przyjdzie łatwo wyrażać pozytywne uczucia wobec innych. Tak zadziała 3 Prawo Wibracji.

 

Zapamiętajmy;


Nie ma znaczenia, na czym polega twój problem: nasze doświad­czenia są zewnętrznym skutkiem wewnętrznych myśli.
Nawet niena­wiść do siebie polega tylko na nienawidzeniu swoich myśli o sobie.


Myślisz: „Jestem złym człowiekiem”.


Ta myśl wywołuje uczucie, które umacnia się w tobie. Inni zaczynają dostrzegać to w Tobie.Nie tworząc takiej myśli, nie wytworzysz też uczucia. A przecież myśli mogą być zmienione.

Zmień więc tę myśl, a zmieni się także uczucie. To ukazuje nam, skąd się biorą nasze przekonania.  Przeszłość nie ma już władzy nad nami. Nie ma znaczenia, jak długo żyliśmy według negatywnego wzorca. Mamy moc zmienić to w chwili obec­nej. Jak cudownie jest sobie to uzmysłowić! W tej chwili stajemy się wolni!
Jakkolwiek by to brzmiało, rzeczywiście my dokonujemy wyboru naszych myśli.

 

Ps. Jeżeli pragniesz zagłębić się jeszcze głębiej w istotę istnienia , to podaję Tobie link do zrozumienia tego, co mówi"Ezoteryczny sens pierwszego wersetu Księgi Rodzaju.. napisany przez ; Światosław Florian Nowicki . Link do pierwszej części ;
http://www.gnosis.art.pl/e_gnosis/ex_oriente_lux/nowicki_swiatoslaw_ezoteryczny_sens_1.htm
 

Licencja: Creative Commons