Strzelanie z zamka otwartego, a zamka zamkniętego

Z zamka otwartego strzelają zazwyczaj


98c3e9950585e63340a1cc28a1894f4b.jpg

pistolety maszynowe np. UZI


045050e9a9991269643417647d6401be.jpg

karabinki maszynowe np. Minimi


00374eeff4424af39de0f7f5d01c7ac3.jpg

karabiny maszynowe np. M60

-W broni strzelającej z zamka otwartego po przeładowaniu oraz podczas przerw w strzelaniu zamek znajduje się w tylnym położeniu. Rozwiązanie takie powoduje nienajlepszą celność podczas strzelania ogniem pojedynczym, ponieważ po naciśnięciu spustu zamek "jedzie" w przednie położenie pobierając nabój z magazynka, donośnika lub taśmy, co nieznacznie wytrąca broń z linii celowania. Dopiero potem następuje odpalenie naboju. Z broni strzelającej z zamka otwartego można prowadzić intensywny ogień, ponieważ zastosowanie takiego rozwiązania zmniejsza ryzyko samozapłonu naboju w komorze nabojowej. Rozwiązanie takie umożliwia również uproszczenie konstrukcji broni. Z zamka otwartego strzelają zazwyczaj karabinki maszynowe oraz karabiny maszynowe. Strzelanie z zamka otwartego bardzo często stosowane jest również w pistoletach maszynowych.Z zamka zamkniętego strzelają


f0b47e1609b82de3c29d24fdbeb17403.jpg

pistolety samopowtarzalne np. M1911


63eeed37b579fdfc1b13631a8721aa8d.jpg

pistolety automatyczne np. Beretta 93R


b5f4ce2460e440b1774e7539c26af683.jpg

niektóre pistolety maszynowe np. MP5


f812c38307d5bd7f660ea459ac22397a.jpg

karabinki samopowtarzalne np. M1 Carbine


47fc355116586cfb48e46d80ec3d328b.jpg

karabiny samopowtarzalne np. M1 garand


cc86e73aa2ad5780e52a345def40b68c.jpg

karabinki automatyczne np. AKS


387b0511b8e106360637b9226d95c368.jpg

karabiny automatyczne np. FN FAL


a1a90fc9fe800829865b535b8c22c9b9.jpg

karabinki maszynowe skonstruowane na podstawie karabinków automatycznych np. Steyr AUG H BAR


dedfcd7909a29375eef0ac6d4be28068.jpg

ręczne karabiny maszynowe skonstruowane na podstawie karabinów automatycznych np. M14A1-W broni strzelającej z zamka zamkniętego po przeładowaniu oraz podczas przerw w strzelaniu zamek znajduje się w przednim położeniu. Zastosowanie takiego rozwiązania umożliwia celne strzelanie ogniem pojedynczym oraz przenoszenie dodatkowego naboju w komorze nabojowej, utrudnia jednak prowadzenie intensywnego ognia, ponieważ powoduje stosunkowo duże ryzyko samozapłonu naboju w komorze nabojowej. Z zamka zamkniętego strzelają pistolety samopowtarzalne, pistolety automatyczne, karabinki samopowtarzalne, karabinki automatyczne, karabiny samopowtarzalne, karabiny automatyczne oraz niektóre pistolety maszynowe. Spotykane są również nieliczne karabiny maszynowe oraz karabinki maszynowe strzelające z zamka zamkniętego. Karabinki maszynowe oraz ręczne karabiny maszynowe strzelające z zamka zamkniętego nie sprawdziły się ze względu na zbyt małą szybkostrzelność praktyczną, co ciekawe konstrukcje takie zazwyczaj wywodzą się z karabinków automatycznych i karabinów automatycznych.0887c3ef4f7b3621d4e98db667e6688e.jpg

-Nieliczne konstrukcje strzelają ogniem pojedynczym z zamka zamkniętego , a ciągłym z zamka otwartego np. karabin automatyczny FG42. Rozwiązanie takie nie stało się popularne, ponieważ komplikowało konstrukcję broni.

 

Źródło: http://www.opisybroni.republika.pl/