Strona bierna - passive voice, krok po kroku

Do używania passive voice nie trzeba geniuszu i fenomenalnej intuicji, potrzebna jest praktyka. Im więcej ćwiczymy, tym bardziej umiemy stronę bierną.

 

Strona bierna (passive voice) od strony czynnej (active voice) różni się jedynie punktem widzenia, bo to, czy "Asia je chleb" (active voice), czy "chleb jest jedzony przez Asię" (passive voice) nie zmienia samego faktu, że Asia jest coraz bardziej najedzona, a chleba jest coraz mniej.

Do używania passive voice nie trzeba geniuszu i fenomenalnej intuicji, potrzebna jest praktyka. Umiejętność tworzenia strony biernej sprowadza się do dziewięciu czynności; im więcej ćwiczymy, tym więcej z nich jesteśmy w stanie wykonać równocześnie i tym bardziej "umiemy" stronę bierną.

1. Szukamy formy czasownika

Zaczynając zmianę zdania ze strony czynnej na bierną w pierwszej kolejności szukamy czynności np.

 • Am I carrying the book home? - czy niosę książkę do domu? (going wyraża czynność, am jest dodatkiem)
 • Did you write on the chair? - pisałeś/aś na krześle? (czasownik did + write)
 • My car had not hit the tree - mój samochód nie uderzył w drzewo (hit wyraża czynność, had jest dodatkiem)
 • They will have been seeing my friend - przez jakiś czas będą się widywali z moim kolegą/ moją koleżanką (will, have, been są dodatkiem, czynność wyraża seeing)

Dla uproszczenia można przyjąć, że szukamy ostatniej formy konstrukcji czasownikowej , czyli:

 • am carrying
 • did write
 • had hit
 • will have been seeing

2. Czy czasownik ma stronę bierną?

Istnieją dwie grupy czasowników - przechodnie (transitive) i nieprzechodnie (intransitive). Mówiąc potocznie: "z transitive verbs strona bierna przejdzie, z intransitive verbs nie", czyli istnieje grupa czasowników, która zwyczajnie nie ma strony biernej np.

 • iść - idę do domu - jestem idziony do domu
 • stać - (ona) stoi na przystanku - przystanek jest stany przez nią
 • żyć - mój wujek żyje dobrze - życie jest dobrze żyte przez wujka
 • leżeć - leżymy na podłodze - podłoga jest leżana przez nas

Gdy trafimy na podobny czasownik nie ma możliwości utworzenia strony biernej i cały problem mamy z głowy. Więcej o czasownikach przechodnich i nieprzechodnich w tym wpisie.

3. Dodajemy be

Skoro już namierzyliśmy odpowiedni czasownik i jest on przechodni, wstawiamy przed nim słówko be, czyli:

 • Am I be carrying the book home?
 • Be you write on the chair? (Wyjątek, czytaj niżej)
 • My car had not be hit the tree
 • They will have been be seeing my friend

Od punktu trzeciego aż do dziewiątego zdania nie są poprawne gramatycznie, jest to konieczne ze wzgledu na proces tworzenia strony biernej i ukazania go krok po kroku, w punkcie dziewiątym efekt naszej pracy znów jest całkowicie poprawny.

UWAGA! Pytania z did albo didn't (did not) w czasie Past Simple i do albo don't (do not) w czasie Present Simple są jedyną konstrukcją, w których be zajmuje miejsce słowa did lub didn't np.

 • Do you write on the chair? -> Be you write on the chair?
 • Don't you write on the chair? -> Be not you write on the chair?
 • Did you write on the chair? -> Be you write on the chair?
 • Didn't you write on the chair? -> Be not you write on the chair?

3. Zmieniamy be

W trakcie tworzenia passive voice "be" przejmuje formę podkreślonego czasownika, który, pozbawiony formy, wraca do bezokolicznika, czyli: Am I being carry the book home?

 • Was you write on the chair? (Wyjątek, czytaj niżej)
 • My car had not been hit the tree
 • They will have been being see my friend

UWAGA! Pytania z did albo didn't (did not) w czasie Past Simple są jedynymi konstrukcjami, w których be przyjmuje czas od did / didn't lub do / does / don't / doesn't np.

UWAGA! Pytania z did albo didn't (did not) w czasie Past Simple i do albo don't (do not) w czasie Present Simple są jedynymi przypadkami, w których be przyjmuje czas od did / didn't lub do / does / don't / doesn't np.

 • Do you write on the chair? -> Is you write on the chair?
 • Don't you write on the chair? -> Isn't you write on the chair?
 • Did you write on the chair? -> Was you write on the chair?
 • Didn't you write on the chair? -> Wasn't you write on the chair?

5. Rekompensata dla czasownika

Po odarciu podkreślonego czasownika ze wszelkich godności, dajemy mu nową, trzecią formę:

 • I am being carried the book home? (carry - carried - carried)
 • Was you written on the chair? (write - wrote - written)
 • My car had been hit the tree (hit - hit - hit)
 • They will have been being talked to my friend (talk - talked - talked)

Więcej o czasownikach nieregularnych możecie przeczytać tu.

6. Dodajemy by

Następnie przygotowujemy się do dodania zwrotu "przez kogo, co", czyli angielskie by ....

 • I am being carried the book home by
 • You was written on the chair by
 • My car had been hit the tree by
 • They will have been being talked to my friend by

Niektóre podręczniki głoszą opinię, że w stronie biernej można opuścić część "by ...", ze względu na to, że ważne jest na kim czynność została wykonana np. "stół jest pchany ...", a nie kto ją wykonał np. "... przez mojego wujka". Jeśli tak, to w jakim celu w stronie czynnej mówimy "mój wujek pcha stół", czy nie wystarczy powiedzieć "mój wujek pcha"?

7. Wykonawca na koniec i cel na początek

Passive Voice zamienia miejsce wykonującego i celu w zdaniu, czyli cel umieszczamy na początku, a wykonawcę na końcu zdania:

 • the book am being carried home by I
 • the chair was sat on by You
 • the tree had been hit by My car
 • my friend will have been being talked to by They

8. Sprzątanie

Po tych wszystkich zmianach zdanie trzeba doprowadzić do porządku, czyli nie the book, lecz The book, ze względu na to, że jest na początku zdania; nie The book am, lecz The book is; nie by I (przez ja), lecz by me (przeze mnie) itp.

 • The book is being carried home by me
 • The chair was sat on by you
 • The tree had been hit by my car
 • My friend will have been being talked to by them

9. Gotowe

I to już wszystko, bardziej już nie można było się rozpisać o tworzeniu strony biernej, bardziej "krok-po-kroku" już nie będzie.

3. Podsumowanie

Jedyna różnica między osobą która nie potrafi stosować strony biernej, a tą, która potrafi jest wprawa. Po zmianie 30 zdań możecie nie czuć się komfortowo z passive voice, ale to też, podobnie do samego tworzenia jest kwestią wprawy, czyli, jak to mówią: "ćwiczenie czyni mistrza", i nie wspominają w tym powiedzeniu o inteligencji z jednego prostego powodu, w wielu przypadkach jest ona zwyczajnie niewykorzystywana.

 

Źródło: http://sobek.pl/byc-albo-nie-byc/

Licencja: Creative Commons - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych