Sprawy urzędowe przez internet

Coraz więcej spraw urzędowych można załatwić bez wychodzenia z domu, o każdej porze dnia i nocy.

 

Taka wygodna forma internetowego kontaktu możliwa jest dzięki Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej - ePUAP.

Instytucje należące do ePUAP


Do systemu należy wiele instytucji państwowych i samorządowych. Są to m.in. urzędy gmin, urzędy skarbowe, ZUS, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Lista spraw, które możesz załatwić przez internet jest więc naprawdę długa:

  • uzyskasz odpisy i zaświadczenia z ksiąg stanu cywilnego;
  • ustalisz prawo do świadczeń z Fundusz Alimentacyjnego (odpis uzyskany po wydrukowaniu ma taką samą moc prawną, co dokument wydany przez urzędnika);
  • złożysz wniosek o pozwolenie na budowę albo wpis do ewidencji działalności gospodarczej.


Ponadto należą do nich m.in.:

  • zawiadomienie emeryta-rencisty, osoby uprawnionej do renty rodzinnej o osiąganym dochodzie;
  • wyrobienie dowodu rejestracyjnego pojazdu;
  • dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osoby niepełnosprawnej.

Jak sprawdzić, czy daną sprawę można załatwić przez internet? 


Zrobisz to błyskawicznie. Wejdź na stronę: www.epuap.gov.pl i skorzystaj z zakładki "Lista spraw".

Uwaga! Znalezienie tej właściwej jest bardzo proste. Masz dwie możliwości: albo skorzystaj z wyszukiwarki "Zdarzenia życiowe" (np. Praca i zatrudnienie, Pomoc społeczna, Zdrowie), albo z alfabetycznej listy spraw. 


Później wpisz miejscowość, w której dana sprawa ma być załatwiona i właściwy urząd lub instytucję. Wówczas przekonasz się, czy jest to rzeczywiście możliwe (nie wszystkie jednostki samorządu terytorialnego umożliwiają załatwienie sprawy przez internet.

Uwaga! Samo sprawdzenie nie wymaga zalogowania się do sytemu. 

 

Profil zaufany na ePUAP


By móc skorzystać z drogi internetowej w kontakcie z danym urzędem, musisz założyć na ePUAP profil zaufany - dzięki niemu potwierdzisz swoją tożsamość. Aby uzyskać profil zaufany trzeba:

  • założyć konto na platformie ePUAP, a pote, się zalogować;
  • wypełnić wniosek o założenie profilu;
  • udać się do punktu potwierdzającego profil celem potwierdzenia tożsamości.

Uwaga! Ten, który najbliżej Twojego domu, znajdziesz korzystając z zakładki "Lista punktów potwierdzających". Masz na to 14 dni. Później wniosek zostanie automatycznie odrzucony przez system.


Po uzyskaniu profilu zaufanego możesz korzystać ze wszystkich usług oferowanych ePUAP.